Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii společnosti Minerva ČRVladimír Bartoš, ředitel pro strategii společnosti Minerva ČR

Dodavatelé automobilového průmyslu vyžadují funkce rozvrhy a odvolávky spolu s EDI komunikací pro společné plánování dodávek se zákazníky a dodavateli. Všechny české výrobní firmy požadují pokročilé plánování výroby a řízení výroby spojené s digitalizací.

Lukáš Ontl, vedoucí oddělení inovací a rozvoje produktů společnosti Asseco SolutionsLukáš Ontl, vedoucí oddělení inovací a rozvoje produktů společnosti Asseco Solutions

Popisovat konkrétní funkcionality je složité. Výrobní firma má jiné nežli obchodní a potravináři jiné než strojaři. Ale pokud bych to trochu zobecnil, tak bezesporu rezonují témata jako business intelligence, automatizace rutinních operací, datová integrace a uživatelsky přívětivé prostředí.

Milan Tesař, obchodní ředitel společnosti InfoConsulting CzechMilan Tesař, obchodní ředitel společnosti InfoConsulting Czech

Výrobci ERP adoptují nové technologie a přenáší je do smysluplné aplikace ve svých řešeních. Kladou důraz na automatizaci procesů, uplatnění strojového učení či na usnadnění propojenosti s vnějším světem, zejména s jinými informačními systémy nebo fyzickými zařízeními.

Na druhé straně, ERP by mělo mít vždy povahu strategického projektu a při výběru by měl zákazník nahlížet na to, jak dokáže systém podpořit jeho strategické cíle, jakými může být například rozšíření na další trhy, změna obchodního modelu, podpora udržitelné ekonomiky apod.

Ivo Procházka, senior local sales representative společnosti Ness CzechIvo Procházka, senior local sales representative společnosti Ness Czech

Zjednodušit současné prostředí, které je komplikované, v kterém se vyskytuje mnoho aplikací třetích stran, mnoho tabulek v Microsoft Excelu a mnoho manuálních předávek a intervencí. Komplexita podnikového prostředí firmy výrazně zatěžuje a neumožňuje se rychle a správně rozhodnout.

Tomáš Smutný, generální ředitel společnosti QI GroupTomáš Smutný, generální ředitel společnosti QI Group

Nejvíce rezonujícími tématy z mého pohledu jsou digitalizace personální i mzdové agendy, napojení ERP na stroje a e‑shopy nebo plánování výroby.

Stáhněte si přílohu v PDF

Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.