Kabinet schválil už druhý soubor úlev pro podnikatele a firmy. Takzvaný liberační balíček jim umožní odložit platby zálohy na daně nebo započíst letošní ztrátu z podnikání i do minulých let a požádat tak o vrácení daní.

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů

Podnikatelé a firmy nemusí státu hradit druhou (u čtvrtletních plátců) nebo první (u pololetních) zálohu na daň z příjmů, která se platí v červnu. Vyúčtují daň až při podávání daňového přiznání za letošní rok v březnu či červnu v příštím roce. Podnikatelé, kteří se následky epidemie koronaviru dostanou do ztráty, tak nebudou mít hotové prostředky vázané v odvedené červnové záloze. Pokud se za celý rok dostanou do ztráty, nebudou v důsledku odvádět žádnou daň. V platnosti zatím podle ministerstva financí zůstává pro čtvrtletní plátce třetí záloha na daň, kterou odvádějí v září.

Zpětné započtení ztráty v podnikání

Firmy si budou moci případné ztráty z podnikání za rok 2020 zpětně započíst do daňových přiznání z předešlých let. Pokud například podnikatel v loňském roce vykázal zdanitelný zisk 200 tisíc korun a letos skončí ve ztrátě 100 tisíc korun, bude si moci o tuto částku snížit hospodářský výsledek za loňský rok a požádat o vrácení již zaplacené části daně. Takzvaný institut loss carryback bude možné uplatnit pro roky 2019 a 2018. Uplatnění ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání.

Zastavuje se EET

Vláda dočasně ruší povinnosti elektronicky evidovat tržby pro podnikatele spadající do všech fází EET. Platnost opatření je po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Znamená to, že žádný majitel obchodu ani řemeslník nebude muset odesílat účtenky elektronickou cestou na finanční správu, a tuto povinnost proto nebude nikdo kontrolovat. Od 1. května měla odstartovat současně třetí a čtvrtá vlna EET, do níž měly spadnout všechny zbývající profese po provozovatelích obchodů, restaurací a hotelů. Ti začali evidovat své tržby v letech 2016 a 2017. V květnu se k nim měli přidat řemeslníci, zemědělci nebo lékaři či advokáti. Začátek povinnosti se i pro ně odkládá o několik měsíců.

Zpožděná daň z nabytí nemovitosti se pokutovat nebude

Plošně se také promíjejí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za její pozdní zaplacení. Podle ministerstva financí se prominutí vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání se lhůtou podání od 31. března do 31. července. Daňové přiznání může nový majitel nemovitosti bez hrozby sankce podat do 31. srpna. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně. Fakticky to pro kupce nových bytů či domů znamená odklad splacení daně až o pět měsíců.

Odklad daňových přiznání

Už v prvním liberačním balíčku schválila vláda odklad podání daňových přiznání do 1. července. Fyzické osoby a firmy, které nemají daňového poradce, měly termín na podání přiznání do konce března. Při opožděném podání není třeba prokazovat jakoukoliv souvislost zpoždění s epidemií koronaviru, opatření je plošné. Hlavním cílem je podle ministerstva financí zamezit na berních úřadech zvýšené koncentraci lidí v době odevzdávání daňových přiznání.

Odpuštění pokut a správních poplatků

Součástí prvního balíčku je i zrušení některých poplatků či sankcí. U některých však bude potřeba prokázat souvislost s dopady epidemie koronaviru. Plošně se promíjejí například správní poplatky za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, případně žádosti o prominutí úroku z prodlení. Plošně se také odpouštějí pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení do 1000 korun, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem letošního roku. U žádosti o odpuštění pokuty za nepodané kontrolní hlášení bude potřeba prokázat souvislost s koronavirem.

Konec minimálních záloh pro živnostníky

Vláda také schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům. Od povinných plateb budou osvobozeni na půl roku od března do srpna. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí letos 2544 korun a na zdravotní pojištění 2352 korun. Celkem tak živnostníci ušetří za půl roku necelých 30 tisíc korun. Vláda minimální odvod odpustí všem podnikatelům. Ti, kteří platí více, než je stanovené minimum, doplatí pouze rozdíl mezi touto částkou a tím, co měli odvádět.