Udržitelné investice jsou klíčové pro snížení negativního dopadu na životní prostředí, pro zvýšení odolnosti společnosti a pro řízení finančních rizik spojených se změnami klimatu a sociální nerovností. Julian Tóth si to uvědomil ve Velké Británii, kde vystudoval ekologickou ekonomii na Edinburské univerzitě a šest let tam pracoval ve velké investiční firmě BlackRock. „Právě tato společnost začala proaktivně řešit principy udržitelnosti ve svých investičních procesech a strategiích, aby mohla činit lépe informovaná rozhodnutí vedoucí k lepší výnosnosti,“ popisuje svou zkušenost ze země, která se tomuto tématu začala věnovat podstatně dříve než jeho rodné Slovensko.

Díky společnému zájmu o udržitelnost ve financích a investicích se ve Velké Británii potkal s Paulou Šingliarovou, která se v londýnské společnosti Arabesque Asset Management zabývala principy odpovědného investování. V roce 2020 se Tóth rozhodl přinést tyto poznatky do středoevropského regionu a dnes společně se Šingliarovou pracuje pro Mezinárodní centrum pro udržitelné finance (ISFC), které pomáhá firmám ve strategickém přístupu k udržitelnosti v českém a slovenském prostředí. Zároveň v těchto zemích spustili iniciativu na podporu investorů – České fórum pro udržitelné investice (Czech SIF).

Pokud jde o udržitelné investice, dobře znáte realitu v západní Evropě i u nás. V čem se podle vás liší?

Tóth: Velká Británie má větší kapitálové trhy a obecně delší investiční tradici než země střední a východní Evropy. Pro Brity udržitelnost není vnímána jen jako ochrana přírody, ale především představuje příležitost transformovat ekonomiku, aby byla konkurenceschopnější a zároveň zajišťovala dlouhodobou prosperitu.

Šingliarová: V poslední dekádě se diskuse o udržitelnosti posunula na zcela pragmatickou rovinu, kdy se bavíme o investičních příležitostech a rizicích. Předtím se koncept udržitelných investic objevoval v kontextu etických norem, například už třeba během války ve Vietnamu, kdy se bojkotovaly různé chemické společnosti. Dnes je to aktuální téma pro všechny podniky.

U progresivních firem v zahraničí začíná iniciativa udržitelnosti u představenstva, přichází od těch, kdo podnik řídí. Protože toto téma je strategické.

Tóth: Stručně řečeno, bylo pro nás inspirativní vidět některé přístupy k investování, které mohou mít pozitivní dopad. Současně se objevily nové regulace zaměřené na tato témata. Vnímali jsme, že i náš region by mohl potřebovat podporu v tom, jak tyto trendy navigovat a integrovat udržitelnost do svých strategií.

International Sustainable Finance Centre

Jak se chápání udržitelných financí proměnilo za čtyři roky vašeho působení v Česku a na Slovensku?

Tóth: Změnilo se toho hodně a klíčovou roli v tom hraje nová legislativa. Firmy si více uvědomují význam Zelené dohody a její dopad na ekonomiku. Toto není jen dočasný trend, ale jasný a dlouhodobý směr trhu podporovaný i tlakem velkých obchodních řetězců, jelikož naše regiony dodávají produkty a služby západní Evropě. Menší firmy se postupně začínají této nové realitě přizpůsobovat a snaží se pochopit, jak ji prakticky uchopit. Naším úkolem v ISFC je podporovat společnosti na jejich cestě a poskytovat firmám přístup k relevantním informacím a vzdělávání a zároveň vytváříme příležitosti pro sdílení znalostí a praxe.

Českém fórum pro udržitelné investice (Czech SIF)

Členská platforma, která účastníkům českého finančního trhu umožňuje lépe integrovat principy udržitelnosti do jejich dlouhodobé strategie a investičních rozhodnutí.

Přináší praktický obsah o tématech udržitelného investování v českém jazyce, poskytuje užitečné informace pro lepší řízení rizik a příležitostí, které přicházejí s přechodem na udržitelnější ekonomiku.

Většina českých firem teď asi vnímá hlavně zátěž spojenou s vytvářením ESG reportů.

Tóth: Ano, klíčovým faktorem je transparentnost. Firmy budou muset poskytovat více informací o tom, jak začleňují udržitelnost do své strategie, jak přistupují k dodavatelskému řetězci, zaměstnancům a životnímu prostředí. Tuto povinnost lze chápat jako příležitost pro zlepšení, ne jako bariéru. Legislativa už je stanovena a bude se jenom zpřísňovat. Proto závisí na firmách, zda tuto změnu přijmou jako nutné zlo, nebo jako nástroj pro zvýšení své konkurenceschopnosti na trhu.

Šingliarová: Pro nás je zajímavé pozorovat, jak podniky uchopí téma udržitelnosti a kdo je ve firmách za tuto agendu zodpovědný. Často se setkáváme s tím, že je ve společnosti zaměstnanec, který v udržitelnosti vidí důležitou hodnotu, chce to nějak implementovat, ale pokud nemá podporu vedení a autoritu, je velmi těžké něco změnit. Stává se, že je to někdo z personálního nebo marketingového oddělení, ale když se podíváte na progresivní podniky v jiných zemích, tam ta iniciativa začíná u představenstva, přichází od těch, kdo firmu řídí. Protože toto téma je strategické a musí se propsat do všech procesů ve společnosti.

Vy jste k tomuto tématu založili české a slovenské Fórum pro udržitelné investice (SIF). Co je jeho cílem?

Tóth: Uvědomujeme si, že udržitelnost je důležitá, ale v praxi je to hodně složité téma, hlavně po legislativní stránce. Proto jsme vytvořili tuhle platformu, jejímž cílem je pomáhat finančním institucím a investičním fondům, lépe porozumět tomuto tématu a naučit se ho aktivně začleňovat do svých rozhodnutí a rizikových modelů.

Šingliarová: Fórum má tři hlavní cíle. Jednak se snaží zvyšovat povědomí o tomto tématu a srozumitelně ho komunikovat. Druhá rovina je edukativní. Díky tomu, že jsme součástí Platformy pro udržitelné finance, která je poradním orgánem Evropské komise, máme přístup k expertům na toto téma a můžeme poskytnout svým členům užitečné materiály. A třetím cílem je vytváření komunity. Problémy, jež tyto firmy řeší, jsou velmi podobné. My se snažíme je přivést do jedné místnosti, ať už fyzicky, nebo virtuálně, a dát jim prostor ke vzájemnému sdílení zkušeností.

Jak velká je vaše členská komunita?

Tóth: Ze začátku jsme se soustředili na fondy, které se už v udržitelnosti aktivně angažují. Zatím jich je v Česku pár desítek. Nešlo o to, aby členů bylo co nejvíc, ale aby se aktivně zapojovali. To se velmi daří, například když pořádáme nějaké setkání, účastní se ho téměř všichni. Nyní plánujeme rozšířit členskou základnu a přidat další členy, například pojišťovny nebo také veřejné finanční instituce, které nemusí nutně chtít chodit na všechny naše akce, ale mohou profitovat z našich materiálů a informací.

Udržitelnost v praxi

Stáhněte si přílohu v PDF

V Praze dnes začíná CEE Sustainable Finance Summit, který se bude věnovat udržitelnosti ve financování, bankovnictví a podnikání. Co od něj očekáváte?

Tóth: Tato konference je jednou z nejprestižnějších evropských událostí zaměřených na udržitelné finance. Již čtvrtý rok po sobě přináší výjimečnou kvalitu jak řečníků, tak účastníků. Konference je určena pouze pro pozvané, a to ne kvůli exkluzivitě, ale kvůli účasti skutečně zainteresovaných stakeholderů. Důležitý je tam právě networking a vysoká úroveň diskusí, které na místě probíhají.

Jaké otázky se tam letos budou řešit?

Šingliarová: Jedno z aktuálních témat, která jsme tam zakomponovali, je transformace ekonomiky, což obnáší praktickou implementaci udržitelnosti a plány, jak se firmy budou adaptovat. Další zajímavou otázkou bude snížení emisí ve stavebnictví, což je klíčové téma v Česku i na Slovensku, ať už se jedná o nové budovy, nebo o renovace. Je to jedna z konferencí, kde se panelisté i účastníci opravdu konkrétně zamýšlí nad efektivním řešením.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Udržitelnost v praxi.

International Sustainable Finance Centre

Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist