Pokud patříte k lidem, kteří vnímají aspekt udržitelnosti citlivě, nejspíš si uvědomujete, že udělat skutečně udržitelné obchodní nebo investiční rozhodnutí není vůbec snadné. Udržitelným se dnes totiž označuje ledacos. To by se mohlo již 10. března ale změnit. V tento den totiž nabyde účinnosti velká část ustanovení nového evropského nařízení o zveřejňování informací související s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Pojem udržitelnost původně převzatý z ekologie dnes dobývá všechny sféry života. Obecně platí, že za udržitelné lze označit takové aktivity, které ochraňují a zlepšují přírodní prostředí a sociální spravedlnost. Z důvodu obrovského vlivu obchodních korporací na přírodní nebo sociální prostředí se právě čím dál více poukazuje na to, že se udržitelnost stává jednou z hlavních korporátních výzev pro 21. století. Na druhé straně není žádným tajemstvím, že korporace mají nevyčerpatelnou schopnost jakékoliv hodnoty zkomercializovat. Korporace se totiž rády prezentují jako udržitelné, aby byly atraktivnější pro investory, zaměstnance, zákazníky apod. Ekonomové tyto jevy již dlouho popisují a kritizují jako strategickou filantropii nebo okázalý soucit. Současně platí, že mnoha lidem aspekt udržitelnosti není cizí. Velkým problémem se ale ukazuje být deficit informací, mlžení nebo přímo dezinformace šířené korporacemi za účelem prezentace environmentální odpovědnosti (označované jako greenwashing). 

Podívejme se na řešení těchto problémů v Evropské unii. Jednou z prvních legislativních odpovědí EU na téma udržitelnosti byla směrnice o nefinančním reportingu, která nabyla účinnosti v roce 2017. Na základě ní musely členské státy EU přijmout národní úpravu zveřejňování informací o rizikovém vlivu největších korporací na okolní prostředí ve výročních zprávách (tzv. nefinanční reporting). Tyto snahy však zůstaly nenaplněné. Pokud například zájemce o nefinanční informace nahlédne do výročních zpráv dotčených subjektů, jako jsou velké banky nebo veřejně obchodované korporace, tak v části "společenská odpovědnost" nalezne často jen prázdné chvalozpěvy. Kvalita rétorického cvičení je dána kvalitou externího konzultanta, který dostal zakázku. V zásadě platí, že zkušenější konzultanti umí "mlátit prázdnou slámu" lépe. Tyto (ne)výsledky vedly Evropskou komisi ke snaze zkonkrétnit povinnosti nefinančního reportingu, což má být představeno veřejnosti tento rok.

Zbývá vám ještě 50 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se