Podle studie je 57 % respondentů z řad malých a středně velkých podniků a 67 % respondentů z řad poskytovatelů spravovaných služeb IT přesvědčeno, že Internet věcí jim přinese větší zisky. Podobně velká část dotázaných zástupců firem z SMB (71 %) si myslí, že kvůli Internetu věcí budou muset udělat více pro ochranu svých dat. Nicméně, a to je zajímavé, pouze 18 % respondentů si myslí, že je jejich poskytovatel IT na správu Internetu věcí připraven. To ostatně potvrzují i sami poskytovatelé spravovaných služeb, z nichž celkem 70 % dotázaných míní, že své služby budou muset v tomto ohledu ještě přizpůsobit. Přitom více než polovina (55 %) z nich uvádí, že jejich zákazníci služby navázané na Internet věcí poptávají. Detaily o průzkumu, kterého se zúčastnilo celkem 1770 firem, a jeho další zjištění naleznete na portálu AVG Now.