Míra robotizace je v Česku v porovnání se zahraničím stále nedostatečná. Zvláště se to týká malých a středních firem. Z průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků uskutečnila v březnu agentura Ipsos, vyplynulo, že průmyslové roboty v současnosti využívá pouze 13 procent malých a středních podniků a typický malý a střední podnik má robotizováno přibližně 10 procent své produkce. Průzkum ale zároveň odhalil vysoký zájem firem o další automatizaci a robotizaci. Ten nyní výrazně nebrzdí ani současná situace na trhu. Rozhodnutí o investicích do automatizace a robotizace jsou dlouhodobého charakteru.

Společnost Fruněk Inox, která se zabývá broušením a leštěním nerezu, spustila letos v létě provoz svého prvního robotického pracoviště. Ve firmě s 24 zaměstnanci nebylo rozhodnutí o nákupu nikterak ovlivněno současnou situací na trhu a sehrály v něm roli právě dlouhodobé faktory. „Jde nám o to, aby část fyzicky náročných procesů broušení a leštění převzal stroj, který také zaručí opakovatelnost kvality a produktivity. Zlepší se tak pracovní podmínky pracovníků a to je z dlouhodobého hlediska zásadní,“ říká Viktor Fruněk, jednatel společnosti. Firma zatím do robotizace investovala přibližně 2,5 milionu korun a další investice ji ještě čekají.

„Na základě výsledků testování budeme zvažovat rozšíření výroby o další robotické pracoviště. V současné chvíli neumím říci, jak to dopadne. Věříme však, že má smysl uvažovat o robotizaci i v tak malé firmě, jako jsme my. I když jde o zakázkovou výrobu a obor, ve kterém zatím není praxí odzkoušeno, že se to vyplatí,“ vysvětluje Viktor Fruněk s tím, že by se investice měla firmě vrátit do pěti let. „Věříme, že zavedením robotických pracovišť získáme do budoucna příležitosti a uplatnění v nových oborech a podaří se nám oslovit nové zákazníky,“ je přesvědčený Viktor Fruněk.

Efektivnější využívání energií

Stabilní poptávku po digitálních řešeních, která zahrnují oblast automatizace a robotizace, potvrzuje Jens Wulf, ředitel prodeje Siemens Digital Industries Česká republika. Stabilní je podle něj také poptávka po digitálních řešeních, která umožňují vzdálený přístup k zařízením, nebo řešeních zaměřených na kybernetickou bezpečnost.

„Firmy si uvědomují, že vyšší stupeň digitalizace znamená vyšší konkurenceschopnost a flexibilitu, která je v současné turbulentní době mimořádně důležitá,“ dodává Jens Wulf. Situace, kdy se zákazník rozhodne nezrealizovat zakázku, zaznamenávají v Siemensu pouze minimálně. Naproti tomu stoupá zájem zákazníků o řešení, která zajistí efektivnější využívání energií.

„Například s digitálně optimalizovanými výrobními procesy, analýzou dat a virtuálním uváděním do provozu a s inovativními technologiemi integrovaných pohonů lze ušetřit až 40 procent energie. Výrazného snížení spotřeby energie lze dosáhnout i zavedením cloudových řešení. Ta umožňují získávat cenné poznatky o vzorcích spotřeby, poptávce a výdajích. Chytré řízení spotřeby energie tímto způsobem může snížit spotřebu až o 20 procent,“ říká Jens Wulf, podle kterého je nyní trendem investovat do optimalizace logistiky a jejích procesů.

Poptávku po automatizaci ovlivňuje současný nárůst cen energií. „Plnohodnotná automatizace má minimální nároky na obsluhu, může pracovat nepřetržitě, bez ohledu na covidové vlny, nepotřebuje ve většině běžných provozů významné vytápění, zvládne pracovat i s menším množstvím světla. Úspora na provozních nákladech tak může být opravdu výrazná a pro firmy se tím zkracuje doba návratnosti celé investice,“ vysvětluje Lukáš Konopáč, obchodní a marketingový manažer ze společnosti Temex, která působí v oblasti průmyslové automatizace, výroby strojů a montážních linek.

„Pokud budeme hodnotit množství poptávek, nabídnutých projektů a finálně zasmluvněných realizací, registrujeme i přes stávající tržní a politickou situaci významný nárůst zájmu o automatizaci a robotizaci výroby, a to zhruba o 12 procent oproti roku 2021 a přibližně o 10 procent při srovnání s obdobnými parametry v roce 2020,“ říká Lukáš Konopáč.

Robotizaci urychluje pracovní trh

Důvodů, proč se nyní firmy více zabývají implementací automatizace výroby, může být kromě nárůstu cen energií hned několik, včetně realizování odkládaných investic v době koronavirových restrikcí. „Cítíme, že ve společnostech zůstává nedůvěra vůči dalšímu vývoji nemoci covid‑19 během příštích let, a to jak z pohledu nemocnosti zaměstnanců a následných problémů s naplněním výrobních směn, tak z pohledu případných vládních opatření, která mohou fungování firem opět zásadně ovlivnit. A právě s částí těchto obav jim automatizace výroby může pomoci,“ doplňuje další souvislosti Lukáš Konopáč.

Zavádění robotizace ve firmách nahrává také situace na trhu práce, tedy růst ceny lidské práce a nedostatek kvalifikované síly. „Podívejte se na kariérní stránky jakékoliv větší výrobní společnosti a výsledný dojem bude pořád stejný – nejsou lidé. Ani konflikt na Ukrajině výrazněji nezahýbal s pracovním trhem v Česku, a tak nezaměstnanost v naší zemi zůstává nejnižší v celé EU,“ říká Lukáš Konopáč.

Zlepšení pracovních podmínek brusičů a leštičů ulehčením fyzické náročnosti práce – a tím i snadnější získávání nových pracovníků – bylo také jedním z důvodů, proč robotizovali ve firmě Fruněk Inox. „Je to určitý experiment a teprve čas ukáže, jestli jsme uvažovali správně. Ale právě vzhledem k situaci na pracovním trhu s výhledem do příštích let sázíme na rozvoj firmy v tomto směru,“ říká jednatel společnosti Viktor Fruněk.

Robotické pracoviště v jeho firmě určité pracovní pozice zcela nenahradí. Počítá se s tím, že místa zůstanou obsazena lidmi ve stejném počtu, ale robot bude pomáhat tam, kde je vysoká fyzická zátěž, opakované operace, vysoké nároky na přesnost a kvalitu provedení. Brusič pak bude výrobek kontrolovat a dokončovat finálním povrchem. Touto spoluprací vznikne více pracovních míst, firma zvýší produktivitu a zaručí požadovanou kvalitu.

„Jsem přesvědčen, že současná situace přes veškeré problémy robotizaci urychlí. Nedostatek pracovníků je podle mého názoru hlavní důvod. V našem oboru jde navíc o to, zlepšit zaměstnancům pracovní podmínky,“ dodává Viktor Fruněk.

Část fyzicky náročných procesů broušení a leštění ve firmě Fruněk Inox převzal robot, který také zaručí opakovatelnost kvality a produktivity.
Část fyzicky náročných procesů broušení a leštění ve firmě Fruněk Inox převzal robot, který také zaručí opakovatelnost kvality a produktivity.
Foto: Fruněk Inox

Na hranici návratnosti

Firmy zabývající se robotizací a automatizací nicméně evidují i případy, kdy současná globální tržní a politická situace negativně ovlivnila rozhodování zákazníků. „Na jaře tohoto roku jeden z našich německých zákazníků ustoupil z již rozplánované investice do výrazné automatizace. Šlo o pobočku americké společnosti, která na základě rozhodnutí managementu v USA odložila investici v hodnotě 2,7 milionu eur na neurčito, právě kvůli současnému vývoji světové ekonomiky a globální poptávky,“ říká Lukáš Konopáč.

„Zajímavější je ale naše aktuální tržní zkušenost. Často je to nyní tak, že se naši zákazníci svých plánů na investice do automatizace vzdát nechtějí, nicméně pro ně začíná být hodnota investic do automatizačních projektů silně hraniční. To souvisí s extrémním nárůstem cen veškerých elektronických i mechanických komponent a vstupních materiálů,“ říká Lukáš Konopáč. „A právě proto z naší zkušenosti u části firem dochází k významnému příklonu k evropským dotačním programům, nebo rovnou převodu investičních projektů do veřejných zakázek. Cílem je investici realizovat, nicméně nenést sto procent takto zvýšených nákladů, ale evropskou dotací de facto pokrýt právě onen zmiňovaný prudký nárůst cen,“ dodává Lukáš Konopáč.

Konkurenční výhoda jako silný motivátor

Nárůsty cen energií, surovin a přepravy by mohly negativně ovlivnit modernizaci a následnou konkurenceschopnost automobilového průmyslu. „Jen cena elektřiny a plynu je oproti loňsku pěti‑ až sedminásobná a každou firmu stojí navíc desítky až stovky milionů korun. To samozřejmě výrazně zasahuje do výkonnosti odvětví a ziskovosti firem. Firmy jsou v důsledku tohoto tlaku nuceny omezovat investice do své modernizace a současně hledat zdroje na investice do energetických úspor či přechodu na nové zdroje,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

V kombinaci s tím, že v některých jiných evropských zemích není situace na trhu s energiemi tak dramatická, potažmo i díky jejich programům státní podpory, to pak pro tuzemské podniky může znamenat ztrátu konkurenceschopnosti a velmi rychlé opuštění těžce vydobytých pozic. „To považujeme za zvláště kritické v současné době, kdy se rozhoduje o umístění investic pro nové řetězce výroby komponent pro elektromobily,“ dodává Zdeněk Petzl.

Podle Jiřího Polanského, makroekonomického analytika České spořitelny, budou tlaky na vyšší robotizaci pokračovat. Firmy k tomu bude nutit jednak konkurenční nevýhoda oproti firmám ze západní Evropy, které roboty využívají ve větší míře, a dále pak další růst mzdových nákladů v příštích letech. „K vyšší robotizaci mohou přispět i aktuální velmi vysoké náklady na energie, které mohou nutit firmy zvýšit efektivitu ve výrobě. Na druhou stranu ale mohou některé firmy preferovat nyní především investice do úspory energií a investice do robotizace tak odložit,“ dodává Jiří Polanský, podle kterého je přechod na vyšší robotizaci střednědobý až dlouhodobý proces od návrhů, výroby až po implementaci a zaškolení pracovníků.

„V současné situaci tento proces navíc mohou silně brzdit velmi vysoké sazby ČNB, které mohou demotivovat firmy brát si investiční úvěry. Především jde o malé a střední podniky, které nedosáhnou na úvěry v eurech a půjčky v korunách se jim nevyplatí,“ říká Jiří Polanský.

Automatizace a robotizace

Stáhněte si přílohu v PDF

Sníženou poptávku po investování vlivem úrokových sazeb a rostoucí inflace zaznamenávají již i české banky. „Vidíme to zejména v oblasti dlouhodobého financování investic, které mohou souviset i s automatizací či robotizací výroby. Naopak poptávka po krátkodobém financování roste a je tažena zejména zvýšenou potřebou provozního financování kvůli nárůstu cen materiálových vstupů, cen energií či potřebě držet vyšší míru zásob, kdy covidem narušené dodavatelské vztahy se ještě úplně nenarovnaly,“ říká Pavel Zúbek, tiskový mluvčí Komerční banky.

Aktuální situace ovlivnila poptávku po investičních úvěrech, ale pro řadu firem je zároveň impulzem pro investice do energeticky úsporných opatření v rámci svých provozů. „Tyto investice s sebou nesou rovněž vyšší míru automatizace nebo digitalizace výrobních či obchodních procesů. Z tohoto pohledu se objem udržitelného investičního financování poskytnutý naší bankou za prvních sedm měsíců v meziročním srovnání zvýšil o 95 procent. Díky tomu tak v celkovém objemu poskytnutých investičních úvěrů jsme na podobné úrovni jako v roce 2021,“ říká Pavel Zúbek.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automatizace a robotizace.