Česká komora architektů vyhlásila sedmý ročník České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídky se mohou každoročně zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území ČR a dokončenými v posledních pěti letech. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 201 děl. Porota v létě nominovala 29 děl do užšího výběru. Z toho poté vybrala pět finalistů, z nichž vzešel držitel hlavní ceny.

Díla nejsou posuzována v rámci žádných kategorií, udělena je jedna hlavní cena, titul finalista a čestná uznání. Finalisté a laureáti ocenění za výjimečný počin a cen partnerů byli představeni na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil 8. listopadu ve Foru Karlín v Praze.

Cíle

Důkladné zmapování architektury

Akademie České ceny za architekturu, více než 300 akademiků z řad architektů, publicistů a kritiků architektury, měla možnost aktivně vyhledávat zajímavé stavby a realizace a podnítit jejich přihlášení do soutěže.

Česká komora architektů je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem státní správy. Nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v Česku. Od roku 2015 je oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. ČKA se podílí na propagaci české architektury, pořádá i řadu akcí či oborových ocenění zaměřených na veřejnost: Česká cena za architekturu, Pocta ČKA, Přehlídka diplomových prací a další.

www.ceskacenazaarchitekturu.cz, www.cka.cz

Celoroční přísun architektury

Stěžejním motivem soutěžní přehlídky je prezentace architektury široké veřejnosti. Z tohoto důvodu ocenění během roku provází řada doprovodných akcí ve všech regionech Česka.

Prostor pro nové tváře

Česká komora architektů si současně klade za cíl z České ceny za architekturu vybudovat prestižní, nikoliv však elitářské ocenění. Z tohoto důvodu cena zavedla už od prvního ročníku nulový poplatek za registraci do soutěže. Vyhlašovatel soutěže si od tohoto kroku slibuje zejména přístupnost pro mladé architekty a začínající ateliéry.

Nezávislá mezinárodní porota

Pro sedmý ročník ceny se opět podařilo získat sedm erudovaných zahraničních expertů, kteří hodnotili díla českých kolegů. V čele poroty jako předsedkyně usedla italská architektka Marialessandra Secchi.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.