Zhoršení zraku zjistí dřív, než ho pacient pocítí

Optická koherenční tomografie (OCT) je moderní zobrazovací metoda, která podrobně v řezech znázorňuje stav sítnice a zrakového nervu.

Optická koherenční tomografie (OCT) je moderní zobrazovací metoda, která podrobně v řezech znázorňuje stav sítnice a zrakového nervu. Jde o jedinečnou a pokročilou diagnostickou metodu v péči o zrak pacientů, kterou například v rámci Canadian Medical využívají na klinice AFI v Praze. Ta v oku umožňuje zachytit i nepatrné změny, jež by bylo jinak při běžné kontrole velmi obtížné až nemožné zjistit, a to často dokonce dříve, než pacient vůbec nějaké zhoršení zraku zaznamená. Tento aspekt považují oční lékaři za obrovskou výhodu ze dvou důvodů: jednak se prevence a včasné zahájení léčby jeví jako nejlepší způsob, jak předejít nevratnému poškození zraku, jednak OCT umožňuje posoudit, zda je léčba účinná nebo zda zvážit jiný typ. Pečlivé vyšetření z obrazu OCT pomáhá identifikovat časné projevy očních onemocnění, jako jsou například glaukom (dříve nazývaný zeleným zákalem) nebo věkem podmíněná makulární degenerace. Pomocí laserového paprsku přístroj skenuje sítnici nebo zrakový nerv. Tím, jak paprsek prochází zkoumanou oblastí, se odražené světlo od jednotlivých vrstev převádí na detailní obraz struktury sítnice. 

Převoz ještě bijícího srdce

V IKEM bylo letos poprvé převezeno bijící srdce od zemřelého dárce k příjemci.

V IKEM bylo letos poprvé převezeno bijící srdce od zemřelého dárce k příjemci. Díky nové metodě lze převážet různé orgány na větší vzdálenost. Standardní uchování orgánu v kardioplegickém roztoku a lokální chlazení ledovou tříští představuje při delších převozech významné riziko kvůli následné funkci převáženého srdce. V případě využití tohoto konvenčního přístupu jsou lékaři limitováni časem, respektive délkou studené ischemie orgánu. Ta nesmí překročit čtyři hodiny, protože s každou další hodinou stoupá riziko selhání o 50 procent. Přístroj na ex vivo perfuzi srdce funguje na principu pneumatické pumpy s oxygenátorem, které jsou vřazeny do cirkulačního okruhu. Na systém je napojen darovaný orgán a následně je směsí krve dárce a dalších roztoků promýván. Srdce může být takto napojeno až 10 hodin. Metoda nabízí dvě zásadní využití. První jsou odběry od dárců ze vzdálených míst s možností prodloužení času transportu k příjemci. Druhá varianta je rekondice orgánů od takzvaných marginálních, tedy okrajových dárců. V dnešní době, kdy je obecně k dispozici velmi málo vhodných štěpů, zvažují lékaři i transplantace orgánů, které by se dříve nepoužily.

Buňky z bílých krvinek dokážou zničit nádorové buňky pacienta

mikroskopLékaři z FN Brno lidem s některými nádorovými nemocemi krve aplikují onkologickou léčbu připravovanou z upravených buněk pacienta. CAR T je zkratka anglického termínu Chimeric Antigen Receptor cells. T značí T‑lymfocyty, bílé krvinky, které se v krvi běžně vyskytují. Zkratka popisuje, že jde o lymfocyty s uměle vloženými receptory. CAR T buněčné terapie jsou prozatím určené pro pacienty s některými nádorovými nemocemi krve. Jedná se o svého druhu živé léky připravované v několika málo laboratořích světa z vlastních upravených buněk pacienta. Léčba se podává jednorázově, je pacientovi vytvářena přímo na míru z jeho vlastních upravených bílých krvinek. Takto připravené buňky dokážou cíleně identifikovat a zničit nádorové buňky pacienta. Jedná se o cílenou léčbu spadající do imunoterapie, která využívá protinádorový efekt vlastního imunitního systému nemocného člověka. Bílé krvinky jsou ve zkumavkách měněny tak, aby byly podle specifického povrchu schopny identifikovat v podstatě jakoukoliv nádorovou buňku. První přípravky tohoto nového typu jsou již českým pacientům v certifikovaných lékařských centrech dostupné. Desítky dalších jsou ve vývoji, zkoumá se zejména rozšíření jejich léčebných možností na další onkologická onemocnění, včetně solidních nádorů, které vznikají množením nádorových buněk, jež tak vytvářejí kus pevné solidní hmoty.

Léčebné preparáty na cukrovku dokážou zpomalit i onemocnění ledvin

prášek

Zbrzdit postup nemoci ledvin lékařům v IKEM nově pomáhají i nejmodernější preparáty určené primárně k léčbě cukrovky. Podle statistik IKEM trpí onemocněním ledvin až 11 procent populace a většina lidí o tom ani neví. Ledviny totiž nebolí a jejich onemocnění nemá žádné specifické příznaky. Problém ale mohou včas odhalit pravidelná preventivní vyšetření. Na sníženou funkci orgánu upozorní například bílkovina v moči. Příznaky onemocnění ledvin se zpravidla začnou objevovat až ve chvíli, kdy se jejich funkce sníží pod 25 procent. Ani tehdy ale ještě pacient nemusí sám poznat, co problémy způsobuje. Mezi jeho projevy totiž patří například otoky nohou, únava, časté močení, chudokrevnost nebo i dušnost. I v případě ledvin se dá přitom zdravým životním stylem budoucím problémům předejít. V případě, že lékaři onemocnění ledvin odhalí včas, mohou zpočátku stačit režimová opatření. Pokud ledviny selžou, nastupuje dialýza – nemocniční nebo i domácí, kterou si pacient po proškolení zvládne doma provádět sám. Další možností je transplantace. Tomu všemu se ovšem dá zabránit prevencí a včasnou léčbou. Ke zbrzdění postupu onemocnění a k oddálení dialýzy lékaři v IKEM nově využívají nejmodernější preparáty sloužící původně k léčbě cukrovky. Ukazuje se, že vedle eliminace projevů diabetu mohou zabránit také rozvoji onemocnění srdce nebo ledvin. Jedná se o takzvané SGLT2 inhibitory, léky podávané ve formě tablet. Při splnění podmínek jsou nyní hrazeny diabetikům a pacientům se srdečním selháním. Skupiny pacientů, pro něž jsou hrazené, se ale postupně rozšiřují.

Vakcíny proti covidu‑19

injekce

Inovace ve zdravotnictví

Stáhněte si přílohu v PDF

Po pečlivých přípravách a dlouholetém vyvíjení bylo v rekordním čase pro okamžitou potřebu aktualizováno několik RNA vakcín proti SARS‑CoV‑2. Proticovidové vakcíny, které získaly povolení k použití pro humánní medicínu, jsou moderní očkovací látky patřící do skupin genetických, vektorových nebo proteinových vakcín. Do organismu očkovaného jedince se v případě RNA genetické vakcíny, jako je Pfizer/BioNTech a Moderna, dostává krátký úsek RNA s genovou informací pro výběžkový protein S koronaviru uvnitř lipidické nanočástice. „Tím se začnou tvořit specifické protilátky proti koronaviru, včetně koronavirus neutralizujících protilátek, a současně se aktivují i faktory buněčné imunity. Nastolí se tím plnohodnotná adaptivní imunita proti novému čínskému koronaviru SARS‑CoV‑2 s paměťovou složkou pro ochranu očkovaného jedince proti infekci pandemickým koronavirem,“ vysvětluje profesor Libor Grubhoffer, přední český virolog a ředitel Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. S cílem eliminovat co nejvíce možné vedlejší účinky klasických vakcín jsou moderní vakcíny založeny na klíčové strukturní složce virové částice, v případě koronaviru SARS‑CoV‑2 se jedná o výběžkový protein S, který v kontaktu s imunitním systémem očkovaného jedince indukuje specifickou adaptivní odpověď protilátkové i buněčné imunity včetně zvýšené produkce takzvaných virus neutralizačních protilátek.

Mobilní aplikace SymTrac CZ

Mobilní aplikace SymTrac CZ

Usnadňuje život s roztroušenou sklerózou tím, že na jednom místě shromažďuje všechna potřebná data pro zvládání nemoci i komunikaci s lékařem. Díky mobilní aplikaci SymTrac CZ mohou mít pacienti s roztroušenou sklerózou po ruce všechna data potřebná jak ke zvládání nemoci, tak pro konzultace s lékařem. Najdou tu prostor pro zaznamenání důležitých dat týkajících se například vzdálenosti, kterou dokáže nemocný ujít, jak se mění jeho zdravotní stav nebo jak dlouho už se necítí dobře. SymTrac také umožňuje zapsat, kdy pacient spolkl léky, uložit kontakty na důležité lékaře nebo hledat inspiraci na vhodné pohybové aktivity.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Inovace ve zdravotnictví.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist