Proslulým Panamským průplavem spojujícím Atlantský a Tichý oceán budou moci od neděle proplouvat plavidla s nákladem až 14 tisíc kontejnerů. Jeho přepravní kapacita se díky nové soustavě plavebních komor téměř ztrojnásobí. To velice prospěje hlavně americko-čínskému obchodu, jehož význam v globálním měřítku roste.

Panamci si svoji "stavbu století", jež je přišla na 5,3 miliardy dolarů, odhlasovali v referendu na podzim roku 2006. Samotná modernizace, při níž se plavební dráha rozšířila i prohloubila, trvala zhruba devět let. Podílelo se na ní mezinárodní stavební konsorcium za účasti panamských, belgických, italských a španělských firem.

Prvním obchodním plavidlem, které v neděli propluje zmodernizovaným průplavem, bude čínská kontejnerová loď Andonikos s 9400 kontejnery na palubě.

340 milionů tun

nákladů bylo loni přepraveno přes Panamský průplav. Bylo to asi šest procent objemu světového námořního obchodu.

"Díky rozšířenému Panamskému průplavu se významně urychlí dodávky mrazených a chlazených potravin, včetně masa a ryb, z Jižní Ameriky do přístavů na východním pobřeží USA," komentuje v listu The Wall Street Journal Basil Karatzas z newyorské poradenské firmy Karatzas Maritime Advisors.

Panamě nezbylo nic jiného než svůj průplav, přispívající k jejímu HDP asi osmi procenty, rozšířit. Zájem o něj totiž upadal, neboť jím nemohla proplouvat obří kontejnerová plavidla, jichž ve světové námořní dopravě přibývá.

Značná část zboží plynoucí z Asie se proto na západním pobřeží USA překládá z lodí na železnici, která ho dál přepravuje na pobřeží východní.

"Věříme, že se nám podaří získat část těchto nákladů zpět. Stejně tak se spoléháme na rostoucí obchod USA s ropou a plynem," říká Jorge Luis Quijano, správce průplavu.

Ale tak rychle to zase nepůjde, a to hlavně kvůli newyorskému přístavu, nejvytíženějšímu na východním pobřeží USA. Zatím není schopen přijímat ta největší plavidla. Musí se například prodloužit přístavní mola a prohloubit plavební dráha.

Hlavní překážku představuje 83 let starý most Bayonne, který je pro největší lodě příliš nízký. Dokud nebude přestavěn, velká plavidla nebudou moci po průjezdu Panamským průplavem zakotvit v největších přístavních terminálech v Port of New York a New Jersey, jež jsou za zmíněným mostem.

"Má-li Panamský průplav v budoucnu skutečně prosperovat, je nutná modernizace newyorského přístavu," tvrdí Marc Bourdon, který ve francouzské lodní společnosti CMA CGM Group odpovídá za její obchody v USA.

ZAHRANIČÍ NA TWITTERU

Zahraniční rubriku Hospodářských novin najdete také na Twitteru.

Ve hře jsou ještě dvě důležité okolnosti. Především cena ropy. Zůstane-li na nízké úrovni, pak se v námořním obchodu stále vyplatí používat o týden delší trasu vedoucí kolem Hornova mysu na samém jihu Chile než platit za průjezd průplavem Panamě.

Přepravu přes Panamský průplav mohou zkomplikovat také probíhající klimatické změny. V jejich důsledku se letos kvůli nedostatku srážek snížila hladina Gatunského jezera, tvořícího 33 kilometrů dlouhý úsek průplavu. Jeho správa proto byla v dubnu nucena omezit ponor lodí na 11,9 metru. Loni musel být provoz dokonce několikrát pozastaven.

Umělá vodní cesta přes Panamskou šíji, dlouhá 82 kilometrů, se stavěla pod vedením amerických inženýrů v letech 1904−1914. Jejich dílo slouží dodnes. Betonové zdi zdymadel jsou silné 15 metrů a na jejich stavbu se používal jen nejlepší cement z USA.