Pandemická krize znamená řadu plošných ekonomických a sociálních dopadů. Testuje tak všechny sektory, ten pojišťovnický nevyjímaje. Odnesli jsme si dobré vysvědčení, jak v oblasti stability a dlouhodobě dobře řízeného rizika, tak v oblasti proaktivity a rychlé reakce, kterou pojišťovny předvedly v likvidaci škod po tornádu. To nám udělilo velkou lekci, že katastrofická rizika se mění a že je potřeba o nich do budoucna společně s klienty uvažovat jinak.

Pojišťovny již v prvních hodinách po tornádu začaly klientům v zasažené oblasti vyplácet zálohy na škody, ale mimo to poskytly přímo na místě profesionální poradenství. Nejen že to vyslalo jasný signál, že být pojištěný se vyplatí, ale především to potvrdilo, že pojišťovny umí být v krizových momentech partnerem.

Již tři týdny po události pojišťovny hlásily vyplacená pojistná plnění domácnostem v hodnotě 362 milionů. Po měsíci už bylo vyřešeno 62 procent všech škod. Dobrá známka, kterou nám dali klienti, se projevuje ve větším zájmu o pojištění majetku a správné nastavení smluv.

Prospěšné spojování

Poslední roky vidíme probíhat významnou konsolidaci na trhu a změny vlastnické struktury. Fúze a akvizice velkých subjektů a portfolií, včetně těch přeshraničních, jsou velmi složité a rozhodně je namístě ocenit úsilí managementů a vlastníků, se kterým nejen vyhověli všem regulatorním požadavkům, ale vytvářejí kompetitivnější společnosti.

Zmenšující se počet subjektů na trhu tak nevede k oslabení konkurence, možná právě naopak. Ostrá konkurence tak nejen že přináší klientům benefity jak v cenové rovině, tak v kvalitě nabízených služeb a produktů, ale má příznivý vliv na rozvoj doprovodných služeb.

Digitalizace musela přijít ještě rychleji

Přizpůsobení fungování pojišťoven při pandemii covidu‑19 znamenalo zásadní impulz pro rozvoj digitalizace celého trhu, ať již při sjednávání smluv, nebo například v procesu likvidace pojistných událostí. Tento posun, který bude nadále pokračovat, není vítězstvím obchodu nad právníky, jak by se mohlo zdát, ale příklonem k rychlému a pragmatickému řešení regulatorních otázek. Odstraňování posledních zákonných překážek pro další digitalizaci je tématem debaty se státem a dohledovým orgánem a úkolem na toto volební období.

Klienti chtějí podepisovat pojistné smlouvy a sjednávat si pojištění na dálku a regulace jim v tom nemá klást překážky. Nejde jen o podpisy, moderní technologie v oblasti likvidace škod mají kapacitu výrazně zrychlit celý proces, zlepšit zákaznickou zkušenost a ušetřit provozní náklady.

Témata pro budoucnost

Evropská stárnoucí společnost přináší problémy v oblasti úspor na stáří, dostupnosti lékařské péče a řešení sociálních otázek. A pojišťovny mohou být součástí řešení. Zvyšující se náklady na zdravotní péči budou do budoucna znamenat enormní nároky na státní rozpočet, na udržitelnost financování zdravotní a sociální péče a na nutnost přísunu nových soukromých prostředků.

Diskuse o vícezdrojovém financování zdravotních a sociálních služeb není otázka do budoucnosti, ale již otázka dneška. Vždyť již nyní odmítají např. zařízení pro dlouhodobě nemocné až 30 procent zájemců o tyto služby. Mnoho rodin musí pak řešit situaci svými silami, což obnáší čtyřiadvacetihodinovou péči, která se samozřejmě promítá i do kvality jejich života. Existuje zde velký prostor pro zcela nové produkty, jako je dobrovolné připojištění dlouhodobé zdravotně-sociální péče, nebo chcete‑li pojištění ztráty soběstačnosti.

Role pojišťoven se změnila

Mění se role pojišťoven jako partnera vlastních klientů. Jedná se o cestu změny z pouhého „měšce“ pro případ klientovy škody, kdy pojišťovna vyplatí pojistné plnění a tím její role končí, do role asistenta v nouzi, odborníka, který klientovi celou vzniklou situaci pomůže vyřešit od první do poslední chvíle.

Budoucnost pojistného trhu tak spočívá v rozvoji asistenčních služeb a ve změně role pojišťovny na pohotového a nápomocného partnera při krizových situacích. Dobrým příkladem je právě pojištění ztráty soběstačnosti. Téměř nikdo v situaci, kdy jemu blízký či on sám čelí potřebě dlouhodobé zdravotně‑sociální péče, netuší, na co má nárok a kam se má obrátit. Pomoc v této situaci nepochybně některé pojišťovny nabídnou a bude to při prodeji tohoto pojištění významnou konkurenční výhodou.