Pandemie znamenala složitý rok pro všechny sféry našich životů a lockdown zamával obchodními čísly v řadě segmentů, komerční nemovitosti nevyjímaje. Investiční aktivita zde poklesla o desítky procent. Přesto komerční reality prokázaly v této turbulentní době svou odolnost a dobrou pozici jako stabilizační aktivum.

V době, kdy akcie padaly až o 50 procent, nemovitostní fondy byly schopny doručit investorům nenulový výsledek, dokonce někde i slušně pozitivní. Ukazuje se, že obzvlášť v období krize a nejistoty, jakým procházíme, jsou nemovitosti bezpečným přístavem. A to, jak si nemovitostní trh vedl v uplynulém období, ovlivní apetit investorů rovněž v budoucnu.

Retailové nemovitosti jako obchodní centra jsou úzce propojeny s nominálním růstem, který je nyní očekáván. Stejně tak kancelářský segment vykazoval velmi dobré výsledky vzhledem k dlouhodobým nájemním smlouvám a s největší pravděpodobností na tom bude dobře i nadále, protože lidé se vrací z home officů, které v takovém rozsahu nejsou dlouhodobě udržitelné. Byli jsme překvapeni, že nové požadavky na kancelářské plochy jsou velmi podobné jako před covidem. Stabilitu segmentu potvrzují i čísla – více než polovinu všech realitních investic v prvním čtvrtletí tvořily právě kancelářské budovy.

Také nákupní centra si nevedla v pandemii špatně. Díky vládním programům a jednotnému přístupu pro podporu nájemců se podařilo zažehnat černé scénáře. Nicméně na dozvuky krize budeme muset ještě počkat a více nám napoví až vánoční sezona. Předchozí rozvolňování ale ukázalo, jak rychle se vrací návštěvnost a obraty do původních čísel, a to, že nákupní centra mají na trhu silnou pozici a opodstatněnou roli distribučního a socializačního místa.

Po každé krizi směřuje pozornost k méně rizikovým aktivům. V případě retailových a kancelářských budov bude zájem o atraktivní lokality s dobrým a diverzifikovaným nájemním mixem. Rizikovější produkty budou muset slevit na ceně nebo chvíli počkat. A přestože na poučení z pandemie si budeme muset ještě chvíli počkat, jedna zásada správného investora platí napříč časem – být neustále aktivní.

Trh v uplynulých měsících vytvořil zajímavé příležitosti, kterým chceme jít naproti. V březnu jsme uzavřeli obchod na kancelářské budovy v Bratislavě, v dubnu akvizici významného bratislavského obchodního centra a aktuálně vyrážíme na nákupy do Polska, které indikuje zajímavé příležitosti. Věřím, že správnou cestou k dobrým výsledkům je zodpovědný přístup k nemovitostem, budování silného a aktivního týmu, ale i schopnost projektovat budoucnost a alespoň částečně se na ni připravit.

Přehled realitních fondů v Česku