Přestože se premiér Andrej Babiš snažil o zrušení maturitní zkoušky pro letošní rok, ministr školství Robert Plaga (za ANO) jeho tlaku nepodlehl. Předseda vlády zdůrazňoval, že kvůli koronavirové nákaze je konání zkoušek v jejich obvyklé podobě příliš komplikované. Nahradit ji chtěl známkami utvořenými z průměru na vysvědčení z předchozích ročníků. Plaga ale se zástupci škol prosadil jiný plán a pro studenty připravil řadu úlev. 

“Debata s panem premiérem byla široká a netýkala se jen letošního roku, ale obsahu státní části maturit obecně. Tomu se nebráním, rozhodně je tam prostor pro zlepšení. Legislativní změny by ale trvaly příliš dlouho a v tuto chvíli už není možné nechávat studenty dále v nejistotě. Proto jsou nyní představené změny konečné,” uvedl Plaga ve středu na tiskové konferenci.

Letošní maturanti tak nebudou muset skládat ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Rozhodnout se pro ně budou moci dobrovolně. Ti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, navíc nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. O praktických zkouškách by měli rozhodnout ředitelé škol, jejich termín se posune do 27. srpna.

Původní Babišův plán by zavedl takzvanou úřednickou maturitu, premiér ji prosazoval od minulého týdne. V úterý večer dokonce navrhl tři varianty zkoušky. Klasickou maturitu pro studenty mířící na vysokou školu, lehčí pro ty bez zájmu o vysokoškolské studium a úřední pro ty, kteří doloží problémy v distanční výuce. Už ve středu ráno to ale odvolal. "Dával jsem nějaký teoretický návrh, který není dobrý," řekl na CNN Prima News.

Jak vypadá maturita

Maturity se dělí na státní a školní část. Státní maturita se skládá povinně z didaktických testů připravených organizací Cermat ze dvou předmětů. Pro všechny by podle standardního schématu měl platit test z češtiny a druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Školní, neboli profilovou část maturity, dělají pak studenti ještě ze dvou až tří dalších předmětů podle zaměření svého oboru. Součástí této části maturit mohou být i praktické zkoušky.

Plaga odmítal i návrh, aby studenti místo zkoušky dostali průměr z vysvědčení. Už na konci ledna rozhodl o tom, že se maturity rušit nebudou. Pouze prodloužil čas určený k psaní testů, zrušil sloh a umožnil školní část maturit posunout až na konec června, ve výjimečných případech i na prázdniny, pokud se koronavirová epidemie nebude vyvíjet dobře.

Termín státních maturitních testů se kvůli epidemii covidu-19 posune z 3. až 7. května na 24. až 26. květen. Mimořádný termín pro maturanty, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, bude 7. až 9. července. Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.

Babiš ve své snaze prosadit úřednickou maturitu nepolevil ani ve chvíli, kdy se proti němu obrátili zástupci škol a firem. S jeho návrhem nesouhlasily Unie zaměstnavatelských svazů, Konfederace zaměstnavatelských svazů, Svaz průmyslu a dopravy, proti byli i rektoři vysokých škol.

"Úřední maturita by mohla diskriminovat její letošní držitele oproti maturantům z jiných ročníků," uvedla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. Za nesmysl to považuje také například rektor Českého vysokého učení technického Vojtěch Petráček.

Na své straně měl premiér jen studenty. Zástupci České středoškolské unie si stěžovali na to, že na některých školách nebyla distanční výuka dobrá. Podle ředitelů to ale měli řešit se svými učiteli a kvůli několika špatným příkladům nelze odpustit maturitu všem.

Babiš by rád téma úředních maturit přenesl do školského výboru ve Sněmovně.  "Je důležité, aby podle mého názoru toto téma bylo přeneseno na školský výbor, aby to bylo diskutováno ve Sněmovně, protože je to specifická situace," řekl.

Přijímací zkoušky na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covidu-19 opět posunou na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství. Posun termínu po středečním jednání s premiérem na tiskové konferenci potvrdil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Původně měly být jednotné přijímací zkoušky mezi 12. a 15. dubnem. Loni se kvůli epidemii konaly místo dubna v červnu.

Kvůli epidemii covidu-19 oznámil Plaga už loni na podzim, že jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem z češtiny a matematiky budou letos povinné jen na víceletých gymnáziích. Na čtyřletých oborech se konat nemusí. Ředitelé škol se mohli do konce ledna rozhodnout, zda místo zkoušek organizovaných Cermatem budou dělat jen vlastní školní přijímací zkoušky, případně budou moci přijmout uchazeče bez zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne počet nabízených míst. 

Související

 

Související