Význam značky lidé znali už od pravěku, kdy mezi sebou komunikovali skrze malby v jeskyních. Symboly také bývaly komunikačním nástrojem církve. Sportovní kluby odjakživa nastupují k utkání v dresech nesoucích logo a konkrétní barvy. Anglický výraz pro značku brand pochází ze staré norštiny, kde se podobné slovo používalo ve spojitosti se značkováním zvířat ze stáda daného majitele.

Základním východiskem komunikace je, že nelze nekomunikovat. I když se o to aktivně nesnažíme, zákazníci si naši značku ve své mysli s něčím spojují. Je naše značka nudná, či hravá? Inovativní, či zpátečnická? Vzácná, nebo dostupná?

Velmi také záleží na tom, jak značku vnímají lidé v našem okolí. Pro začínající podnikatele a start-upy jsou nastavení značky a její komunikace velmi důležité, protože mohou výrazně snížit náklady na rozjezd firmy. Obecně je tedy vhodné se před rozjezdem podnikání zamyslet, jaké asociace chceme vyvolat v myslích našich zákazníků, a na základě toho značku ztvárnit. Dlouhodobým podnikatelským snažením by pak mělo být vytvoření vlastního fanklubu naší značky, který ji bude bránit a obhajovat.

K přesnému zacílení značky je vhodné využít takzvanou techniku zákaznických person. Spočívá v tom, že si vytvoříme smyšleného ideálního zákazníka a popíšeme si, jak vypadá jeho typický den, jaké problémy v životě řeší, jaké vyznává hodnoty a jaká média konzumuje. Od toho se odvíjí tón a způsob komunikace značky a také výběr vhodných médií, ve kterých můžeme zákazníka oslovit.

Značka se z dlouhodobého pohledu stává aktivem firmy, jejím nehmotným majetkem. Podnikatel by měl pečlivě hlídat, jaké asociace jeho značka v myslích zákazníků vyvolává a průběžně tyto asociace řídit.