Obchodní bilance za srpen nemile překvapila, když vykázala v přeshraniční statistice nejhorší srpnový výsledek od roku 2005 a pokles 31,1 miliardy v meziročním srovnání. Ačkoliv meziroční zhoršení obchodní bilance pozorujeme ve většině základních skupin produktů, dominantní faktory jsou dva: zvýšený import komodit (ropy, plynu a základních kovů) a propad exportu automobilů. Ty vysvětlují zhruba tři čtvrtiny meziročního zhoršení obchodní bilance. Zatímco problém s exportem automobilů souvisí s nedostatkem některých klíčových komponentů (především čipů), import komodit je nafukován zejména rostoucími cenami.

Cena za kilogram dovezeného plynu se meziročně zčtyřnásobila ze tří na dvanáct korun, přičemž fyzicky se dovezlo o 15 procent plynu méně. Dovážené ropné produkty podražily o polovinu, základní kovy zhruba o čtvrtinu. Pokud zafixujeme ceny exportu a importu u těchto komodit na úrovni srpna loňského roku, dojdeme k závěru, že samotný růst cen se podepsal na srpnovém deficitu bilance s plynem ze tří čtvrtin (s vlivem 5,8 miliardy), v případě ropných produktů z jedné třetiny (3,7 miliardy) a neželezných kovů ze čtvrtiny (1,5 miliardy). Ne u všech komodit byl ale dopad cen negativní. V případě dřeva rostly ceny exportu výrazně více než ceny importu a tento vliv přidal do bilance dvě miliardy. Stejný efekt pozorujeme i u skupiny železo a ocel, i když tam je výsledný vliv cen zanedbatelný.

Vysoké ceny komodit budou zátěží pro zahraniční obchod i v následujících měsících. Pokud by jeho objemy od září do prosince fyzicky i kvalitativně kopírovaly loňský rok, ukrojily by ceny ropy, plynu a kovů z obchodní bilance celkem 34 miliard. Vyšší ceny importovaných automobilů a dílů, které se automobilkám nedaří promítat do vyšších cen exportu, by pak zatížily bilanci dalšími deseti miliardami. Naopak bilance se dřevem by díky cenovým vlivům deset miliard přidala. Chybějící miliardy z titulu pohybů cen se odrazí v nominálním HDP a zatíží marže firem i peněženky občanů.