Představenstvo pražského dopravního podniku (DPP) zrušilo výběr vítěze stavby druhého úseku metra D. Hodnoticí komise tak bude znovu posuzovat původně vítěznou nabídku sdružení firem vedeného společností Subterra. Výběr vítěze zatím nepravomocně zrušil Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tendr u něj napadlo kvůli údajným chybám v referencích vítěze sdružení Porr, Vinci a Marti (PVM), které dopravní podnik z tendru vyloučil. DPP se při ověřování napadených referencí dostal do situace, kdy žádný ze subjektů, které v nich vítěz uvádí, není schopen jednoznačně potvrdit části referencí, které stěžovatel napadl. Proto představenstvo výběr zrušilo.

Stavba linky D začala v roce 2022 v úseku mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má právě úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kterého se týká tendr.

Vedení DPP trvá na tom, že podnik postupoval v tendru podle zákona o zadávání veřejných zakázek, s péčí řádného hospodáře a na základě informací v podaných nabídkách, které si prověřoval i nad rámec zákonných povinností.

„V souvislosti s řízením před ÚOHS jsme se pustili do dalšího ověřování stěžovatelem napadaných referencí i přesto, že jsme je měli potvrzeny v rámci vyhodnocování nabídek. V rámci tohoto ověřování jsme se dostali do bodu, kdy nám žádný subjekt, které vítěz v referencích uvádí, není schopen jednoznačně potvrdit tak bezprecedentně velký detail reference, který stěžovatel napadá,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

ÚOHS nepravomocně zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele a všechny následující úkony DPP pro úsek metra mezi Olbrachtovou a Novými Dvory kvůli tomu, že podle úřadu v dokumentaci vítězného sdružení chyběly doklady prokazující zkušenosti některých členů odborného personálu, za něž byly při hodnocení uchazečům udělovány body. DPP s rozhodnutím nesouhlasil a podal proti němu rozklad. ÚOHS následné rozhodnutí zatím nevydal. S rozhodnutím úřadu tehdy nesouhlasila ani firma Subterra.

Třicetimiliardovou zakázku na stavbu druhé části linky D vyhrála v roce 2023 skupina firem vedená společností Subterra z koncernu Metrostav. Předtím DPP vyloučil o dvě miliardy levnější nabídku podanou PVM. Podle DPP nesplnila podmínky tendru. Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má právě úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory.