Tradiční obyvatelé vyspělých tržních ekonomik dávno nestačí pro zajištění jejich udržitelného ekonomického růstu. Doprovodným jevem vysoké životní úrovně, jíž vyspělé demokratické země ve 20. století dosáhly, je pokles porodnosti a stárnutí obyvatelstva. Ani velkorysé programy podpory rodin v evropských státech blahobytu nedokázaly trend klesající porodnosti zvrátit.

Hospodářská komora či Svaz průmyslu a dopravy si dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovních sil, přestože naše ekonomika dnes zaměstnává téměř 850 tisíc cizinců. Více než 400 tisíc je ze zemí EU, většinou ze Slovenska. Nejpočetnější národnostní skupinou zaměstnanců je zhruba 300 tisíc Ukrajinců, z nichž více než třetinu tvoří lidé s dočasnou ochranou neboli váleční uprchlíci. Bez nich by napětí mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce bylo ještě větší a růstový potenciál naší ekonomiky menší.

Naštěstí nečelíme silnému odlivu kvalifikovaných pracovních sil jako na Slovensku se stagnujícím počtem obyvatel v posledních 20 letech. Na nutnosti zvratu tohoto negativního trendu se shodují všechny tamější relevantní politické síly. V zahraničí například studuje 30 tisíc Slováků, což je třikrát více než Čechů při přibližně polovičním počtu obyvatel Slovenska! 22 tisíc z nich je na českých vysokých školách a po promoci zůstává polovina z nich u nás pracovat. Odliv pracovníků je výraznou brzdou sociálně-ekonomického rozvoje Slovenska.

Po roce 2028 začnou u nás dospívat populačně slabší ročníky a pokles počtu pracovních sil bude třeba nahradit pracovní silou ze zahraničí, chceme-li dále přibližovat naši životní úroveň západoevropským zemím. Rozhodnutí naší vlády z loňského roku o navýšení kvót pro zahraniční pracovníky o 20 tisíc je sice krokem správným směrem, ale střednědobě nedostatečným. Proto se zabývejme tím, jak zvýšit počet zahraničních pracovníků u nás, aniž by došlo k navýšení počtu imigrantů na úroveň, která v některých západoevropských zemích znesnadňuje jejich asimilaci a soužití se starousedlíky.

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.