Nemovitostní trh stojí na začátku změn, a to zejména vlivem výrazného růstu míry inflace a úrokových sazeb. Je pravděpodobné, že odchází trh vlastníků a bude se výrazněji přesouvat do trhu nájemců. To bude znamenat částečné rozevírání nůžek mezi kvalitními a méně kvalitními nemovitostmi.

Několikrát jsem v poslední době četl, že nemovitosti zlevňovat nebudou. Podle mého názoru některé z nich budou a některé i výrazně. Zejména u retailu a administrativních nemovitostí bude zajímavé sledovat jednání významných hráčů na trhu nemovitostí a vlastníků obchodních řetězců, které významně postihne pokles poptávky v důsledku snížení reálných příjmů domácností a dramaticky vyšších nákladů spojených s bydlením. Na trhu komerčních nemovitostí je již vidět, že někteří investoři si tuto skutečnost uvědomují a buď dočasně přestávají být aktivní v nákupech, nebo si začínají říkat o slevy.

Trh tedy bude čekat pravděpodobně dočasná stagnace, kdy se budou vyrovnávat snahy prodávat ještě za stávající ceny se snahami koupit již za nižší ceny, reflektující medializovanou přicházející recesi, a kdy celý trh bude očekávat další pohyby míry inflace a reakce centrálních bank. Je třeba brát nemovitosti jako standardní investiční aktivum, které má své investiční cykly a dosavadní růst cen nemůže být nekonečný. Tato situace právě nastává i v segmentech, které byly často v médiích označovány jako vítězové pandemie. Především tedy v průmyslových nemovitostech, kde se zdálo, že komprese výnosu nebude brát konce.

Podle mého názoru již ani psychologický efekt obrany proti inflaci nezabrání částečnému propadu cen. Poslední data, která ukazují na výrazný pokles tržeb maloobchodu o šest až sedm procent meziročně v kombinaci s drahými energiemi a pohonnými hmotami, jsou opravdu mix, který zabrání dalšímu růstu, protože investiční trh a jeho vývoj jsou plně závislé a musí následovat trh nájemní, který výrazně zbrzdí horší ekonomické ukazatele standardních nájemců.

Ale aby nebyly předpovědi pouze černé, Česko je oblíbeným cílem většiny zahraničních investorů a výše popisované korekce budou lákadlem zejména pro institucionální investory, kteří očekávají vyšší zhodnocení pro své klienty a akcionáře. Lze tudíž předpokládat, že pokud dopad negativních vlivů na ekonomiku nebude negativnější, než předpokládáme, nebude ani propad cen tak dlouhodobý.

Přehled realitních fondů v Česku