Dovést dítko do školky a pak se vydat na cestu do práce přes půlku města − pro mnohé rodiče je takové ráno součástí každého všedního dne. Zaměstnavatel jim ale může ranní putování značně usnadnit. Firemní školka v blízkosti pracoviště je pohodlným řešením a docházka se příliš neliší od té běžné. Rozdíl může být pouze v částce, kterou rodiče zaplatí. Odvíjí se od toho, jak moc se firma rozhodne mateřinku dotovat. Cena by ale vždy měla být nižší než v těch soukromých.

Přestože založení vlastní školky může zaměstnancům značně pomoci, podle společnosti LMC zvolí takovou možnost jen necelá dvě procenta českých firem. Proces, který za založením mateřinky stojí, je totiž stále poměrně složitý. "Je potřeba uvědomit si, že jde o velký počet oblastí, ve kterých je potřeba činit mnoho a mnoho dílčích rozhodnutí na různých stupních firemního řízení. Z našich zkušeností vyplývá, že je potřeba počítat cca s 10 až 12 měsíci od prvotního reálného rozhodnutí po vybudování," vysvětluje obchodní ředitelka Národního institutu pro děti a rodinu Terezie Pemová.

Žádný hlídací koutek

Nejprve je nutné najít vhodné prostory a ty pro potřeby péče o malá dítka upravit. To ovšem není vždy úplně jednoduché, mateřská škola musí splňovat všemožné provozní normy.

"Náročné je splnění hygienických požadavků, financování vybavení, zařízení a také výběr odborně kvalifikovaného personálu a vytvoření vzdělávacího programu. Aby nešlo pouze o hlídací koutek, ale o plnohodnotné vzdělávací zařízení pro předškolní děti," líčí nástrahy vzniku školky Zuzana Rambousková z litoměřické společnosti Hennlich s.r.o., která svůj Baby club provozuje už čtvrtý rok.

Zaměstnavatel má více možností, jak mateřinku zajistit. Může ji zřídit a provozovat sám, nebo si vybere provozovatele, který za něj chod školky převezme. Možné je také využít soukromou školku v okolí, kterou pak pracujícím rodičům dotuje.

Pokud se firma rozhodne pro založení vlastního předškolního zařízení a nekupuje pouze službu, jsou největším úskalím právě finance. "V případě, že společnost školku zakládá, je nutné nastavení nějakého obchodního plánu či strategie, jak bude školka dlouhodobě fungovat. Je to dlouhodobý závazek a tak se k němu musí firma postavit," upozorňuje Jana Řeháková, ředitelka Mateřské školy Linetka, kterou provozuje výrobce zdravotnické techniky Linet.

Punc kvality

Je třeba vyřídit veškeré administrativní podklady. Mezi ně patří i rozhodnutí, zda školku zapsat do rejstříku škol. Soukromá mateřinka se dá zřídit na živnostenský list nebo právě podle rejstříku. Pokud se do rejstříku zařadí, spadá pod školský zákon a musí splňovat přísnější kritéria. Pro školku je pak povinné mít vzdělávací program a zákon jí také stanovuje poměr dětí a osob, které o ně pečují. Dodržování těchto pravidel stejně jako ve státních zařízeních chodí pravidelně kontrolovat Česká školní inspekce. Tomu se školka na živnostenský list vyhne. Rejstřík ale firemní školce přináší také výhody. Výdaje zaměstnavatele jsou po zápisu daňově uznatelné a na běžný provoz se dají čerpat dotace. Jejich výše závisí mimo jiné na hodnocení od zmiňované inspekce. Svá plus má rejstříková mateřinka také pro rodiče. Ti mohou v rámci daňového přiznání využít takzvaného školkovného. Letos si tak budou moci odečíst až 9900 korun. V neposlední řadě pak rejstřík mateřské škole dodává jistý punc kvality. Ostatně právě onen název mateřská škola může používat jen předškolní zařízení zapsané v rejstříku.

Zakládat firemní školku tedy není úplně nejjednodušší, ale situace se postupně mění k lepšímu. "V roce 2008, kdy jsme školku začali zakládat, to byl opravdu velmi náročný a neprobádaný proces. Legislativa v tu dobu nebyla vůbec připravená na to, že by firma mohla sama založit opravdovou školku dle parametrů ministerstva školství. Nyní jsou již některé legislativní úkony jednodušší a stát se snaží některým úskalím vyjít vstříc. I když stále je co zlepšovat," uvádí Řeháková z Linetky.

Prázdninová otvírací doba

Firemní školky se ale od těch státních přece jen liší. Dětí bývá ve školce méně, často mívají vstřícnější otvírací dobu a fungují i přes prázdniny. Především se ale nacházejí v blízkosti pracoviště. Mimoto se snaží i o další benefity. Například obě firemní školky společnosti Siemens, pražská Stodůlka i moravský Ostraváček, se řídí moderním česko-anglickým vzdělávacím programem, se kterým Siemensu pomáhala mezinárodní vzdělávací organizace Mensa. Kromě angličtiny mají děti fyzioterapii, hudební a umělecké aktivity a pro zpestření týdne chodí na jógu nebo do solné jeskyně. A aby se rodiče mohli dříve vracet do pracovního procesu, přijímá školka děti už v půl roce věku.

Podobně to mají i v Baby clubu společnosti Hennlich s.r.o. "Oproti klasickým školkám se naše dětská skupina liší počtem dětí, který je menší. Také vzdělávacím programem, který obsahuje prvky metodiky Montessori a ekologickou výchovu. Navíc je také tzv. back-up hlídání a rozsáhlejší otevírací doba. Baby club pořádá také další nadstavbové akce, jako jsou prázdninové programy, letní tábory, přífiremní tábory a podobně," popisuje Rambousková. A to se zaměstnavateli vyplatí. Podle Národního institutu pro děti a rodinu vedou firemní školky k rychlejšímu návratu rodičů z rodičovské dovolené, zaměstnanci se méně často střídají, a tak společnost ušetří na zaškolování nových pracovníků. Také se zvyšuje firemní loajalita, vlastní mateřinka je totiž projevem zájmu o potřeby zaměstnanců.

Ředitelka Sítě mateřských center Rut Kolínská ale upozorňuje, že v určitých oborech je o zaměstnance a zaměstnankyně stále nouze, a bude tak nezbytné hledat cesty, jak je nalákat a také udržet. Právě benefity usnadňující skloubení rodinného a pracovního života jsou skvělými prostředky. "Kromě zařízení péče o děti se stále nedostává nabídka flexibilních forem práce − zde se přitom nabízí široká škála možností od home office přes nejrůznější formy částečných úvazků po sdílená pracovní místa," uzavírá Kolínská.