Vývoj cen energií, komodit, materiálů a součástek a jejich dostupnost coby základního výrobního vstupu jsou právem považovány za globální hrozbu číslo jedna pro průběh ekonomické konjunktury. Zvláště nyní, kdy se ekonomika probouzí z covidového spánku a současně vchází do brány s nápisem udržitelnost.

Je zřejmé, že se jedná o výslednici řady faktorů. Krátkodobých i dlouhodobých, s původem na poptávkové i nabídkové straně ekonomiky. Odhadujeme, že poptávkou tažené důvody mohou pominout dříve a poradí si s nimi začínající éra zpřísňující se měnové politiky. Větší vrásky vyvolávají vlivy na nabídkové straně. Ty mají většinou podobu tržních selhání a jdou snad až do kategorie rizik strategicko-politického významu.

A s ohledem na intenzitu tohoto vývoje v posledních týdnech, robustnost predikcí pro nadcházející zimu i dalekosáhlost následků nejen pro plynulost výroby, ale též determinaci spotřeby a charakter investičních rozhodování se zdá být vskutku legitimní, aby do hry vstoupil v podobě rozumného zásahu stát.

A to se strategií ne moc odlišnou od té, která byla přijata v prvních fázích pandemie: tedy kompenzovat škody. To lze učinit třemi způsoby, případně jejich kombinací (všem dala minulý týden zelenou Evropská komise, takže není nutné se vymlouvat na kolizi s unijními předpisy): přímou finanční podporou zranitelným domácnostem a malým živnostem na pokrytí zvýšených energetických nákladů, daňovou úlevou v podobě snížení až odpuštění DPH či zvýšením odpočitatelné částky u příjmové daně a cenovým zastropováním. Ve všech případech se má jednat samozřejmě o opatření dočasné, v prvních dvou lze rozhodnout, zda jej uplatnit plošně, či selektivně.

Poté by ale měla následovat opatření střednědobá a dlouhodobá. K těm prvním patří snížení závislosti na spotových cenách energie, zlepšení prostředí trhu obchodu a distribucí energie i zpřísnění regulačních opatření pro konečné prodejce. K těm druhým pak strategická transformace evropského energetického systému s cílem snížit závislost na globálních cenách energií a komodit.