Brněnskou industriální lokalitu Špitálka čekají v nejbližších letech podstatné změny. Městská společnost Teplárny Brno postupnou optimalizací stáhne provoz do východní části areálu. Západní část ovšem neskončí jako další z řady opuštěných brownfieldů, které hyzdí centra českých měst. Brno zde plánuje výstavbu chytré čtvrti, která se má stát inspirací pro mnohá další města nejen v Česku, ale i v Evropě.

Špitálka má pokrok a inovaci zakořeněné ve svých genech. Už počátek její existence naplnila myšlenka, že by se věci daly dělat jinak a lépe. Brněnský elektrotechnik Vladimír List přišel v roce 1924 s nápadem, že by šla kombinovat výroba tepla a elektřiny. Co nám dnes přijde jako samozřejmost, byla tehdy atypická věc. Proto zde v roce 1930 vznikla budova teplárny, která Brňany zahřívala při tuhých mrazech a současně dodávala energii pro továrny a dílny.

Anděl, Medard a teď Špitálka

„Impulsem pro transformaci Špitálky byla účast Brna na evropském projektu Ruggedised, v jehož rámci spolupracujeme od roku 2016 s městy jako Rotterdam, Umea, Glasgow, Parma a Gdaňsk na implementaci chytrých řešení ve vytipovaných lokalitách,“ vysvětluje manažerka rozvojové lokality Julija Ostrenko.

Celá revitalizace se tak rozdělila do několika etap. Prvním krokem, realizovaným na přelomu let 2018 a 2019, bylo uspořádání mezinárodní urbanistické ideové soutěže pro celou oblast o rozloze 24,55 hektaru. Druhá etapa se zaměřila na územní studii a dopravní infrastrukturu. Posléze přišel na řadu urbanisticko‑architektonický návrh od renomovaného českobudějovického ateliéru A8000. Ten se na druhé šance přímo specializuje, stojí například za výraznou revitalizací oblasti Anděl na pražském Smíchově nebo za proměnou oblasti jezera Medard na Sokolovsku.

„Naším cílem není areály od základů přestavět, změnit nebo destruovat, ale rozvinout je v soběstačnou udržitelnou lokalitu se silnou atmosférou využívající všech dostupných zdrojů, které nám město nabízí. Chceme se věnovat všemu, co je skutečně přínosné pro udržitelný život v lokalitě ve spojení s městem,“ uvedl už dříve šéf studia A8000 architekt Martin Krupauer.

Architekti navrhli vytvoření flexibilních otevřených multifunkčních jednotek, které slouží pro práci i bydlení. Jednotky budou vysoce variabilní a jejich obyvatelé je budou moci volně propojovat, zmenšovat i zvětšovat. „Společnost v době pandemie, kdy se hranice pracovního a domácího prostředí setřely výrazně takřka ze dne na den, podobnou tvárnost jistě ocení. U bydlení to ale teprve všechno začíná. City Hub, jak se revitalizovaná lokalita nazývá, nabídne nejen budoucím obyvatelům, ale i celému městu široké spektrum možností trávení pracovního a volného času,“ předestřelo svou vizi studio A8000.

Stávající dominantou areálu je nevyužívaná chladicí věž, přičemž by to tak mělo zůstat i nadále. Vnitřní prostor věže se má přeměnit v takzvaný Event Hub, který poskytne prostor pro prezentaci firem či obyvatel sídlících v City Hubu. Věž zároveň poslouží jako vyhlídka na okolí. Využity budou i stávající dvě lodě průmyslových hal, které se promění v Culture Hub. Jednoduchost a otevřenost řešení umožní rychlou proměnu kulturního využití sálu dle různorodých potřeb produkce či dramaturgie. V archivu tepláren zase vznikne Cowork Hub. Jak název napovídá, právě zde budou moct tvořit a pracovat lidé.

Výrazným prvkem má být také Skywalk, 400 metrů dlouhá lávka propojující chladicí věž se všemi budovami v areálu. Atrakce bude mít i ryze funkční charakter – umožní přístup na nové střešní terasy, kde vzniknou sportoviště, zahrádky pro komunitní pěstování i místo pro zeleň.

Pasivní, cirkulární, kompaktní

Zatím poslední etapou v přípravě chytré čtvrti je zformulování Bílé knihy, stanovující základní parametry a standardy, jež chce město v areálu rozvíjet. „V ní se dočtete, jak se bude řešit veřejný prostor, střešní krajiny nebo jaký materiál bude při stavbě použit. Důležité je také definování podmínek pro novostavby, které vyžadují dosažení pasivního standardu. Stávající objekty zase mají splňovat úroveň budov téměř s nulovou spotřebou energie,“ doplňuje Ostrenko.

„V červnu plánujeme zahájení druhého kola, jehož předmětem bude snaha o nalezení životaschopného konceptu financování projektu. Na podzim počítáme se závěrečným kolem, ve kterém se budou dolaďovat detaily pro zadávací podmínky výběrového řízení, které na konzultace naváže. Účastníci konzultací ověří, zda bude projekt životaschopný, finančně udržitelný a zda bude splňovat požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu,“ nastiňuje Lukáš Grůza, manažer projektu Ruggedised.

Špitálka má být po svém přerodu v chytrou čtvrť co nejvíce soběstačná a šetrná k životnímu prostředí. S pomocí různých inovací by se tam mělo dobře bydlet, pracovat i trávit volný čas. Plánované technologie se už přitom běžně objevují v tuzemském i zahraničním developmentu. Lidé stojící za projektem jedním dechem dodávají, že projekt Špitálky je unikátní díky integraci všech těchto opatření na malém a kompaktním území a jejich propojení do efektivně fungujícího a řízeného systému.

Chytré město

Stáhněte si přílohu v PDF

„Hrdí jsme zejména na kvalitní návrh modrozelené infrastruktury, tedy rekuperace energie z odpadních vod, znovuvyužití šedých odpadních vod nebo využití a jímání dešťové vody. Klademe také důraz na obnovitelné zdroje a jejich inteligentní distribuci v lokalitě, včetně třeba bateriových úložišť. Silné jsou i požadavky na principy cirkulární ekonomiky a využití odpadů pro výstavbu, včetně stavebních,“ vyjmenovává Grůza.

V době rostoucích cen energií je neopominutelné i energetické hledisko projektu. Uvažuje se jak o využití geotermálního tepla, tepla ze sluncem vyhřívaných ploch, zbytkového tepla budov, ale i obnovitelných zdrojů energie pro dodatečný ohřev či ochlazení vody. Volné plochy na budovách se osadí fotovoltaickými panely na výrobu elektrické energie. Příhodná je i blízkost teplárny, zužitkovat by se tak mohlo také zbytkové teplo z jejího provozu.

Špitálka není jediná plánovaná lokalita v Brně s ambicí ukázat, jak může vypadat udržitelná výstavba. „Nejdůležitějším příkladem je nová čtvrť Trnitá, včetně nového hlavního nádraží, nábřeží Svratky a bulváru. Další ukázkou je nová část města vznikající v areálu bývalé Zbrojovky. V sousedství Špitálky se chystá i revitalizace průmyslového areálu Šmeral nebo Mosilany,“ vypočítává brněnský městský architekt Michal Sedláček.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Chytré město.