Domácnosti zpravidla vnímají inflaci jako vyšší, než ukazují oficiální čísla ČSÚ. A během současné inflační vlny platí toto tvrzení dvojnásob. Zatímco v letech 2005–2021 překračovala vnímaná inflace, jak ji počítáme, tu oficiální v průměru o půl procentního bodu, od začátku 2022 do současnosti už tento předstih značně přesahuje pět bodů. Při výpočtu předpokládáme, že spotřebitel do svého uvažování o pohybu cen zahrnuje zejména ty druhy zboží a služeb, které nakupuje častěji. Ze spotřebního koše tedy vyřazujeme položky pořizované s menší frekvencí, popřípadě ty, u nichž je k dispozici pestřejší možnost výběru.

Do vnímané inflace jsme nezahrnuli ani vliv tzv. úsporného tarifu, který vláda loni v říjnu zavedla s cílem ulevit domácnostem od vysokých cen energií v posledním čtvrtletí minulého roku. Ten jsme považovali za jednorázovou dotaci, a nikoli za opatření trvaleji zlevňující elektřinu.

Zatímco oficiální inflace s ohledem na tento vliv poklesla, vnímaná inflace v závěru roku vystoupala na rekordních 29 procent. A rekordní hodnoty v té době dosáhl i převis vnímané inflace nad oficiální – téměř 13 procentních bodů. Přes určitou korekci od začátku letoška zůstává mezera mezi oběma indexy vysoká – v březnu 5,6 bodu. Je to přirozeně dáno tím, že ceny většiny citlivěji vnímaných kategorií stále rostou meziročně rychleji než ve zbytku spotřebního koše. Svižný růst cen zaznamenaly především energie, potraviny, jízdné či restaurace.

Proč vlastně vnímanou inflaci měřit a jaké mohou být v ekonomice důsledky jejího předstihu před inflací oficiální? Domácnosti často činí svá rozhodnutí na základě subjektivního vnímaní pohybu cen. Pozorovaný pokles spotřebitelské důvěry a spotřeby jako takové v závěru loňského roku tak zřejmě byl citelnější, než kdyby uvedeného předstihu nebylo. To samé pravděpodobně platilo pro zvýraznění růstu míry úspor domácností.

Vyšší vnímaná inflace může zvednout také inflační očekávání, což zvyšuje riziko roztočení inflační spirály. Dokud tedy zůstanou spotřebitelé naladěni na tuto notu, zvýšené oficiální inflace se jen tak nezbavíme.