Současné dění na naší politické scéně spojené s očekávanou změnou vlády lze také považovat za test naší politické stability jako nejvýznamnějšího faktoru konkurenceschopnosti. V posledním globálním žebříčku porovnávajícím tento ukazatel se Česko umístilo na 32. místě na světě.

Konkurenceschopnost znamená výhodu oproti jiným zemím. Lze ji vyjádřit mnoha faktory, například politickou stabilitou, vzdělanostní úrovní, vynutitelností práva, úrovní dopravní a informační infrastruktury nebo vnitřní bezpečností. Konkurenční výhoda usnadňuje podnikání. Platí to pro vnitřní trh i export. Firmám se lépe podniká v politicky stabilnější zemi se vzdělanými a disciplinovanými obyvateli, vynutitelným právním systémem a moderní infrastrukturou. Jimi produkované zboží a služby za srovnatelně nižší náklady snadněji nachází poptávku doma i v zahraničí a zaměstnanci jsou dobře placeni. Země bohatne.

V žebříčku bohatství Mezinárodního měnového fondu byla ČR vloni na 33. místě. Pořadí se stanoví podle výše HDP na obyvatele. Ze sousedních zemí jsou před námi Rakousko a Německo, za námi Polsko a Slovensko. Politici před volbami slibují, a snad i usilují, aby se občanům žilo stále lépe. Přispět k tomu mohou zlepšováním podmínek pro podnikání, a tím i posunem ČR směrem do čela žebříčku konkurenceschopnosti. Za poslední čtyřleté volební období se jim to nedařilo. Dojde teď ke zlepšení, anebo může být hůře?

Půjde-li o standardní očekávaný proces v souladu s Ústavou ČR, ocení to bezprostředně naši podnikatelé a zahraniční investoři. Senát svým odpovědným jednáním v procesu přechodu politické moci prokazuje svou funkčnost, význam pro politickou stabilitu, a je tak významným, i když asi nedoceněným zdrojem ekonomické atraktivity naší země. A pokud se nové vládě podaří marginalizovat populistické návrhy na omezení vývozu zisku ze zahraničních investic u nás, posílí to konkurenční výhodu a s ní spojené efekty pro obyvatele.