ROZHOVOR

Saddám Husajn: Kmotr a Stalin

Hovoříme s profesorem Thomasem R. Evansem, bývalým psychologem americké zpravodajské služby
Situace v Perském zálivu pravidelně osciluje mezi stavem válečné pohotovosti a uvolněním. Irácký vůdce vždy svým jednáním zaskočí mezinárodní společenství, které napjatě očekává jeho další kroky. Do mysli Saddáma Husajna, jeho tužeb a brutality umožňuje v tomto exkluzívním rozhovoru čtenářům HN nahlédnout přední americký odborník na otázky násilí a agrese, bývalý psycholog CIA, expert, který zná Saddáma Husajna lépe než kdokoliv jiný, který před válkou v Perském zálivu vypracoval pro CIA psychologický profil iráckého vůdce.

Kdy jste poprvé začal pracovat na psychologickém profilu Saddáma Husajna?

V roce 1980. Rok předtím se Saddám Husajn dostal v Iráku k moci. Mým posláním bylo zpracovávat psychologické profily osob, které byly nepřátelské vůči Spojeným státům nebo k tomu vykazovaly náchylnost. Ihned poté, co se stal prezidentem, vyvstaly reálné obavy, že v budoucnosti by mohl v Perském zálivu vzniknout konflikt.

Když začala válka v Perském zálivu v roce 1991, jak využila americká vláda váš profil?

To bylo velice zajímavé. Tou dobou jsem již u CIA nebyl zaměstnán. V průběhu několika měsíců před vypuknutím konfliktu se mnou byla v kontaktu armáda Spojených států, která se zajímala o detaily Saddámova charakteru. Naopak sama CIA soudila, že konflikt není pravděpodobný.

Z čeho CIA usuzovala na nepravděpodobnost války?

Otázka, kterou se v té době zabývaly úřady vlády Spojených států, byla: Půjdeme do války? Z informovaných kruhů se do médií dostávaly jen negativní odpovědi. Henry Kissinger prohlásil, že Saddám Husajn je papírovým mocnářem. Jeden populární analytik, jehož služeb využívala americká vláda, konstatoval, že čím nevyhnutelněji válka vypadá, tím nepravděpodobnější je. Válka však již v té době byla naprosto nevyhnutelná.

Proč byla válka v Perském zálivu nevyhnutelná?

Scénář, který byl v té době nastolen, jednoznačně vedl k válce. Hlavním důvodem bylo, že Husajn nebral Ameriku příliš vážně. Pro něj byly USA jen papírovým tygrem. Americká vláda vždy vyhrožovala, s výjimkou Reaganova bombardování Libye však nikdy nic nepodnikla.
Husajn se také domníval, že se americká veřejnost rázně postaví proti vojenskému konfliktu, kvůli dopadu vietnamské kocoviny. Domníval se také, že se arabské země postaví jednotně proti USA, kvůli jejich podpoře Izraele.

Domníváte se tedy, že jeho odhodlání pramenilo z falešného nazírání USA jako papírového tygra? Kdyby Saddám Husajn věděl, že Spojené státy půjdou do války, stáhl by se?

Zcela jistě. Ale ve chvíli, kdy si to uvědomil, už bylo pozdě.

Technologické vakuum

Takže důvodem války v zálivu bylo nepochopení toho, co bude následovat, na straně Saddáma Husajna?

Zcela jistě. Irák disponoval pátou největší armádou na světě. Ale Saddám Husajn žije v technologickém vakuu. Domníval se, že tanky a konvenční výzbroj, se kterou bojoval proti Íránu, je vše, čím disponují Spojené státy. Takže logicky, když on je pátý největší, bude to vyrovnaný boj. Husajn žije ve svém megalomanském vakuu. Subjekty jeho typu hodnotíme jako osoby trpící patologickým narcismem, sociopaty. Husajn je zaměřený jen na sebe. Ztratil kontakt s okolním světem, od lidí kolem sebe slyší jen pochvalné zpěvy.
To vyústilo v iluzi, kdy Husajn skutečně uvěřil, že se může postavit Spojeným státům. Ale nejednalo by se o silné Spojené státy. Veřejné mínění by se v Americe postavilo proti agresi, arabské státy by byly proti.

Don z Tikrítu

Jaký vliv měly na vypuknutí konfliktu psychologické dispozice iráckého vůdce?

To je druhý a nejpodstatnější faktor. Americe se postavil člověk, který naprosto zbožňuje Stalina. Stalin je vůdce, kterého si Saddám Husajn zidealizoval a snaží se jeho odkaz překonat. Po převzetí moci, když začal tvrdě uplatňovat politický teror, prohlásil: "Nepotřebujeme stalinské metody, abychom se vypořádali se zrádci, potřebujeme baasistické metody." Postavou, se kterou se Husajn ztotožnil, je Don Corleone, hrdina filmové ságy Kmotr. Husajn viděl Kmotra nejméně třicetkrát a chce být Donem Corleonem. Takže se irácký Don postavil Georgi Bushovi. Dokonalá kombinace na to, aby byla válka nevyhnutelná.

Posuňme se zpět v čase. Jaké bylo dětství Saddáma Husajna?

Narodil se v malé vesnici al-Audža u města Tikrít. Otec Saddáma Husajna opustil jeho matku, takže malý Saddám svého pravého otce nikdy nepoznal. Přitom být svobodnou matkou je v té části Iráku považováno za velké stigma. Husajnova matka se proto provdala za svého bratrance. Opravdového bídáka, který Husajna bil, nutil krást. Rodina žila v naprosté chudobě, bez vody, elektřiny. Husajn byl systematicky vychováván k tomu, aby se stal záporným hrdinou. Chtěl chodit do školy, což mu jeho otčím také zakázal.
Záchranou Saddáma Husajna byl jeho bratranec Adnán, který přemluvil svého otce, aby ho vzal pod svá ochranná křídla. Adnán a Saddám spolu vyrůstali téměř jako bratři.

Byl Husajnův strýc mocný muž?

Ne. Chajrulláh Talfa byl učitel. Neměl žádnou moc, ale podporoval Husajnovu touhu po vzdělání. Je třeba si však uvědomit, že Husajn není vzdělaným mužem. Dvakrát neuspěl ve vojenské akademii. V roce 1961 chvíli studoval na egyptské univerzitě. V roce 1970 obdržel titul doktora práv, nicméně jedná se o čestný titul, udělený bagdádskou univerzitu poté, co se Husajn stal druhým nejdůležitějším mužem v Iráku.

Mučitel vězňů

Jak zahájil Husajn svou kariéru, vojensky?

Ne, prostě vstoupil do strany Baas, ještě jako mladík. Postupně v řadách strany utvářel svou kariéru. Když strana Baas poprvé v Iráku převzala moc v roce 1963, stal se Husajn mučitelem v neblaze proslaveném Paláci konce. Tato perioda trvala rok. V roce 1968 opět převzala strana Baas moc. Skrze svou proklamovanou loajalitu k vůdci strany, Ahmad Hasan al-Bakrovi, který se stal prezidentem, stoupl Husajn na druhé místo v irácké společnosti. Al-Bakr byl umírněný vůdce, řídil zemi za pomoci výborů. Ale Saddám Husajn se v životě řídí jinými pravidly, je to dítě ulice, které se naučilo krást a vidí život jako cestu k moci. Respekt se získá jen skrze strach. Jak al-Bakr stárnul, upevňoval Husajn své pozice. V roce 1979 dal al-Bakrovi ultimátum: "Odstup, nebo tě zabiju." Al-Bakr posléze oficiálně rezignoval ze zdravotních důvodů a Husajn se stal mužem číslo jedna.

Jak se Husajnovi podařilo akumulovat takovou politickou moc?

Využil k tomu politické manévry. Získání kompromitujících informací na důležité osoby a posléze použití těchto informací proti nim. S pomocí síly a výhrůžek si ještě před převzetím moci vytvořil skupinu lidí, kteří ho podporovali s cílem ustanovit tvrdý diktátorský režim. Postup byl podobný tomu, který uplatňoval Robespierre v průběhu francouzské revoluce. Husajn rozšířil zvěst, že každý, kdo "vlastizrádně" promluví, zemře. Jinými slovy, všichni mlčeli, protože viděli al-Bakra, který Husajnovu moc uznával. A poté Husajn prostě al-Bakrovi nařídil odstoupit. Po převzetí moci Husajnem se teror začal stupňovat a soustředil se do nejvyšších kruhů strany. Saddám Husajn má jedno velmi zajímavé přísloví, kterým se řídí: "Nikdy nemrhej energií na lidi, které nenávidíš, vydávej energii jen na lidi, kteří jsou ti nebezpeční. A nejnebezpečnější je tvá rodina a přátelé, protože ti toho o tobě vědí nejvíc." Nezávislé myšlení Husajn nepodporuje, protože lidé disponující mozkovým potenciálem mají moc ho připravit o pozici. Proto je obklopen jen papoušky.

Naprogramovaný lhář

Když hovoříme o papoušcích, co třeba Tárik Azíz? Působí jako inteligentní muž.

Tárik Azíz je naprogramovaný lhář. Je velice inteligentní. Inteligentní lidé v Husajnově režimu mohou přežít. Stejně jako tupci. Tupec říká: "Děkuji, děkuji, pane." Inteligent říká: "Děkuji, děkuji, pane." S jiným motivem. Tárik Azíz disponuje silným intelektem.

Disponuje také mezinárodním kreditem.

Ano. Každý inteligent, který chce v Iráku přežít, musí adoptovat Azízův přístup. Tárik Azíz je patologický lhář. Ví, co chce. Diskrepance mezi tím, co mezinárodně prezentuje, a realitou jsou takové, že se nemůže jednat o naivitu. Ale Azíz ví, že jestliže chce přežít, musí se podrobit Husajnovu přání a neprotivit se mu. Azíz tvrdí, že Irák nemá biologické zbraně, a pravda je přitom každému zřejmá.

Biologické zbraně

Z čeho odvozujete, že Irák disponuje biologickými zbraněmi?

Husejn Kamel Madžíd, Husajnův zeť, měl na starosti nákupy biologických zbraní. V roce 1995 spolu se svým bratrem, také Husajnovým zetěm, defektovali do Jordánu. Celému světu ukázali: "Tady to je. Tady jsou pořizovací faktury." Pak se vrátili do Iráku a příští den byli mrtví.

Proč se Husejn Kamel Madžíd vracel, když musel vědět, že jde na smrt?

Když v roce 1995 utíkali, mysleli si, že Husajnův režim brzy zkolabuje. Představovali si, že se v Jordánu postaví do čela irácké opozice, budou řídit revoluci a triumfálně se vrátí do Iráku, aby převzali moc. Domnívali se, že irácký lid Husajna svrhne a bude ho soudit jako válečného zločince. V tom se ale mýlili.
Mnoho pozorovatelů si myslelo, že se vrátili, protože Saddám Husajn řekl, že vše je zapomenuto. Každý, kdo zná Husajna, ví, že nic není nikdy zapomenuto. Husajn si pamatuje křivdy a mstí se za ně. Jeho mottem je: "Nejsou opravdoví přátelé, jediným přítelem je nepřítel tvého nepřítele."
Proč se Husejn Kamel Madžíd vracel? Protože Husajn nechal rozčtvrtit jedno z jeho dětí a sdělil mu: "Tvůj oblíbený syn je další na řadě."

Jak se Husajnovi daří skrývat politické vraždy?

Co Husajn činí, je, že udržuje popíratelnost. Jinými slovy, Husejn Kamel Madžíd nebyl zabit Saddámem Husajnem. Iráčané se "vzbouřili" u jeho domu a zabili "zrádce"! V Bagdádu se nikdo nebouří bez příkazu Saddáma Husajna. Terorismus v diktatuře neexistuje. Terorismus existuje jen v demokracii.

Stalinské čistky

Jak Husajn postupoval po převzetí moci k upevnění své pozice?

V roce 1979 se Saddám Husajn stává prezidentem. Šest dní po převzetí moci uspořádává Husajn večírek u příležitosti své inaugurace pro tisíc stranických hostů. Celá akce byla zfilmována. Husajn sedí a bafá z doutníku. Večer začíná příchodem Muhí Abdula Husajna al-Mašhadí, tajemníka Revoluční rady vedení. Al-Mašhadí se přiznává k vlastizradě a sděluje kongresu: "Mám seznam dalších vlastizrádců." Saddám Husajn převezme seznam a sdělí kongregaci: "Lidé, jejichž jména přečtu, povstanou, zopakují slogan naší strany a opustí sál." Začíná číst, čas od času se zastaví, aby natáhl dým z doutníku. Poté, co přečte více než dvacet jmen, vybuchne sál ve vášnivý potlesk. Ostatní přítomní skandují: "Saddám, Saddám..." Všichni stojí za ním. Přes dvacet nejprominentnějších mužů v Iráku bylo tu noc odsouzeno k smrti. V následujících dnech přinutil Husajn vládní ministry a nejvyšší členy strany, aby osobně vykonali popravy odsouzených vlastizrádců. Na konci večírku konstatuje Husajn: "Myslím, že jsme naši stranu vyčistili od všech zrádců." Sál vybuchuje v nadšený potlesk a výkřiky podpory.

Jak je možné, že Husajna všichni tak emfaticky podporovali?

Představte si vás samotného v situaci na oné večeři. Husajnovy metody byly v té době již velmi dobře známé. Sedíte tedy na večeři a slyšíte, že uslyšíte jména vlastizrádců. Sám nejste vlastizrádce, víte, že ani já nejsem zrádce, tak se rozhlédnete a čekáte. Saddám Husajn čte: "...Jarda!" Vy víte, že nejste zrádce. Já vím, že nejste zrádce, ale je mi jasné, že spojení s vámi je rozsudkem smrti. Proto vás nikdo nepodpoří. Když se vaše jméno neocitne na seznamu, čekáte s napětím na konec čtení. Poté, co je čtení jmen u konce, spadne z vás všechno napětí. Pocitu úlevy ze záchrany života se nic nevyrovná. Nadšeně skandujete Husajnovo jméno. Toho večera všichni přítomní stáli za ním.
Tímto způsobem pracoval Robespierre. Zrádci - tímto stigmatem všechny vyděsil. Husajn je ale chytřejší než Robespierre. Nevybere si k likvidaci celou skupinu, protože ta skupina by si mohla říci: "Panebože, chce nás zničit, pojďme se ho zbavit." Husajn si vybere jednoho generála zde, jednoho ministra zde. A nikdo se nezmůže na odpor.

Znamená to, že Husajn provádí čistky i ve své vládě?

Jeden příklad za všechny. Ke konci války Iráku s Íránem uspořádá Saddám Husajn poradu vlády. Na ní se táže svých ministrů, jak by měl Irák dále postupovat, aby si zachoval renomé a vyšel z války vítězně. Nikdo z ministrů se nehlásí o slovo. Husajn je povzbuzuje: "Hovořte, jste moji ministři, očekávám vaše rady." Přihlásí se ministr zdravotnictví. Navrhne následující: Saddám Husajn by měl na neurčitou dobu ustoupit do pozadí. To by vládě dalo prostor k vyjednávání s Íránem a mohla by vypracovat mírovou dohodu. Husajn ho pozve do své pracovny, kde mu prostřelí hlavu. Příští den volá jeho žena, která se domnívá, že její muž je uvězněn, a trvá na tom, aby se vrátil domů. Ke dveřím jí potom doručí jeho tělo v plastikovém pytli se skleněnou trubicí v penisu, aby byl ztopořený. To proto, aby si s ním mohla naposledy užít. To je Saddám Husajn.

To není možné. Jste si tím jist?

Tento incident je důkladně zdokumentován a doložen prameny.

To je téměř nereálné. Jak je možné, že nic z toho se nedostává do širšího povědomí?

Je to totiž natolik nereálné, že když se podobné zpravodajství objeví v televizi, nikdo mu neuvěří.

Co velitelé v irácké armádě? Nedisponují vojenské síly v Iráku ambiciózními muži?

Určitě, ale na řadu přichází zvířecí moudrost. Dokumentuje to osud jednoho z předních iráckých generálů z období irácko-íránské války. Po úspěšné ofenzívě proti iránským jednotkám tento důstojník vystoupil v televizi a učinil chybu v tom, že nepřičetl vojenské vítězství brilantnímu vedení Saddáma Husajna. Následně byl pozván na jednání do Bagdádu, kam však již nepřicestoval, neboť na cestě zemřel při výbuchu vrtulníku. Tento způsob smrti je v Iráku poměrně častý. I Husajnův bratranec Adnán zahynul v helikoptérovém neštěstí. Najít nyní piloty ochotné dopravovat klíčové osoby na schůzky vrtulníkem je v Iráku značný problém.
Takže Saddám Husajn dosáhl toho, že se každý bojí zmínit o sobě, protože jedině Husajn je natolik brilantní, aby zaručil úspěch. Ctižádost je v armádě značně potlačována.

Jak to, že je Husajn tak úspěšný v odhalování spiknutí proti sobě?

Většina lidí si myslí, že musí být nesmírně inteligentní, protože odhalí každý pokus o atentát, každé spiknutí. Faktem však je, že Saddám Husajn je informován o aktivitách proti sobě zhruba stejně jako každý jiný vůdce. Protože ale systematicky likviduje své odpůrce, namátkou jsou dva z deseti iniciátoři spiknutí. Každý, kdo s Husajnem nesouhlasí nebo se mu postaví, je odstraněn.

Stockholmský syndrom

Miluje Husajna irácký lid?

Celá situace je velmi paradoxní. Saddám Husajn se o svůj lid příliš nestará, vyváží ropu, aby mohl stavět své paláce. To, co je z Iráku vidět v televizním zpravodajství, je jednostranně zaměřené, ukazuje jen lidské strádání. Většina irácké společnosti však patrně trpí stockholmským syndromem.

Co je to stockholmský syndrom?

Stockholmský syndrom je situace, kdy rukojmí natolik podlehne strachu, že převezme hodnoty teroristů. Termín sám o sobě pochází z psychologie únosových situací a poprvé byl zdokumentován ve Stockholmu, kde se při bankovním přepadení rukojmí zamilovali do svých věznitelů. Je to druh mentální piruety, kterým prošli někteří vězni v koncentračních táborech za druhé světové války. Tam se mnohdy stávalo, že vězni přejímali hodnoty nacistů, jako by jim tento krok zaručil, že jim nacisté neublíží. Postupem času vězeň ve svou myšlenku naprosto uvěří. Dostává se to do pokročilé fáze, kdy řeknete-li něco proti např. nacistům, je to postižené osobě nepříjemné. To dokumentuje např. irácký boj proti západním televizím. Do iráckých ilegálních nočních klubů, které navštěvuje většinou mládež, se pašuje elektronická satelitní technika. Většina Iráčanů se cítí touto skutečností značně rozhořčena.

Milují Iráčané Saddáma Husajna?

Milují ho.

Je to ryzí láska?

Nejedná se o ryzí lásku. Hodně mých informací pochází od Iráčanů, kterým se podařilo uprchnout. Z jejich zážitků jednoznačně vyplývá, že iráckou společnost ovládá stockholmský syndrom. Je to společnost, která je škrcena strachem. Na druhou stranu, uplatňování politiky silné ruky není v rozporu s arabskou historií.
Způsob uvažování v arabském světě dokumentuje příběh z historie Sýrie. V Sýrii leží město Hamá. Za éry současného prezidenta proti němu v Hamá vypukla vzpoura. Háfiz al-Asad, který je člověk Husajnova ražení, vzpouru brutálně potlačil. Bez jakýchkoli skrupulí zlikvidoval všechny v ohnisku problému. Mezinárodní společenství bylo zděšeno. V Sýrii ale poté zavládl klid.

Teror je tedy cestou k moci?

Arabské krédo je síla, tak se jedná s beduíny. To je charakteristika arabského mentálního systému. Opravdový vůdce je ten, kdo se stará o moc a nezatěžuje se diplomacií. Iráčané k Husajnovi pociťují stejné pocity, které má týraná žena ke svému muži. Když se takové ženy zeptáte, proč ho neopustí, odpoví vám: "Protože ho miluji." Ve vztazích vysoké závislosti se dárce bolesti a radosti stává bohem. Podřízeným pouze Alláhovi.
Vztah Iráčanů k Husajnovi kontroluje čistý strach. Strach si vynucuje respekt a po respektu přichází láska, protože není cesty ven, nedá se odejít.

IQ

Na jaké úrovni je Husajnův intelekt?

Saddám Husajn je znalý života z ulice. Vmanévruje do pozice, kdy udělá svými ústy velice inteligentního člověka, viz Tárik Azíz. Sám v televizních pořadech jen výjimečně mluví. A v případě, že mluví, je to jen naprogramovaná show. Nemá příliš široký repertoár chování. Není mužem myšlenky. Také nemá důvod jím být. Má moc. Jediné, o co se musí starat, je jeho zdraví. Proč by se zabýval filozofií? Kmotr není filozofická postava. Takže na stupnici od jedné do deseti získává jeho pouliční znalost bod 8. Co se týče intelektuální kapacity, hodnotím ho bodem 3.

Proč se tedy Husajn nezaměří na zlepšení své image?

Protože je intelektuálně pouhá trojka. Dejme tomu, že jste byť i jen šestka, selský rozum vám napoví: "Musím si sehnat odborníka na PR." I Paula Jonesová má člověka na PR, a to není žádná intelektuálka.
Je to jako mentální nemoc. Nemyslím tím, že je Husajn mentálně nemocný. Ale mentálně nemocní lidé nemohou předstírat osobnostní rysy. Domnívají se, že celý okolní svět čeká jejich odpovědi na své otázky. Saddám Husajn si myslí, že ho celý svět sleduje, a vše se točí kolem něj.

Nabuchodonozorův odkaz

Uvědomuje si Husajn, že v televizi nepůsobí příliš majestátně?

Ne.

Domnívá se, že je skvělý? Domnívá se, že vyhlíží jako bůh?

Ano. Saddám Husajn se vidí jako pokračovatel Nabuchodonozora. To je image, kterou na sebe vztahuje, aura Nabuchodonozora. Jedním z jeho architektonických kroků bylo, že nechal vytesat reliéf, který zobrazuje legendární hrdiny světa. Hlavním bodem reliéfu je obraz Nabuchodonozora a Husajna. A to je klíč k jeho psychologickému profilu. Saddám Husajn přemýšlí o svém světě a nevidí za hranici své předpojatosti.

Jaké je Husajnovo emoční IQ?

Není tam nic, nic kromě vzteku. Saddám Husajn je reaktivní osobnost. Jedním ze způsobů, kterým se posuzuje emoční IQ, je studium variací, které vykazuje chování jednotlivce. V případě, že reagujete jen ve vzteku, smutku či extázi, jedná se o emočně konstipovanou osobu. To je Husajn.

Ideální svět

Uvědomuje si Husajn, do jakých problémů se dostal svými kroky?

Ne. Vše, co slyší, je nadšená podpora jeho podřízených a neslyší hlas okolního světa. "Vyzval jsem na souboj nejsilnější zemi světa a stále jsem tu. Přežil jsem desítku pokusů o atentát a jsem tu. Budu tu navždy." Tak smýšlí Saddám Husajn.

Jaký by byl ideální svět Saddáma Husajna?

Jeho vysněným světem v současné době by byl Irák před zavedením sankcí. Bez mezinárodní kontroly a s možností vyvážet ropu. V současné situaci rozhodně není šťastný. Teď svých kroků pravděpodobně lituje. Před válkou v Zálivu viděl sám sebe jako Stalina, ale většího měřítka. Jeho expanzívní úsilí směřovalo ke Kuvajtu, Saúdské Arábii, Jordánu, Sýrii. Teď si říká: "Kdybych jen předtím věděl to, co vím nyní."

Připravil Jaroslav Poříz