Jako fleetový manažer musíte počítat s tím, že elektromobil není vhodné řešení pro každého zaměstnance, zvláště když nemá kde doma nabíjet a musel by to složitě řešit, říká Petr Knap, vedoucí partner divize consultingu ve společnosti EY.

Co by mělo předcházet tomu, než firma přejde na elektrická auta? Co je třeba zvážit?

Mobilita každé firmy je zásadně odlišná a potřebuje pokrýt různé potřeby, od obchodu přes servis až po pohyb zaměstnanců. Na mobilitu nahlíží firmy i jako na určitý benefit pro své zaměstnance. Přemýšlet přitom musí o tom, jaký model zvolí a k čemu bude zaměstnance vybízet. Může je například zvýhodňovat, když nebudou používat auto vůbec a dají přednost veřejné dopravě.

Na co by se společnosti měly zaměřit a jak by mělo vypadat nastavení základních firemních procesů?

V prvé řadě musí existovat vazba na základní hodnoty a strategické směřování firmy. Zavádění elektromobility musí být vždy v souladu se strategií a tím, jak chce podnik působit navenek a vypadat vůči svým zaměstnancům. Zároveň je klíčovým momentem nákladová efektivita a pohled přes celkové náklady na vlastnictví. Následně se musí zaměřit na klasické manažerské procesy, které řeknou, jakým způsobem se bude vyhodnocovat potřeba mobility, ať již v krátkodobém nebo v dlouhodobém horizontu, a jak se bude řešit okamžitá provozní potřeba. Tedy jaký bude mechanismus rozhodování, když bude chtít někdo jet zítra například do Olomouce.

Když porovnáte procesy, které souvisí s nastavováním elektromobilů, s těmi, které jsou u konvenčních vozů, jaké jsou zde hlavní rozdíly?

U elektromobilů musíte vytvořit podmínky pro nabíjení. Zajistit dostatečný počet dobíjecích stanic, wallboxů či jiné řešení. Musíte mít nějaký management čerpání energie, aby nedocházelo k vyhazování pojistek. Budete si muset určit, které auto budete kdy dobíjet. Vůz, který potřebuje odjet za dvě hodiny, bude mít vyšší prioritu dobíjení než ten, který se může dobíjet dalších osm hodin, protože zaměstnanec bude až do večera v práci. Budete řešit vyšší potřebu investic, ať již do rozvodů, bateriových úložišť nebo softwaru. K dispozici budete mít lepší aplikace, se kterými budete sledovat, kde elektromobily jezdí, jak jsou využité, kde se dobíjí. Díky tomu budete moct fleet lépe optimalizovat. Při rozhodování bude hrát roli dojezd jednotlivých aut, ale i to, že elektrovůz stráví méně času v servisu. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že máte najednou omezenější výběr servisu, protože ne každý mechanik dokáže udělat všechny typy oprav.

Je těžké pro manažery prosadit elektromobilní agendu? Jak získat podporu svých nadřízených?

Získat podporu potřebujete především u samotných uživatelů, tedy těch, kteří firemní vozy využívají nejvíce, jako jsou technici či obchodní zástupci. Získat je je často složitější než vedení, které řeší v uvozovkách jenom investice s nimi spojené. Silnější odpor vnímám tedy u zaměstnanců. Představte si, že celou dobu jezdíte klasickým fleetovým autem. Je velké, pohodlné s dieselovým motorem, a tedy s nízkou spotřebou. Do toho ještě bydlíte v paneláku a najednou vám někdo řekne: "Hele, teď ti dáme bateriové auto. Určitě ho máš kde dobíjet. Tady máš klíčky." V tu chvíli narazí firma na odpor zaměstnance, který nechce auto nabíjet. Problém sice může vyřešit tím, že mu nabídne zlevněnou energii nebo dobíjení zdarma v práci, ale zároveň musí počítat, že elektromobil není vhodné řešení pro každého zaměstnance. Našim klientům pomáháme mimo jiné implementací rozhodovacího stromu, který pomůže identifikovat vhodné oblasti ve firmě a konkrétní zaměstnance, pro které je elektromobilita nejen vhodná, ale i nákladově výhodná.

Elektromobilita je stále ještě na startu. Co by mohlo pomoci její rozvoj urychlit?

Cesta k širší elektromobilitě mezi domácnostmi povede přes fleetová auta a ta ojetá. Zaměstnanci si toto auto vyzkouší v bezpečném prostředí firmy, tedy nenesou náklady spojené s přechodem na elektromobilitu. Z našich dat vyplývá, že u většiny řidičů, kteří si takové auto vyzkouší během delšího období, výrazně roste míra akceptace této technologie. K většímu nárůstu by také přispěl větší objem pobídek ze strany státu a možnost rychlejšího odepisování. Rozhodujícím faktorem vývoje bude, jak se k elektromobilitě postaví financující instituce, tedy za jakých podmínek budou poskytovat úvěry a leasingy.

A nemůže být jednou z překážek rozvoje to, že firmy nemají s e-mobilitou takové zkušenosti a bojí se kroku "do neznáma"?

To může být samozřejmě také důvod. Strach z nového je součástí lidské přirozenosti. Když jste zkušený fleetový manažer a 20 let si pilujete svůj model řízení na spalovacích autech a najednou přichází něco nového, máte vůči tomu respekt. Přechod na elektromobilitu znamená, že najednou budete pracovat s fleetem, ve kterém bude mnoho nových věcí, o nichž toho v podstatě nebudete moc vědět. Budete mít sice ještě konvenční vozy, ale začnou vám přibývat elektromobily, hybridy a plug-in hybridy. Budete řešit jiný režim servisování auta, ale i postoj lidí. Někteří budou chtít zůstat u ověřených spalovacích motorů, jiní budou chtít vyzkoušet něco nového, ale zrovna to třeba nebudou ti, které byste nejraději do těch elektromobilů posadil, protože dělají dlouhé trasy.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Elektromobilita.