Historie Jaderné elektrárny Temelín sahá až do roku 1979, respektive 1980, kdy se vyjednal investiční záměr a padlo rozhodnutí o výstavbě prvních dvou bloků. Původní projekt zpracovaný Energoprojektem v roce 1985 počítal se čtyřmi bloky, ale do jejich výstavby zasáhla sametová revoluce. Vláda hned několik měsíců po převratu výstavbu třetího a čtvrtého bloku pozastavila a dala zelenou pouze dokončení už započatých prací na prvních dvou blocích. Důležitým mezníkem v budování elektrárny v Temelíně byl 14. květen 1993. Ten den byl podepsán kontrakt na dodávku paliva a systému kontroly a řízení mezi americkou společností Westinghouse a ČEZ. Vznikla tak kombinace původního ruského řešení bloku se západním bezpečnostním systémem. Spolu s Westinghouse se ale na stavbě podílely i desítky dalších zahraničních i českých firem. Generálním dodavatelem technologické části se stala společnost Škoda Praha, stavební části pak společnost Vodní stavby Bohemia. Tlakové nádoby reaktorů Jaderné elektrárny Temelín vyrobil závod Škoda Jaderné strojírenství v Plzni. Turbogenerátor pochází z dílny Škoda Turbíny, parogenerátory pak z Vítkovic. Součástí stavby byly i První brněnská ABB, Sigma, Královopolská strojírna Brno, ZVVZ Milevsko, Modřanská potrubní, EZ Praha a další firmy. Stavba elektrárny, jejíž cena se nakonec vyšplhala téměř na sto miliard korun, se tak stala i významným hybatelem českého průmyslu. Celkový objem zakázek pro české firmy přesáhl 50 miliard korun, což z hlediska zaměstnanosti představovalo několik desítek tisíc pracovních míst.

Související