Buffettův valuační indikátor globálních akciových trhů je nyní na úrovni 115 procent. Tato hodnota výrazně převyšuje úroveň dlouhodobého mediánu s hodnotou 87 procent, a je dokonce poměrně výrazně i nad další klíčovou úrovní dlouhodobého mediánu plus jedné směrodatné odchylky s hodnotou 105 procent. Globální akciové trhy jako celek se proto nyní zdají být poměrně hodně drahé.

Samozřejmě také platí, že akciové valuace v žádném případě nejsou dokonalým indikátorem, který by dokázal v krátkodobém horizontu jednoho roku s jistotou predikovat akciovou výkonnost. Zároveň ale také platí, že poskytují neocenitelnou indikaci ohledně očekávané akciové výkonnosti v delším časovém horizontu, například sedmi a více let.

Mimo silně zvýšené nacenění akcií spatřuji další negativní faktory, které by mohly způsobit, že výkonnost globálních akciových trhů jako celku v roce 2024 nebude zdaleka tak zářná jako v roce 2023. Zaprvé, globální akciová riziková prémie je s hodnotou pouhých 1,7 procenta na nejnižší úrovni za posledních minimálně 17 let, což indikuje poněkud nepříznivý výnosově-rizikový profil akcií oproti dluhopisům a hotovosti.

Zadruhé, tempo růstu světové ekonomiky je z dlouhodobého historického srovnání i nadále podprůměrné, byť se v posledních měsících dynamika mírně zlepšovala.

Zatřetí, analytický konsenzus agentury Bloomberg očekává silně podprůměrný růst korporátních zisků (EPS – earnings per share) na horizontu následujících 12 měsíců na úrovni šest procent, a to na bázi nejširšího globálního akciového indexu MSCI All Country World. 

buffetLZv indikA tor

Začtvrté, analytici i nadále očekávají, že klíčové centrální banky budou pokračovat s kvantitativním utahováním, což bude mít za následek další pokles likvidity na globálních finančních trzích.

A konečně zapáté, poměrně silně setrvalá inflace napříč světovou ekonomikou, zejména v USA, by mohla Fedu znemožnit, oproti aktuálnímu konsenzu, začít snižovat základní úrokovou sazbu již v průběhu letošního roku ze současné silně restriktivní úrovně 5,50 procenta. 

Celkem vzato by proto investoři rozhodně měli zůstat v rámci jejich globální akciové alokace hodně selektivní a investovat především na takových regionálních trzích, které slibují solidní růst zisků firem, a to zároveň při jejich smysluplném ocenění.

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze