Programy na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů a úspor mají podle Nejvyššího kontrolního úřadu v Česku velmi omezenou účinnost. V letech 2005 až 2008 do nich stát vložil přes dvě miliardy, splnit cíl osmiprocentního podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny se však podle NKÚ příští rok nepodaří.

Podle NKÚ v Česku chybí odlišení podpor jednotlivých obnovitelných zdrojů - jsou podporovány plošně, aniž by se zohledňoval jejich potenciál v tuzemských podmínkách. "Podpora zdrojů s nejvyšší investiční náročností zvyšuje významněji cenu elektřiny, za kterou je prodávána konečným zákazníkům - platí to především pro fotovoltaické elektrárny," uvedla mluvčí úřadu Radka Burketová.

Podle ní ale není stanovena celostátní koncepce, která by stanovila priority pro využití jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a vedla k cílenému směrování podpor. Dodala, že odborníci se shodují, že největší pozornost si zaslouží biomasa.

Obnovitelné zdroje jsou v Česku podporovány ze tří zdrojů. Vedle prostředků ze státního programu, které přidělují ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí, podpora proudí také z operačních programů EU a prostřednictvím výkupní ceny elektřiny. Výkupní cena je přitom ze zákona stanovena tak, aby sama o sobě zajistila návratnost investice.

Přesto jsou akce podporované formou regulované výkupní ceny podle zprávy NKÚ zároveň předmětem dotační podpory. Ministerstva zdůvodňují dotace tím, že při poskytnutí podpory posuzují investiční náročnost projektů.

Náklady na výkupní cenu elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou součástí ceny elektřiny pro všechny konečné zákazníky, přičemž se každoročně zvyšují. "Tím, že roste výroba v investičně nejnáročnějších zdrojích (produkce elektřiny z fotovoltaiky vzrostla za první pololetí 2009 oproti stejnému období roku 2008 téměř devítinásobně), stoupá významně i celkový objem podpory," uvádí NKÚ ve své zprávě.

Ze statistik Energetického regulačního úřadu za první pololetí vyplývá, že z obnovitelných zdrojů se vyrobilo zhruba šest procent elektřiny. Alternativní zdroje, mezi které patří solární, větrné a geotermální elektrárny, se na výrobě podílely méně než půl procentem.