S tím, jak udržitelnost vstupuje do firemních strategií, tak i odměňování managementu čeká evoluce, která jej více vzdálí dobám, kdy se bonusy ředitelů/ek navázaly primárně na výkonnost akcie. V případě velkého výkyvu směrem nahoru si pak – i za ostatních příznivých okolností – šéfové mohli na bonusech přivydělat i stonásobky svého „základu“.

Nejen aby se zvýšila kontrola odměňování top manažerů v souladu se zájmy akcionářů, je tu iniciativa Evropské komise v oblasti pravidel reportování odměn managementu. Novým cílem je, aby prostřednictvím odměn CEO a jeho týmu existovala další pobídka ke směrování velkých korporací k ochraně klimatu a dalším ukazatelům odpovědného podnikání.

Jinými slovy, nejen ziskovost společnosti a růst její tržní hodnoty, ale i snížení uhlíkové stopy nebo diverzita v zaměstnávání lidí mohou být faktory, které rozhodnou o bonusech ředitelů/ek. Tímto záměrem se má navíc podtrhnout snaha o to, aby se odměny vedení více odvíjely od plnění dlouhodobých cílů, k čemuž udržitelnost v podnikání z podstaty inklinuje.

Není však třeba šířit paniku nad tím, „co si to zase v Bruselu vymysleli“. Pravidla pro reportování odměn managementu, která mají být vydána do konce března 2023, jsou dokumentem doporučujícím, nikoli nařizujícím. Jejich užitečnost je v ukázání směru, jak se rámec podnikání bude vyvíjet.

To, co chybí mnohým firmám, včetně těch velkých a veřejně obchodovaných, nejen v Česku, ale i středoevropském regionu vůbec, je samotná strategie, která začlení udržitelný rozvoj do podstaty byznysu. A to je věc, kterou manažerům nikdo z Bruselu neporadí. Ukazuje se, že efektivním zdrojem nápadů, kterými firmy podpoří svůj byznys a zároveň vyhoví požadavkům na udržitelné působení, jsou sami zaměstnanci. Od nich přicházejí praktické nápady, počínaje návrhy na úspory energií a dalších zdrojů přes zlepšení procesů až po inkluzi komunit do aktivit firmy.

Když top manažeři sestoupí do provozu mezi lidi, kteří znají nejlépe podstatu tvorby hodnoty ve svém oboru, pak mohou najít řešení, která promění v dlouhodobý „bonus“ nejen pro management, ale pro všechny zaměstnance, akcionáře a další skupiny zainteresované v podnikání dané firmy.