Nástup robotů a "chytrých" technologií v průmyslové výrobě nemusí nutně přinést propouštění těch, kteří dnes v provozech pracují v dělnických profesích. Firmy, jež zavedou inteligentní systémy, mohou získat více trhu a naopak potřebovat nové pracovníky. To si myslí Blake Moret, výkonný ředitel Rockwell Automation, největší světové firmy zabývající se průmyslovou automatizací. Podle Moreta se ale povaha práce změní − lidé v továrnách se během své pracovní kariéry budou muset opakovaně a průběžně vzdělávat, aby mohli sofistikované technologie ovládat.

"Firmy, které úspěšně zavedou pokročilé automatizační technologie, budou mít celkový nárůst pracovní síly, protože budou mít větší tržní podíl a budou moci jít do nových oblastí byznysu," řekl Moret v exkluzivním rozhovoru pro HN. Technologie ale podle něj přinesou proměnu dělnické profese.

"Bude těžší rozpoznat dělníka z provozu od manažera, protože oba budou velkou část pracovní doby sledovat nějaké údaje na obrazovce, oba budou běžně pracovat s informacemi. Po obou se bude chtít, aby využívali schopnost rozhodování spíš než hrubou sílu svalů, vyžadující málo odbornosti," nastínil budoucnost šéf Rockwell Automation.

Lídr v automatizaci

Více za méně peněz

Rockwell Automation je globální jednička v poskytování služeb zaměřených na průmyslovou automatizaci. Pomocí specializovaného know-how, unikátního softwaru, čidel a jiných technologií pomáhá klientům – výrobcům zboží, těžařům plynu nebo provozovatelům ropných terminálů – zlepšit plynulost provozu a snížit výpadky. Díky "chytrým" technologiím tak pomáhá firmám vyrábět víc za méně peněz.

"Chytrá" výroba papíru

Například v papírenském průmyslu umožňuje vyspělá technologie v reálném čase pomocí čidel monitorovat jednotku, která do linky dodává papírovou hmotu. V případě výchylky, způsobené např. vadným ložiskem, umožní systém problém rychle analyzovat a naplánovat výměnu během pravidelné přestávky. Výroba je také lépe koordinována s objednávkami zákazníků.

Rockwell v Česku

Mezi klienty patří firmy jako Kimberley Clark, Procter & Gamble, ČEZ nebo výrobce stavební techniky Doosan Bobcat.

Firma sídlící v americkém Milwaukee má více než 22 tisíc zaměstnanců a působí v 80 zemích světa. Pomáhá průmyslovým zákazníkům − třeba automobilkám, výrobcům papíru nebo těžařům − zvýšit efektivitu provozu, například pomocí inteligentních systémů a internetem propojených čidel. Tyto systémy výrobcům umožňují snížit neplánované odstávky linek a strojů.

Strach z robotů

S nástupem technologií, robotů a automatizace ale vzniká otázka, koho nový trend, pro který se vžil název Průmysl 4.0, připraví o práci. Podle analýzy vlády by v Česku do patnácti let mělo kvůli novým technologiím ubýt asi 400 tisíc pracovních míst: asi 300 tisíc vznikne, ale 700 tisíc tradičních naopak zanikne, přičemž mezi nejohroženější profese patří kovodělníci, pracovníci v administrativě, prodeji a řidiči. Loňská studie poradenské firmy Roland Berger oproti tomu odhadla, že jen v západní Evropě vytvoří v budoucnosti "chytré" továrny 10 milionů nových pracovních míst. Sedm milionů z nich ale bude v oblasti IT. Jiná studie Roland Berger ukázala, že Česko je na změnu připraveno více než Polsko, Slovensko, Slovinsko nebo Maďarsko.

Podle Moreta se dělníci v provozech továren budou muset změnit na ty, kteří budou schopni nové technologie ovládat, zatímco hrubá manuální práce bude přenechána strojům. Moret soudí, že mezi dělnickými profesemi vyhrají technicky vzdělanější lidé, "kteří mají znalost výrobního procesu a zároveň rozumějí technologiím založeným na počítačích. Ti z této situace na trhu práce nejvíce vytěží."

Generální ředitel Rockwell Automation přijel tento měsíc do České republiky, v pražských Holešovicích otevřel nové sídlo své firmy. Česká metropole se také stane jejím centrem pro výzkum a vývoj ve východní Evropě. Nové sídlo tento měsíc firma otevřela také v polských Katovicích a v německém Karlsruhe.

Moret během své pražské návštěvy také upozornil na důležitost spolupráce průmyslu s technickými školami a univerzitami. "Je třeba přizpůsobovat osnovy požadavkům firem. Partnerství mezi vzdělávacími centry a výrobními firmami pomáhají školám pochopit, koho firmy hledají a jaká mají očekávání. To je velmi zásadní pro vytvoření prospěšného cyklu, ve kterém studenti s těmi správnými dovednostmi opouštějí školy, dostávají se do dobrých firem a tyto firmy jsou pak díky nim úspěšné," řekl manažer.

A čím by měly tuzemské firmy začít, aby využily nových technologií k optimalizaci provozů a linek? Blake Moret doporučuje nejprve definovat hlavní problémové oblasti, které způsobují výpadky. Pak lze nový systém vyzkoušet na omezeném pilotní projektu. "Určete si hlavní oblasti, ve kterých vidíte příležitost pro zvýšení efektivity. Pak si udělejte pilot, kde si na malém prostoru aplikaci nové technologie vyzkoušíte, a pak můžete projekt rozšířit postupně na jiné části výroby," radí Moret.

Akcie na vzestupu

Firma měla za loňský fiskální rok 6,3 miliardy dolarů příjmů a čistý zisk 828 milionů dolarů. Akcie firmy se obchodují na newyorské burze a jejich cena se minulý měsíc vyšplhala na historicky nejvyšší hodnotu téměř 160 dolarů.

Hlavními konkurenty Rockwell Automation jsou firmy jako Siemens, ABB, Honeywell nebo Emerson Electric.