Bez praxe neseženete praxi - věta jako vystřižená z románu Josepha Hellera Hlava XXII, pro mnohé čerstvé absolventy vysokých škol ale běžná realita. Při hledání zaměstnání, kde by mohli nabrat kariérní zkušenosti, narážejí totiž obvykle na požadavek firem, aby již zkušenosti měli. Odkud? Ideálně ze stáží v oboru, kterými prošli při škole. To ovšem může pro řadu studujících představovat problém. Počet stáží je totiž omezený, často také bývají neplacené, což může být problém pro ty, kteří se při škole musí živit sami.

"Stáže jsou především o postoji studenta. Pokud chce sehnat praxi v daném oboru, musí se alespoň ze začátku smířit s tím, že stáž bývá neplacená. Hlavním cílem stáže je získání zkušeností v daném oboru, není to brigáda pro vydělání peněz," uvádí Markéta Kouklíková, HR manažerka ve společnosti ManpowerGroup.

To potvrzuje i Jiří Knap, ředitel Rozvojového a poradenského centra Vysoké školy ekonomické v Praze. Podle něj je třeba rozlišovat, zda si potřebuje student vydělat na živobytí, nebo má zájem o získání kvalifikované praxe. Ne vždy to musí jít ruku v ruce. "Je pravda, že některé stáže bývají neplacené, ale i o ty je z řad studentů zájem. V tomto případě se jedná hlavně o možnost podívat se přímo pod pokličku prestižních společností. Například v letním semestru 2015 zorganizovalo naše centrum ve spolupráci s některými velkými společnostmi renomovaných jmen a s bankami řadu prezentací a soutěží, kde výhrou byla právě neplacená stáž. O soutěže byl z řad studentů VŠE velký zájem," popisuje Knap.

Podle odborníků je pochopitelné, že je většina stáží neplacená. "Firmy musí studentům věnovat svůj čas. Studenti by proto ke stáži měli přistupovat tak, že za svou práci také něco dostávají, a sice znalosti, které jinak nenačerpají, a praxi, která je nutná pro snazší start v prvním zaměstnání," vysvětluje Jitka Součková, marketingová manažerka společnosti Grafton Recruitment.

Humanitní obory to mají složitější

Postoj firem k placení nebo neplacení stážistům samozřejmě ovlivňuje také obor, kterému se daný člověk věnuje. Po studentech technických oborů je vysoká poptávka, na trhu je jich nedostatek, většina podniků je tak nechce odradit třeba nabídkou roční neplacené stáže. "Pro studenty technických oborů zpravidla není velký problém získat placenou praxi v oboru. Souvisí to s tím, že v technických oborech je velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků, takže firmy často vezmou zavděk i studenty," potvrzuje prorektor pro studium a záležitosti studentů Vysokého učení technického (VUT) v Brně Miroslav Doupovec.

Studenti humanitních oborů mívají situaci obvykle obtížnější. O tom ví své například Luděk Jiráček, který v současné době studuje magisterský program Bezpečnostní studia na vysoké škole Cevro Institut. Podle jeho slov ale s neplacenými stážemi a problémy s hledáním praxe musí studenti podobného zaměření prostě počítat. "Častým problémem je, že stáže bývají neplacené, což může být pro mnoho studentů kámen úrazu. Na druhou stranu, pokud si člověk vybere humanitní obor, měl by s takovýmto problémem v začátcích počítat. Z toho důvodu by se student měl vždy snažit získat praxi již na začátku studia, aby byl schopen se dříve uplatnit na pracovním trhu a získával potřebné finance," radí Jiráček.

Jemu samotnému finančně nejdříve vypomáhala rodina, na školné měl studentskou půjčku. Jinak si peníze doporučuje našetřit primárně z letních brigád v zahraničí. "Postupem času se poměr hrazení mých nezbytných životních nákladů obrátil, a byl jsem tedy schopen si je hradit převážně sám, ať už v rámci výdělků z činnosti ve svém oboru, či za pomoci různých stipendií, která jsem například obdržel v rámci studia ve Švédsku v programu Erasmus," dodává Jiráček.

Omezená nabídka

Problémem bývá i počet vypisovaných stáží a trainee programů. Podle aktuálního průzkumu portálu Jobs.cz ve druhém čtvrtletí 2015 sice zaměstnavatelé inzerovali 11 562 pozic vhodných pro absolventy škol, což představuje téměř 46procentní nárůst oproti loňsku, se stážemi přímo pro studenty to ale tak pozitivně nevypadalo.

"Situace čerstvých absolventů na trhu se zlepšuje. Bohužel i za této situace firmy stále otevírají jen poměrně málo cílených stáží či míst v trainee programech. V druhém čtvrtletí šlo o 1320 takových pozic, což stále nestačí k uspokojení zájmu všech studentů, byť i zde je vidět výrazné zlepšování, díky změnám na trhu," popisuje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která zmíněný kariérní portál Jobs.cz provozuje. Jisté zlepšení situace potvrzuje i Součková z Grafton Recruitment: "Po delší době útlumu počet nabízených stáží opět stoupá. I my máme nyní v nabídce nějaké trainee pozice, což v minulosti nebylo tak časté," uvádí.

Na druhou stranu problematickou zůstává nízká časová flexibilita nabízených pozic. "Do jisté míry je problémem flexibilní úprava pracovních podmínek, která je možná pouze u méně něž poloviny trainee programů a stáží. Řada studentů tak i nyní mívá potíž skloubit získávání praxe se studiem," říká Dombrovský. Tento trend zachycuje částečně dubnový průzkum Jobs.cz mezi 1995 studenty a absolventy vysokých i vyšších odborných a středních škol. Více jak 83 procent respondentů uvedlo, že při studiu pracovalo. Ti, kteří ne, uváděli jako důvod ve více než polovině případů právě nemožnost časově skloubit školu a zaměstnání či stáž.

Odborníci popisují vzrůstající zájem mladých lidí o praxi při studiu. "Obecně se mění vztah českých studentů ke stážím. Čím dál tím více si uvědomují jejich důležitost a přínosy. A naopak i firmy vnímají v současné situaci na trhu práce, že spolupráce se studenty a talenty se stává důležitou součástí jejich HR strategie," myslí si Kouklíková z ManpowerGroup. Označení studentů jako líných a neaktivních odmítá i Doupovec z VUT. "Podle mých zkušeností studenti zájem mají. Pokud mají firmy problémy, tak by měly studenty oslovovat atraktivnější nabídkou," uzavírá prorektor pro studium.

null