Průlomový rozsudek, který řekl, že realitní kancelář nesmí na přání vlastníka diskriminovat uchazeče o nájemní bydlení, může mít rozsáhlejší dopady. Ovlivnit by mohl i to, jak se budou přes personální agentury vybírat noví zaměstnanci.

Odborníci tvrdí, že když makléři podle tohoto verdiktu nemohou uposlechnout diskriminační pokyny majitelů nemovitostí, tak to není možné ani na pracovním trhu.

Pár dní starý písemný rozsudek v kauze Romky Lenky Balogové, které realitní kancelář Elišky Noskové nechtěla poskytnout pronájem bytu v Lovosicích, vynesl Okresní soud v Litoměřicích. Soudce Jiří Šlapal v něm uvedl, že zatímco majitel si může vybrat, komu svou nemovitost pronajme, makléř to udělat nemůže. Nesmí tedy odmítnout Roma, ale třeba též cizince nebo postiženého.

Diskriminační přání podle expertů na pracovní právo nemohou splnit ani agentury, které vybírají firmám či živnostníkům zaměstnance. "Stejně jako realitní kancelář, ani personální agentura nemůže tento pokyn klienta splnit. Příležitost získat bydlení nebo zaměstnání má mít každý," reaguje na verdikt advokátka Simona Votřelová z kanceláře Jelínek & Partneři.

Jestliže zadání zaměstnavatelů, že nechtějí zaměstnat Roma nebo staršího občana, agentury vyhoví, musí podle advokátky Nataši Rand­lové z Randl Partners počítat s pokutami nebo žalobami ze strany těch, kteří při žádosti o zaměstnání neuspěli. Majitelka realitní kanceláře Eliška Nosková, která kvůli diskriminaci skončila před litoměřickým soudem, se podle nepravomocného rozsudku musí omluvit.

"Jsem toho názoru, že v pracovním právu můžeme uchazeče odmítnout pouze na základě toho, že nemá kvalifikaci nebo dostatečnou praxi pro předmětnou práci," uvedla Randlová.

Zaměstnavatelé si chtějí vybírat

Zástupci Asociace pracovních agentur, jež má zhruba dvacet členů, potvrzují, že zaměstnavatelé mají při hledaní pracovníků i taková přání, která jsou diskriminační. Prý je ale hned odmítají. "Stává se to. Zaměstnavatelé si myslí, že mohou výběr svých pracovníků omezovat. Na to jim rovnou říkáme, že to možné není, ať inzerát přepracují," prohlásil prezident asociace Radovan Burkovič.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Třeba energetická společnost ČEZ si své zaměstnance vybírá sama. A hlavní roli při výběru hrají kvalifikace a zkušenosti. "Energetika není o pásové výrobě, kde pracovníky lze rychle zaškolit, tomu odpovídá i struktura zaměstnanců. V ní převažují vysokoškoláci a zaměstnanci s úplným středním vzděláním. Vždy požadujeme, aby uchazeč na konkrétní pozici splňoval zejména požadavky z hlediska kvalifikace a zkušeností," uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Přání mohou agentury i plnit

Advokátka Nataša Randlová si ale dokáže představit, že personální agentury někdy přáním vyhoví. A to tehdy, kdy zaměstnavatel dá pokyn agentuře, že nechce cizince kvůli složitému procesu vyřizování pracovního povolení a dalších imigračních formalit. Ten je finančně i časově náročný.

"Tento požadavek je ospravedlnitelný, protože potřebují někoho rychle, a cizinec, který všechny formality musí naplnit, bude k dispozici tak nejdříve za půl roku," domnívá se Randlová.

Podle zmíněného rozsudku litoměřického soudu si jenom majitelé nemovitostí mohou vybírat, komu svůj majetek pronajmou. Na tom, zda podobný postup platí i pro samotné zaměstnavatele, se advokáti neshodnou.

Advokátka Simona Votřelová míní, že ano. "Nikdo nemůže zaměstnavateli rozkázat, kterou konkrétní osobu má zaměstnat," podotkla Votřelová.

Advokát Miroslav Bělina z kanceláře Bělina & Partners je opačného názoru. "Podle mě platí, že vyloučit uchazeče o zaměstnání z důvodu jeho příslušnosti například k některé etnické skupině je nepřípustné. A to bez ohledu na skutečnost, zda výběrové řízení provádí sám zaměstnavatel, nebo personální agentura," dodal Bělina.