Dvanáct českých firem, vysokých škol a dalších institucí v současnosti testuje program, který umí zjistit, jak jsou na tom s rovným odměňováním. Program Logib dává ministerstvo práce a sociálních věcí k vyzkoušení zdarma například ČEZ, automobilce Hyundai, Komerční bance, ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, kanceláři ombudsmanky nebo Mendelově univerzitě v Brně. Do konce příštího roku se má do testování zapojit dalších 18 zaměstnavatelů.

Podnik do programu zadá anonymizované údaje o věku, vzdělání, pozicích a odměnách svých pracovníků. Výsledkem jsou grafy a tabulky, které ukazují podrobnou analýzu výdělků. Zaměstnavatel pak může s těmito informacemi dále pracovat.

Původně systém sloužil soudu

Logib vznikl ve Švýcarsku postupným vývojem. Impulz k němu dal soudní případ v roce 1996, ve kterém se soudila právnička pro mzdovou diskriminaci. Statistické zjišťování mělo prokázat, jestli nerovnosti uvnitř firmy byly větší než uvnitř srovnatelných podniků na trhu. Stejně tak systém porovnával platy žen a mužů za pomoci všech proměnných ovlivňujících ohodnocení.

"Systém například zjistil, že na výši mzdy má vliv pohlaví a že ženy jsou placeny méně. Dokázal tedy, že právnička byla diskriminovaná," říká Lenka Simerská, která na ministerstvu práce a sociálních věcí řídí projekt 22 % k rovnosti, do nějž testování pomocí Logibu patří. Projekt se zabývá dopady nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy a instituce i­ společnost jako celek. "Odhad mzdy touto použitou statistickou metodou byl tak přesný, že bylo možné určit, kteří zaměstnanci jsou placeni správně podle firmou nastavených kritérií a kteří jsou podhodnoceni nebo nadhodnoceni," dodává Simerská.

V roce 2003 tuto metodu poprvé oficiálně uznal federální švýcarský soud a od roku 2004 je analýza Logibem ve Švýcarsku povinnou součástí přihlášky o všechny veřejné zakázky. Kromě Švýcarska jej používají například i firmy v Německu.

Jednou z českých firem, které tuto analýzu využívají, je energetický podnik ČEZ s více než 30 tisíci zaměstnanci. "Nástroj jsme ve společnosti pilotně testovali a ministerstvu jsme dali několik návrhů na jeho úpravu tak, aby lépe reflektoval specifika v Česku," říká mluvčí ČEZ Alice Horáková. "V současnosti pracujeme na zapracování některých postupů doporučených na základě analýz v nástroji Logib a zároveň pokračujeme v testování na širším vzorku zaměstnanců," dodává Horáková.

Chyby mohou firmy rychle napravit

Ministerstvo tvrdí, že i ostatní firmy, které Logib testují, jej jako pomůcku vítají. "Již nyní reagují pozitivně a zájem o jeho testování mají. Velkou výhodou programu je, že se personální a mzdová data nemusí nikam posílat ani nikomu ukazovat. Pokud firmy dobře pochopí, co jim nástroj nabízí a jak funguje, mohou jej aplikovat opakovaně a zdarma samy," podotýká Dita Jahodová z projektu 22 % k rovnosti.

Dodává, že právě v tom se liší od různých auditů a soutěží nebo od posuzování externími konzultanty. "Případné chyby v odměňování totiž zaměstnavatelé nemusí nikomu ukazovat a mohou je sami napravit. Navíc výstupy z nástroje poskytují řadu dalších informací o zaměstnanecké populaci, které se dají využít pro motivaci, nastavování benefitů a podobně," upozorňuje Jahodová.

Podle ní by měla pro české firmy existovat určitá povinnost prokázat, že rovné odměňování se v podniku hlídá a že společnosti nikoho nediskriminují nebo nevědomě nepodhodnocují práci žen. "Ze zahraničních zkušeností víme, že jinak se nám nepodaří nerovnost snižovat," podotýká Jahodová.

Článek byl publikován ve speciální příloze Rovné odměňování.