U příležitosti loňského 120. výročí narození světově uznávaného výtvarníka a designéra Ladislava Sutnara o něm jeho rodné město Plzeň vydalo knihu. Navazuje na zhruba sedmileté úsilí radnice i místní fakulty umění a designu, které se snaží vrátit Sutnara do povědomí obyvatel.

Za tu dobu se v Plzni uskutečnilo téměř deset výstav souvisejících se Sutnarem, včetně dosud nejrozsáhlejší prezentace jeho díla také v evropském měřítku. Město udělilo Sutnarovi in memoriam čestné občanství, dostal pamětní desku i čestný hrob s originálním náhrobkem na ústředním hřbitově, kam byly z Ameriky převezeny jeho ostatky.

Sutnarovo jméno nesou též fakulta i galerie v centru města. Dnes se do Plzně kvůli Sutnarovi sjíždějí odborníci z celého světa.

Právě vydanou publikaci nazvanou Ladislav Sutnar a Plzeň děkan zdejší fakulty umění a designu Josef Mištera označuje za velkou nikoliv rozměrem, nýbrž významem. Vzhledem k velkému nákladu ji město bude distribuovat do infocentra či škol, kde může sloužit jako podklad k výuce. "Jsou tam základní informace, je to čtivé, jednoduché, určené pro široké publikum, místní lidi i turisty," popisuje Mištera, který má na Sutnarově návratu do Plzně velkou zásluhu.

Výtvarníka a designéra, který se proslavil zejména v Americe, chce fakulta nadále přibližovat místním obyvatelům.

Za minulého režimu bylo Sutnarovo jméno téměř vymazáno z povědomí. "Teď postupně ve městě označujeme domy, které mají souvislost se Sutnarem, a vyjde virtuální bedekr," plánuje děkan fakulty.

Ta vlastní také velkou sbírku artefaktů, dokumentů a památek spojených se Sutnarem. Téměř tři desítky beden, které Plzni darovaly washingtonské Archives of American Art, obsahují texty, dopisy, skici i popisy postupného vzniku nejznámějších Sutnarových značek a log.

"Bedny třídíme a na fakultě připravujeme vznik archivu, který bude sloužit i jako studovna," dodává Mištera. V nové budově Západočeské galerie, kterou by měl za několik set milionů korun postavit kraj, má pak vzniknout velká stálá expozice Sutnarových děl.