Pražský exekutor Juraj Podkonický nehodlá ani po kritice pražského magistrátu, některých právníků a expertů na oddlužení ustoupit ze svého pojetí akce milostivé léto. Exekutor účtuje u vymáhaných pokut, které uděloval pražský městský dopravní podnik černým pasažérům, náklady dvakrát. Na každé zrušené exekuci tak Podkonický podle magistrátu vydělává téměř o tisíc korun více, než by měl. Podobně inkasoval dvoje náklady i v případě nesplácených koncesionářských poplatků České televizi, kdy navíc účtoval některým dlužníkům i úrok z prodlení. Při takzvaném milostivém létě se přitom mohou dlužníci během tří měsíců zbavit exekuce a závazku vůči státu nebo veřejnoprávní instituci tím, že splatí pouze základní dluh plus jedinkrát zhruba devět set korun exekutorovi na náklady. Veškeré další poplatky, včetně úroků a penále, jsou jim odpuštěny.

Spor Praha versus Podkonický je pro úspěšný průběh výjimečného pardonu, který začal 28. října a skončí 28. ledna, klíčový. Akce by mohla pomoci od dluhů stovkám tisíc lidí. Jen pražský dopravní podnik vymáhá pokuty za černé jízdy prostřednictvím 173 tisíc exekucí. A Podkonický jich z toho má většinu – 110 tisíc. Pro exekutora, který byl v minulosti již mnohokrát kritizován za tvrdý postup vůči dlužníkům, tak může mít výsledek pře, zda účtovat náklady z černé jízdy jen jednou, či dvakrát, finanční dopad v řádu desítek milionů korun. Devět set korun navíc ale může odradit řadu dlužníků, kteří jsou často ve špatné finanční situaci.

Rozpor ohledně vymáhání koncesionářských televizních poplatků podle tiskového prohlášení, které exekutor vydal, skončil. Úroky ani dvojí náklady již Podkonický vymáhat nebude. Ohledně dopravního podniku však dál trvá na svém. 24 korun za nezaplacený lístek a 1500 korun pokuty považuje exekutor dále za dva základní dluhy (jistiny) a účtuje za ukončení takové exekuce v rámci milostivého léta na nákladech 1815 korun místo 907,50. Zatímco za normálních okolností by podle Podkonického šlo tyto dvě pohledávky sloučit jako jistinu a její příslušenství do jedné exekuce, v případě milostivého léta, které je součástí v létě přijaté novely exekučního řádu, prý ne. „Soudní exekutor tady musí vymáhat jistinu i přirážku k jízdnému zvlášť ve dvou řízeních a účtovat dvojí náklady. Já jen dodržuji zákon,“ napsal Podkonický, podle kterého by mu v případě, kdy by jednu z položek nevymáhal, hrozila případná náhrada škody. Exekutor proto městský dopravní podnik vyzývá, aby dlužníkům pokuty úplně odpustil.

Ve prospěch hlavního města hovoří stanovisko soudkyně pražského krajského soudu a specialistky na exekuční právo Martiny Kasíkové. Podle ní ze zákonné úpravy milostivého léta vyplývá, že jedna exekuce opravňuje k vyčíslení pouze jedněch paušálních nákladů – tedy jedinkrát 908 Kč. „Platí to i v případě, kdy jsou jedním exekučním titulem přiznány různé nároky (jistiny) z různých právních důvodů (jako například u dopravních podniků jízdné plus přirážka k němu),“ napsala Kasíková HN minulý týden. Konkrétní vyjádření k Podkonického odmítnutí pražské výzvy nyní Kasíková odmítla: „S ohledem na svou funkci soudkyně se nemohu vyjadřovat ke konkrétnímu sporu konkrétních osob. Obecně jen mohu vyjadřovat odborný názor a ten jsem Vám již sdělila.“ Na stranu Prahy se ve sporu staví i nezisková organizace Člověk v tísni, která dlouhodobě pomáhá lidem v dluhové pasti vrátit se zpět k normálnímu životu. 

HN požádaly o stanovisko k případu i ministerstvo spravedlnosti, to se však vyjádřit odmítlo. „Ministerstvo spravedlnosti nemůže zasahovat do konkrétních případů. Do naší působnosti nepatří podávání závazného výkladu právních předpisů. Závazný výklad podává v rámci řízení o konkrétní věci soud,“ uvedla Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení úřadu.

Rozhodnout spor se nechce ani Exekutorské komoře. „Nemáme k dispozici konkrétní podklady a nemůžeme vycházet z mediálních tvrzení. Nelze vyloučit, že jde o vymáhání vícero jistin jako samostatných nároků, a pak nelze ani vyloučit oprávněnost účtovaných nákladů. V každém případě lze očekávat v této otázce přezkum soudu, který bude rozhodující,“ uvedl prezident komory Jan Mlynarčík.

Například plzeňský exekutor a předseda kontrolní komise komory Jiří Prošek se však při ukončování exekucí za černé jízdy chová odlišně než Podkonický. „Účtujeme k jednomu exekučnímu titulu 907,50 nákladu jen jednou. Respektuji výklad soudkyně Kasíkové. Na druhou stranu právní úprava milostivého léta je tak nevydařená, že nelze nikoho sankcionovat za jiný výklad,“ uvedl Prošek.

Pražský magistrát, kterému městský dopravní podnik patří, bude podle radní Hany Marvanové dál na Podkonického apelovat, aby svůj přístup změnil. „Je opravu extrémně výjimečné, když exekutor nejedná v souladu s doporučením věřitele. Věříme, že se to změní, protože nám pan Podkonický, se kterým jsme dlouhodobě velmi nespokojeni, kazí pověst. Do budoucna už s ním spolupracovat nechceme, v případech, které už běží, jsou ale naše páky omezené,“ uvedla Marvanová, která je sama advokátkou a exekucemi se zabývá. Dopravní podnik podle ní vyzve dlužníky, aby dvojí náklady neplatili, a v případě, že spor bude pokračovat, bude si na Podkonického stěžovat u Exekutorské komory, na ministerstvu spravedlnosti a případně se obrátí i na soud.