Ačkoliv letos dramaticky poklesl prodej nových vozidel, jeden segment výrazně roste. A tím jsou vozidla na elektrický pohon. Ruku v ruce s tím se zvyšuje poptávka po veřejném dobíjení.

Spotřeba elektřiny na veřejných dobíjecích stanicích PREpoint v meziročním srovnání vzrostla ve třetím čtvrtletí o 139 procent. I když je patrné, že provoz veřejných dobíjecích stanic také poznamenala pandemie nemoci covid-19, už ve druhém čtvrtletí letošního roku je u nás více než patrný stoupající trend elektromobility. Ostatně také v prvním čtvrtletí byla spotřeba na dobíjecích stanicích PREpoint dvojnásobná v porovnání s loňskem. Statistika tedy svědčí o tom, že růstový trend je navíc dlouhodobý a stabilní.

A co se vlastně skrývá za vyšší spotřebou elektřiny na dobíjecích stanicích? Jsou to především zákazníci. Čistě elektrických vozidel (BEV) a plug-in hybridní vozů (PHEV) razantně přibývá. Nejvyšší relativní nárůst počtu vozidel podle Centra pro dopravní výzkum byl zaznamenán u PHEV, a to +479 procent. U čistě elektrických vozidel se prodej zvýšil o 248 procent. V absolutní hodnotě jsou počty elektrických a hybridních aut sice nižší v porovnání s velikostí celé automobilové flotily v Česku, ale stoupající tendence růstu se výrazně rýsuje. Navíc v době, kdy ostatní klasická paliva nebo alternativní CNG či LPG vykazují pokles poptávky.

Výkon 300 kW a nabito za čtvrt hodiny

Pražské energetice se daří držet krok s rostoucím počtem elektrických vozidel budováním nových rychlých a výkonných dobíjecích stanic PREpoint. Jen letos jejich počet více než zdvojnásobila. Koncem tohoto roku jich bude v provozu už přes šedesát.

Dalším aspektem je fakt, že se jejich standardní výkon, který činil v minulosti 50 kW, podstatně zvyšuje. PRE se nyní zaměřuje na ultrarychlé, supervýkonné dobíjecí stanice s výkonem 150 až 300 kW, což je technologie, která umožňuje dobití vozidla za pouhých 10 až 15 minut. Je zajímavé, že v síti PREpoint lze stejný nárůst sledovat také u tzv. standardních AC dobíjecích stanic.

V minulém roce provozovala Pražská energetika asi 40 dobíjecích stanic, které jsou instalovány většinou v obchodních centrech. Nyní jich je více než 70, ale toto číslo není zdaleka konečné. Společnost si stanovila za cíl nabídnout do konce roku 2020 dobíjení na více než stovce stanic. Nejde jen o jejich počet, ale také o rozmístění. Měly by být rovnoměrně na celém území hlavního města Prahy a také v sídlištní zástavbě, tedy blízko bydliště nových uživatelů elektromobilů.

Spotřeba elektřiny na veřejných dobíjecích stanicích PREpoint v meziročním srovnání vzrostla ve třetím čtvrtletí o 139 procent.
Foto: archiv PRE

Pražská energetika instalovala svou první veřejnou dobíjecí stanici již v květnu 2011, a tak se téměř s desetiletou zkušeností stává lídrem elektromobility v Česku. V současnosti má síť PREpoint bezmála 100 veřejných dobíjecích stanic, z nichž 22 je vysoce výkonných DC a 74 standardních AC. Jsou umístěny především v Praze a postupně přibývají na celém území naší republiky.

"Natankovat" lze u chytrých lamp

Pro další rozvoj sítě stanic PREpoint jsou nyní rozhodující tři klíčové projekty, které získaly podporu ministerstva dopravy v rámci Operačního programu Doprava a přispívají tak k naplnění strategických cílů v oblasti čisté mobility. První dvojice nese společný název Metropolitní síť PRE, v němž se Pražská energetika zavázala vybudovat do roku 2022 na území hlavního města Prahy 441 veřejných dobíjecích stanic. Samozřejmě za plného respektu k charakteru veřejného prostoru v metropoli. Hledá tedy pečlivě způsob, jak do něho dodat službu dobíjení, ale zároveň nezabírat touto technologií mnoho čtverečních metrů.

V první etapě proto Pražská energetika pracovala v sídlištních zástavbách s nástěnným řešením čili bez nutnosti stavebního zásahu do chodníků. Ve spolupráci s dceřinou společností PREdistribuce tak postupně instaluje 112 veřejných dobíjecích stanic především na vlastních trafostanicích.

Ve druhém kroku začíná synergické využití stávajících prvků městského mobiliáře. PRE postupně nahradila 12 standardních lamp veřejného osvětlení tzv. chytrými lampami, které nejenom svítí, ale také šíří signál wi-fi, mají tlačítko pro přivolání pomoci v případě nouze a rovněž jsou v nich integrovány senzory hluku, teploty, prachu a vlhkosti. Tato lampa navíc slouží také jako dobíjecí stanice, která nabízí hned dva nabíjecí body pro elektromobily.

Nyní PRE finalizuje přípravu druhé etapy, v níž chce do konce roku 2022 namontovat dalších 329 dobíječek na sloupy veřejného osvětlení, na zdi různých budov nebo do vlastních stojanů. Proti první má až trojnásobný rozsah a nainstaluje dobíjecí stanice také na 82 speciálně připravených sloupů veřejného osvětlení nazývaných EV ready.

Třetím stěžejním projektem pak je Páteřní síť PRE. Ten je zaměřen na výstavbu základní sítě vysoce výkonných dobíjecích stanic po celém Česku. Celkem 125 DC dobíjecích stanic na 103 lokalitách, z čehož více než polovina využívá technologii o výkonu 75 kW s možností zvýšení dobíjecího výkonu až na 150 kW. Partnery tohoto projektu jsou významní provozovatelé čerpacích stanic ÖMV, ČEPRO a Benzina a dále pak síť obchodních domů Penny Market. Dnes se staví na 24 místech a čtyři stanice již byly zprovozněny. Tento ambiciózní plán počítá se zahájením 60 staveb ještě do konce tohoto roku.

Spotřeba elektřiny na veřejných dobíjecích stanicích PREpoint v meziročním srovnání vzrostla ve třetím čtvrtletí o 139 procent.
Foto: archiv PRE

Nabíjení pro domácnosti a firmy

Ač se z různých zpráv může zdát, že dobíjení se týká jen veřejných stanic, opak je pravdou. Vozidla na elektřinu se nabíjejí především doma nebo v zaměstnání. A tento způsob nabývá na významu v souladu se zvyšujícím se počtem nových vozů.

V této souvislosti je dobré si připomenout, že Pražská energetika se nejprve zaměřila na vývoj vlastní dobíjecí stanice. To znamená, že nyní může zákazníkovi nabídnout řešení na míru podle jeho vozidla a budovy, kde bude dobíjet. Díky tomu si zákazník vybere přesně takový wallbox PRE s daným výkonem a funkcemi, který reálně využije.

Nicméně dobíjecí infrastruktura není jen samotná stanice. Jde především o komplexní návrh způsobu připojení a samotný projekt instalace dobíjecí stanice (případně více dobíjecích stanic) tak, aby systém fungoval v rámci celého objektu a respektoval veškeré normy a standardy bezpečnosti. To vše je následně vybaveno softwarovým řešením, které zajišťuje efektivní řízení dobíjení a sledování aktuální spotřeby elektrické energie.

Počet dotazů na řešení domácího nebo firemního dobíjení neustále roste. Každá poptávka začíná prostým požadavkem na dobíjecí stanici a následně končí komplexním návrhem řešení celého systému dobíjení. Zejména pro firemní zákazníky je důležité analyzovat, jak vypadá jejich fleet a jaký je režim užívání služebních vozidel. V návaznosti na to Pražská energetika navrhne strukturu doporučených dobíjecích stanic. Ta obsahuje buď vysoce výkonné DC dobíjecí stanice, nebo standardní AC stanice.

Vzhledem k výkonovým nárokům zvolené technologie je následně dobíjení pečlivě zasazeno do celého ekosystému tak, aby nezatěžovalo chod dané budovy a razantně nevzrostly náklady na její provoz. Výsledkem je tedy systém, který je v harmonii s provozem dané lokality a optimálně odpovídá potřebám používání služebních vozidel. Přesně tak se to povedlo i u společnosti Moneta Money Bank, kde PRE instalovalo hned 56 dobíjecích stanic pro firemní elektrické vozy.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Elektromobilita.