Zatímco po konci druhé světové války se zemědělská půda rozkládala na 61 procentech území nynější České republiky, aktuálně je to 53 procent plochy státu. Přibylo naopak lesních pozemků. Nyní se nacházejí na 34 procentech území, po konci války to bylo 31 procent. Obce utopené v lesích najdeme zejména v chráněných krajinných oblastech, jako je například Křivoklátsko, a v pohraničí. Pole pak logicky obklopují obce především v úrodných oblastech Polabí a na jihu Moravy.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Zemědělství a lesnictví.