Jeden z nejvýznamnějších filmových kritiků a vedoucí katedry filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Jiří Cieslar včera spáchal sebevraždu v nedožitých pětapadesáti letech. Podlehl vleklým stavům deprese, kterými v posledních letech trpěl. Zprávu o jeho smrti oznámila ČTK Libuše Bělunková, šéfredaktorka týdeníku A2, kde od loňského roku Cieslar působil jako filmový kritik.

"Jiří Cieslar byl významnou osobností kritickou, ale také pedagogickou," říká Kamil Fila, odborník na filmovou kritiku. "Celá pražská filmová věda se dnes musí s jeho odkazem vypořádat. Jeho význam před rokem 1989 spočíval v tom, že dokázal psát sdělně a přitom nenapadnutelně a osobitě, nikdy nepodléhal dobové rétorice. Filmy spíše prožíval, než aby je s odstupem analyzoval. Byl to aristokrat ducha, bohužel pro mnohé byl zároveň aristokraticky nepřístupným člověkem."

Cieslar vystudoval katedru filmové vědy na FF UK, od roku 1975 do roku 1989 pracoval ve filmovém čtrnáctideníku Záběr. Od roku 1990 učil na své domovské katedře. Z ní se později stal Ústav filmových studií, který Cieslar od roku 1995 vedl. V roce 2003 se stal profesorem. Od loňského roku učil i na pražské Vyšší odborné škole publicistiky.

V roce 1990 začal spolupracovat s Literárními novinami a své eseje a články do nich psal až do loňského roku. Poté přešel do časopisu A2, nově měl domluvenou rovněž pravidelnou spolupráci s časopisem Týden.

Jeho tvorba byla okamžitě rozpoznatelná pro vysokou míru instrospekce při psaní a vnímání děl. Recenze se často měnily v esejistické útvary, rozjímání nad filmem, záznam individuálního kritikova prožívání díla. To vše bylo podpořeno až prozaickým talentem a značným rozhledem i mimo filmové pole. Jiří Cieslar dostal v roce 2003 Cenu F. X. Šaldy za vynikající dílo v oblasti umělecké kritiky a publicistiky. Ve stejném roce vyšel výbor z jeho kritik Kočky na Atalantě.

Z dalších publikací jmenujmeknihy Luis Buňuel (1985), Filmové zápisky (1991), Concettino ohlédnutí (1995), Viktor Kolář (2002) či Hlas deníku (2004). Kromě několika set časopiseckých článků je autorem mnoha knižních předmluv a doslovů, podílel se na řadě českých i zahraničních filmologických sborníků. Přednášel také na univerzitách v Paříži a v Londýně a byl členem Mezinárodní federace filmových kritiků (FIPRESCI), kterou reprezentoval na řadě festivalů.