Česká zbraňová legislativa patří tradičně mezi nejliberálnější v Evropě. V žebříčcích odborných periodik se Česko pravidelně umísťuje vedle USA a Švýcarska na předních příčkách mezi zeměmi, které jsou pro držitele zbraní nejpříznivější. Přesto cesta ke zbrani není jednoduchá, trvá přinejmenším několik měsíců a zdaleka ne každý zájemce uspěje.

Kdo může v Česku získat zbraň?

Zbraň může získat v zásadě každý bezúhonný a zdravotně a odborně způsobilý občan starší 21 let. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost potvrzením od praktického lékaře. Odborná způsobilost se prokazuje speciální zkouškou.

Jsou potřeba k získání zbraně psychotesty?

Ne. Praktický lékař si může vyžádat u specialisty psychologické vyšetření, ale povinné není. Opakovaně se o možnosti zavedení povinných psychotestů hovoří, ale dosud se psychotesty do návrhu změny zbraňové legislativy nedostaly.

Je možné, aby se ke zbrani dostal člověk s psychickými problémy?

V praxi ano. Psychiatři často neinformují praktické lékaře, že se u nich pacient léčí. Praktický lékař, posuzující zdravotní způsobilost k získání zbrojního průkazu, pak nemá možnost zjistit skutečný stav.     

Z čeho se skládají zkoušky k získání zbrojního průkazu?

Zkouška odborné způsobilosti má dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části prokazuje žadatel znalost zákona o zbraních a střelivu, trestního zákona, především ustanovení o nutné obraně, nauky o zbraních a teorie první pomoci. V praktické části žadatel prokazuje schopnost bezpečné manipulace se zbraní.

Jak vypadá zkouška v praxi?

Zkouška se provádí na certifikované střelnici, způsobilost žadatelů posuzuje zkušební komisař, kterého kontrolují dva policisté. Praktická část se liší podle toho, o jakou skupinu zbrojního průkazu žadatel usiluje. V případě žadatelů o průkaz kategorie „E“, tedy pro ochranu života, zdraví a majetku, lidově řečeno „na obranu“, se zkouší především manipulace s krátkou zbraní. Ve většině případů se při zkouškách vyskytuje pistole CZ 75. Žadatel musí umět zbraň rozebrat, složit, bezpečně s ní manipulovat, odstranit závady. Poté následuje střelba na deset metrů, žadatel musí z pěti ran čtyřikrát zasáhnout terč.

Je zkouška celkově snadná?

Ne. Teoretické testy jsou náročné, v případě průkazu kategorie E je nutno získat 74 bodů ze 79. Mezi třiceti otázkami se nachází řada chytáků, u každé zkoušky řada žadatelů z teorie neuspěje. Ještě větší neúspěšnost se vyskytuje u praktické části zkoušek. Často se vyskytují chyby, například při vybíjení zbraně či při odstraňování závad. V některých případech odchází od zkoušek bez úspěchu až padesát procent žadatelů.

Lze zkoušku opakovat?

Ano, ale každou část pouze jednou. V případě druhého celkového neúspěchu může uchazeč znovu požádat o zkoušku až po uplynutí zákonného intervalu a celým procesem musí projít od začátku, což řadu neúspěšných odrazuje.

Může si držitel zbrojního průkazu rovnou pořídit zbraň?

Ne. K pořízení většiny zbraní je nutné zvláštní, takzvané nákupní povolení, které vydává příslušný odbor policie. Nejde o nárokovou záležitost, v praxi se ale problémy s vydáním povolení příliš nevyskytují. Ke každé zbrani se poté vydává průkaz zbraně, který musí mít držitel zbraně pokaždé u sebe spolu se zbraní. Bez jeho předložení není možné ze zbraně na střelnici střílet.

Je nějak omezen počet zbraní, které lze vlastnit?

Ne. Řada držitelů zbrojních průkazů má zbraní vícero. Je to vidět z toho, že v Česku je zhruba 310 tisíc držitelů zbrojních průkazů, kteří ale vlastní dohromady přes milion střelných zbraní. Počet držitelů zbrojních průkazů v posledních letech mírně rostl hlavně v souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací ve světě (válka na Ukrajině). 

V souvislosti s informací, že si vrah z filozofické fakulty v krátké době pořídil sedm zbraní, stojí za pozornost, že Centrální registr zbraní automaticky neupozorňuje na skutečnost, že si někdo kupuje větší množství zbraní za určitý časový úsek. Potvrdila to mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová. 

Může civilista za účelem obrany vlastnit dlouhou zbraň?

Ano. Je možné například i vlastnictví zbraní na platformě AR 15, podobné zbrani útočníka z filozofické fakulty. Zásadní podmínkou ovšem je, že nesmí jít o zbraň samočinnou. Lidově řečeno, nesmí jít o samopal, u kterého je možná střelba dávkou. Vlastnit je možné nanejvýš zbraň samonabíjecí, tedy takovou, u které je nutné před každým výstřelem stisknout spoušť.

Jak velký zásobník může držitel zbrojního průkazu vlastnit?

Podle nařízení Evropské unie lze mít v případě krátké zbraně (lidově pistole) zásobník nejvýše na dvacet nábojů, v případě dlouhé zbraně (lidově pušky) nejvýše na deset nábojů. Důvodem nižšího povoleného počtu u dlouhé zbraně je právě obava ze zneužití zbraně k útokům na veřejných místech. V Česku lze ovšem na základě policejního povolení získat výjimku na takzvaný nadlimitní zásobník.

Je možné o zbrojní průkaz, a tím i o zbraň přijít?

Ano. První možností je ztráta bezúhonnosti. Tedy v případě, že dotyčný je odsouzen z důvodu trestné činnosti, nebo kvůli opakovanému přestupku v oblasti zbraní a střeliva. Stačí například dvakrát ztratit průkaz zbraně a člověk přijde o zbrojní průkaz a s ním i o zbraň. Druhou možností je ztráta zdravotní způsobilosti. Zdravotní prohlídka je pro držitele zbrojních průkazů většiny skupin povinná jednou za deset let. Policie ale může poslat držitele zbrojního průkazu na lékařskou prohlídku, má-li důvodné podezření, že došlo ke změně jeho zdravotního stavu, jež by mohla způsobit ztrátu zdravotní způsobilosti. Například psychiatři nicméně zatím nemají přístup do registru zbraní, to by měla ale změnit novela zákona o zbraních. 

(S přispěním Jakuba Troníčka)

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist