Na začátku července uspořádala kolínská automobilka TPCA festival, kde mohly děti, ale i její zaměstnanci vyrábět různé předměty z elektroodpadu nebo si oživit znalosti o třídění a recyklaci odpadků. Ekologický workshop jako tento připravuje známá automobilka každý rok.

Podobné akce pro své zaměstnance organizují firmy z mnoha dalších odvětví, včetně například burzovních makléřů nebo personálních agentur. Moderní designová studia třeba učí designéry, aby promítli udržitelnost do svých konceptů.

Vzdělávání o udržitelnosti, tedy například o ekologii, podpoře komunit či sociálně slabých, se dostává i na základní a střední školy.

Co je odpovědné vzdělávání

Jde o přednášky, workshopy, festivaly a různé další aktivity, kde školy učí děti na všech stupních o ekologii, o pomoci sociálně slabým, nebo jak rozvíjet komunitní život. Stejně tak vzdělávají firmy své zaměstnance.

"Školy využívají spoustu zajímavých programů a výukových materiálů, které získávají od organizací činných v ekologické výchově nebo v občanském vzdělávání," říká Jiří Kulich, ředitel Střediska ekologické výchovy Sever. "Stále to však není hlavní proud vzdělávání. Proto je důležité, že třeba Česká školní inspekce se letos poprvé zaměřila i na zjišťování, jak funguje rozvojové a environmentální vzdělávání na školách. A úplně čerstvě má Česko schválen i nový Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty," dodává Jiří Kulich.

Mladí chtějí odpovědný byznys

Vzdělávání k tomu, jak se chovat ke společnosti i planetě odpovědně, je už běžné i ve vysokoškolských posluchárnách. Například na pražské České zemědělské univerzitě funguje už třetím rokem podnikatelský inkubátor Point One, kde na svých projektech pracují začínající podnikatelé.

"Máme v něm nastaven vzdělávací program tak, aby je od samého počátku vedl k odpovědnému podnikání. Mnoho firem pak díky tomu ve svém podnikání přemýšlí, jak celý obchodní model nastavit tak, aby měl nějaký společensky odpovědný rámec a aby jejich práce dávala smysl," vysvětluje manažerka inkubátoru Gabriela Koláčková.

Studenti ekonomie a společenská odpovědnost

Mladí lidé, kteří inkubátorem projdou a začnou podnikat, odpovědné podnikání promítají také do svého byznysu. Příkladem je třeba projekt Včelárium, který umísťuje včelstva do ovocných sadů a pomáhá tak sadařům s navýšením úrody. Med pak chodí stáčet rodiny s dětmi a mohou si ho odnést domů.

Firma Envirostyl − cesta k Zero Waste má za sebou řadu projektů, v nichž učí lidi nakládat odpovědně s odpadem anebo žádný odpad nevytvářet. "Pozadu nejsou ani IT společnosti. Například firma Mrkev.cz, tvořící webové stránky, za každý dokončený web vysadí vždy jeden strom," doplňuje Koláčková.

Jak se ukazuje, mladí lidé se odpovědnosti v byznysu učit chtějí. Letošní průzkum iniciativy Global Compact, patřící pod OSN, jehož se zúčastnilo 1800 studentů z různých zemí světa, ukázal, že téměř polovina z nich si myslí, že je škola nevzdělává v odpovědnosti dostatečně (viz infografika). Zhruba třetina (28 %) by chtěla, aby je školy učily v této oblasti více, především o tématech etiky a udržitelnosti.

Naprostá většina dotázaných, celých 80 procent, souhlasila s tvrzením, že sociální odpovědnost firmy a její ziskovost se mohou doplňovat; 77 procent pak souhlasilo s tím, že podniky by měly pro společnost a životní prostředí dělat mnohem více.

Když se průzkum dotázal studentů na jejich budoucnost, 92 procent z nich řeklo, že jim záleží na tom, aby pracovali pro sociálně a ekologicky odpovědnou firmu. Dokonce by byli schopni tomu obětovat i výši svého výdělku. Obdobný průzkum dělala tato iniciativa i v letech 2012 a 2014. Z porovnání s tím letošním je zřejmé, že se studenti o témata udržitelnosti zajímají stále více.

Odpovědná škola učí školy učit

Podle Lucie Mádlové, ředitelky Asociace společenské odpovědnosti, férové chování a podnikání do výuky patří. "Protože společensky odpovědným se člověk nerodí, tím se stává. Je velmi obtížné naučit se takovému chování až v dospělosti. Mnohem snazší je, když se to stane běžnou záležitostí už od dětství," upozorňuje Mádlová. Dodává, že vzdělávání k odpovědnosti vždy v historii školám náleželo, z této pozice pak školství poněkud ustoupilo a nyní znovu usiluje o jeho obnovu v celé společnosti.

Asociace proto přišla s projektem Odpovědná škola. Učí mateřské, základní i střední školy komplexnímu pohledu na společensky prospěšné chování. Nenásilnou formou dětem a studentům ukazuje, co všechno mohou ovlivnit a co může pro druhé znamenat jejich zájem. Žáci třeba ve výuce pojmenovávali problémy obce, v níž leží jejich škola.

Stejně tak se totiž díky projektu žáci učí zapojovat do komunitního života v místě, kde žijí. Mohou třeba sami organizovat ankety či besedy o místních tématech nebo realizují veřejně prospěšné projekty. Dozvídají se rovněž o férovém přístupu k zaměstnancům nebo o správné výživě a zdravém životním stylu.

Studenti ekonomie a společenská odpovědnost