V Monetě jsme si velmi rychle uvědomili, že v této nelehké době budou naši klienti (a nejen ti naši) potřebovat podporu svého podnikání od svojí banky více než v době před koronavirem. Okamžitě jsme uvedli do života všechny programy na podporu živnostníků a jejich podnikání vyhlášené vládou. Nad rámec programů COVIDII a COVIDIII jsme nabídli našim klientům delší dobu splatnosti úvěrů. Klienty jsme aktivně oslovovali a oslovujeme doposud. Nečekáme, až přijdou sami. To už by mohlo být pozdě z pohledu negativních dopadů na jejich živnost. Vysvětlujeme jim všechny možnosti podpory, které mají a co to pro ně znamená. Vyhodnocujeme aktuální situaci každého našeho klienta − živnostníka individuálně a vždy se snažíme nalézt optimální řešení. Od poloviny srpna nabízíme další možnost financování jejich podnikání v rámci programu COSME COVID, který jsme připravili ve spolupráci s Evropským investičním fondem. Všem živnostníkům bych vzkázal, aby nečekali, až přijdou první problémy. Přijďte se s našimi profesionálními bankéři poradit již teď.