Normy pro pitnou vodu v Česku zastaraly, říká hydrochemik a ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR Martin Pivokonský.

Podle něho máme velmi mírnou normu pro vedlejší produkty chlorace na úpravnách vod.

Problémy jsou i s pesticidy, herbicidy. "Měli bychom se zamyslet, zda jsou naše limity odpovídající, zda bychom neměli zavádět nové ukazatele kvality vody a současně s tím i investovat do nových, opravdu moderních technologií úpravy vody, které nám zaručí špičkovou kvalitu pitné vody," říká.

Ve světě se ke kvalitní vodě nedostanou dvě miliardy lidí. Existuje odhad, kolik je to v Česku?

Víme, že na veřejné vodovody je u nás napojeno cca 94 procent lidí, což je zdánlivě velmi vysoké číslo. I u nás jsou ale místa, kde doposud připojení k vodovodní síti chybí. Nejhůře jsou na tom trochu paradoxně střední Čechy.

Martin Pivokonský (44)

Hydrochemik a ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR vystudoval obor ochrana životního prostředí na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Titul Ph.D. získal v oboru aplikovaná a krajinná ekologie na téže fakultě.

Docenturu obhájil v oboru environmentální vědy na téže fakultě za habilitační práci Charakterizace organických látek produkovaných fytoplanktonem a jejich vliv na procesy úpravy vody.

Zabývá se kvalitou a úpravou vody, publikuje pravidelně v zahraničních vědeckých časopisech.

Pocházím ze středočeské obce, která má 2500 obyvatel, a tam se vodovod zavádí až nyní, v roce 2019. Dosud tam byli lidé odkázáni na vlastní zdroje, většinou mělké studny v labských štěrkopíscích. Taková voda bývá ale obvykle velmi nekvalitní. Může obsahovat značné množství dusičnanů, železa, v závislosti na oblasti třeba i pesticidů a dalších znečišťujících látek. Není třeba výjimkou, že voda ve studních v oblasti obsahuje stovky miligramů dusičnanů na litr, přičemž limit pro pitnou vodu je 50.

A u naší vody z vodovodní sítě je záruka kvality a zdravotní nezávadnosti?

Kohoutková voda musí odpovídat vyhlášce ministerstva zdravotnictví 252/2004 Sb., která stanovuje u vybraných 65 parametrů takzvanou mezní hodnotu. Pokud ta je překročena, voda pitná není. Překročení určité hodnoty některých ukazatelů občas kontroly na některých zdrojích pitné vody zaznamenají. V takovém případě je pochopitelně nutné příčiny tohoto stavu odstranit.

Pokud by byly ukazatelé dané vyhláškou významně překročeny, musí být takový zdroj vody odstaven od distribuční sítě, a to až do doby, kdy bude opět splňovat požadavky na vodu pitnou. Zásobování dané oblasti se pak musí zajistit z jiného zdroje, což umožňuje čím dál častější propojení vodovodních sítí, nebo je zapotřebí individuálních dodávek vody, například cisternami.

Jak často se vzorky odebírají?

To závisí na typu zdroje, například úpravna povrchové vody z nádrže dělá základní technologický rozbor obvykle každý den. Zkrácený rozbor vody se obvykle provádí jednou týdně, celkový rozbor všech 65 parametrů v závislosti na počtu zásobovaných obyvatel několikrát ročně.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se bránit škodlivým látkám ve vodě?
  • Proč a jak by se měla změnit vyhláška o kvalitě vody?
  • Jak má vypadat čistírna odpadních vod budoucnosti?
  • Jak se na kvalitě vody projevuje sucho?
  • Čekají se změny pravidel v ochranných pásmech?
Předplatné za 40 Kč na 4 týdny
  • První měsíc za 40 Kč, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se