Určitě jste si jich všimli. Potřebují více času k rozhodování, vyhýbají se konfliktům a občas působí, jako by viděli svět v oparu. Vysoce citlivých lidí je v populaci až 20 procent, zhruba stejně mužů i žen. Je tak víc než pravděpodobné, že je máte i ve svém pracovním kolektivu.

Většina takto citlivých lidí došla během svého života k závěru, že taková povaha není zrovna v kurzu, a naučili se předstírat alespoň částečnou tvrdost. Ostatní proto nemusí mít ani tušení, že vedle sebe mají člověka s výjimečně citlivou nervovou soustavou, který celý život bojuje s pocitem, že jeho názory nebo předtuchy nebude nikdo brát vážně.

Pracovní tempo citlivých lidí bývá zpočátku mnohem pomalejší než ostatních. Než si zvyknou na nový prostor, lidi okolo sebe a náplň práce, mohou působit jako podivíni, kteří nemají šanci všechny své úkoly zvládnout. Pokud to s nimi ale vydržíte, jejich tempo se nejenom výrazně zvýší, ale odmění se vám navíc schopností nacházet neobvyklá řešení i v patových situacích. Jedním z jejich povahových rysů je schopnost vcítit se do druhých. Dokážou díky tomu pochopit postoje ostatních, přestože s nimi nesouhlasí, a jsou tak například i výbornými mediátory při komunikaci mezi jednotlivými týmy.

Vysoce citliví jsou často už od základní školy zvyklí stát trochu bokem. Aby se dočkali uznání, naučili se předstírat hroší kůži a podávat výkony, jež je stojí neúměrné množství sil. Jejich okolí to o nich často vůbec neví, a mnohdy ani oni sami. Žijí s pocitem, že nejsou dost dobří, porovnávají se s kolegy a s výčitkami si vybírají vždy o trochu více volna, aby načerpali síly. Ti z nich, kteří to neudělají dostatečně rychle, mají mnohem blíže k přetížení nebo vyhoření.

V čem jsou tedy hypersenzitivní lidé přínosem? Kromě toho, že mají velmi silnou intuici, dokážou předvídat a odhadnout lidi, jsou schopni si vytvořit poměrně rychle celkový obrázek situace. Poznají, zda člověk, který stojí proti nim, jedná v souladu se svým přesvědčením. Zvládnou posoudit výhodnost nabídky nebo obchodu a taky formu spolupráce. Co za to budou chtít? Čas pro sebe, prostor pro rozhodování a důvěru. Citlivé lidi se vám nepodaří motivovat pod nátlakem, protože jim taková zátěž spíše svazuje ruce. Když se jich místo toho začnete ptát na jejich názor, dočkáte se zajímavých postřehů.

Autorka se tématem hypersenzitivních lidí zabývá na svém blogu, seminářích a konzultacích.