V žebříčku společnosti Randstad, který mapuje nejatraktivnější zaměstnavatele v Česku, si oproti minulému roku výrazně polepšil také Siemens. Z loňské 18. pozice se posunul až na 7. místo. Podle Petry Jeřábkové je to i díky stabilní značce firmy, možnostem rozvoje nebo systému benefitů.

Ve svém oboru jste zvítězili ve dvou kategoriích – jistota práce a kariérní růst – a navíc jste se letos skokově probojovali do top 10. V čem vidíte hlavní důvod vašeho úspěchu a co jste udělali pro to, abyste byli atraktivním zaměstnavatelem?

Jde především o dobrou firemní kulturu a také o přístup k zaměstnancům. Nasloucháme jejich potřebám a snažíme se pečovat o jejich spokojenost. Obecně, základ je v komunikaci a důvěře. Pravidelně děláme průzkumy spokojenosti, kdy se jich ptáme na názor na aktuální dění nebo na témata, která aktuálně řešíme. V rámci těchto průzkumů pak reagujeme tak, aby naši zaměstnanci měli zpětnou vazbu. Spokojenost stávajících zaměstnanců je dobrým signálem také pro potenciální uchazeče o zaměstnání. Vedle stabilní značky a rozličných možností rozvoje zde hraje roli rovněž unikátní systém benefitů.

To říká kdekdo, že je v něčem unikátní. Čím je podle vás výjimečný zrovna váš systém benefitů?

Rozhodli jsme se náš systém benefitů přepracovat tak, abychom se odlišili od ostatních firem na trhu. Vytvořili jsme flexibilní systém – interní e‑shop, kde si zaměstnanec v rámci předem daného rozpočtu může namixovat nabízené benefity podle vlastního výběru. Nabízíme například finanční benefity, dny volna navíc, ale také firemní školku, různé možnosti vzdělávání, akciové programy a řadu rozličných volnočasových aktivit.

Petra Jeřábková

Ve společnosti Siemens Česká republika zastává pozici personální ředitelky, a to už od roku 2013. Zaměřuje se zejména na budování pozice značky Siemens jako preferovaného, stabilního a odpovědného zaměstnavatele a na zavádění inovativních přístupů v oblasti personalistiky. Věnuje se také tématům firemní kultury, zvyšování prestiže technických profesí a diverzity.

Které benefity jsou nejoblíbenější?

Mezi nejžádanější benefity patří ty, které přispívají k vyváženosti osobního a pracovního života. Nabízíme více dní volna, a to i nad rámec řádné dovolené. Ta je u nás delší, než stanovuje zákon, celkem lze dosáhnout až na 33 dnů volna ročně. Nabízíme i flexibilní pracovní úvazky a tam, kde je to možné, i možnost hybridní práce. Více než polovinu týdne mohou zaměstnanci pracovat z domova.

Myslíte si, že benefity hrají v atraktivitě zaměstnavatele klíčovou roli?

Hrají velkou roli, ale určitě to není element, podle kterého by se uchazeči o zaměstnání v naší společnosti rozhodovali. Podle našich zjištění jsou hlavními důvody, proč se uchazeči rozhodují právě pro Siemens, jistota zaměstnání spolu s pověstí zaměstnavatele, atraktivita a rozmanitost práce jako takové a samozřejmě i výše mzdy.

Zvyšovali jste v poslední době kvůli inflaci mzdy? A chystáte se je v případě dalšího růstu inflace zvyšovat?

Naše společnost standardně navyšuje mzdu jedenkrát ročně, zpravidla vždy na začátku kalendářního roku. A v tomto navýšení bereme ohled také na inflaci. Vzhledem k současnému i očekávanému vývoji inflace její růst pozorně sledujeme, ale prozatím jsme k mimořádnému zvýšení mezd nepřikročili.

Jak se za posledních několik let změnila personální práce ve vaší společnosti?

Patříme mezi největší zaměstnavatele v Česku. Na rozdíl od minulosti jsme nyní mnohem flexibilnější a daří se nám automatizovat a digitalizovat postupy ve všech možných oblastech naší práce. Objem našich náborových akcí se pohybuje v řádech tisíců náborů ročně, a proto využíváme různá řešení, která nám naši práci ulehčují. Při náboru jsou to videokonferenční hovory, v rámci administrativy pak cloudové aplikace zjednodušující třeba správu osobních údajů, plánování pracovních cest a žádostí o dovolenou.

Více než polovinu týdne mohou zaměstnanci pracovat z domova.

Co se vám osvědčuje při náboru nových zaměstnanců?

Využíváme mix všech možných metod. Pro obsazování většího počtu vývojářských pozic nám velmi dobře fungují marketingové kampaně, které v tomto ohledu často využíváme. Pro nábor jednotlivců na další pozice máme velmi dobrou zkušenost s osobním doporučením kandidáta stávajícím zaměstnancem, za kterou doporučujícímu náleží finanční odměna. Naše náborové oddělení je také velmi aktivní při vyhledávání kandidátů prostřednictvím sociálních sítí. Kromě vlastních kariérních stránek samozřejmě využíváme i různé pracovní portály.

Kolik lidí se v českém Siemensu stará o zaměstnance v oblasti personální práce?

Naše oddělení, které se stará o více než 10 tisíc lidí, má celkem 32 pracovníků, z čehož se 12 věnuje náboru. Kromě toho se dalších přibližně 30 lidí stará o mzdy a další nutnou administrativu v centru sdílených služeb.

Jakým způsobem vaši firmu ovlivnila pandemie onemocnění covid‑19 a k jakým změnám u vás v této souvislosti došlo?

Z hlediska personální agendy bylo pro nás nejtěžší se v nastalé situaci vůbec zorientovat a následně začít předvídat, co se asi bude dít. Tam, kde to šlo, jsme umožnili práci z domova. Ve výrobních závodech jsme dbali na důkladnou dezinfekci a rozdělení týmů, aby se maximálně snížilo riziko nákazy. Za velký úspěch považujeme to, že se nám po celou dobu podařilo udržet plný provoz, a to v rámci celé firmy.

Nejlepší zaměstnavatelé

Stáhněte si přílohu v PDF

Jak vás zasáhlo vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině?

V okamžiku vypuknutí tohoto konfliktu jsme zaměstnávali přibližně 100 pracovníků z Ukrajiny, především v dělnických profesích. Někteří z nich odjeli zpět do vlasti, ale byli to skutečně jen jednotlivci. V průběhu konfliktu jsme následně přijali do práce řadu občanů z Ukrajiny a přesunuli se k nám i někteří kolegové, kteří působili v tamním Siemensu. V této souvislosti se projevila také obrovská solidarita našich zaměstnanců, kteří mezi sebou vybrali více než šest a půl milionu korun. Společnost Siemens následně tuto částku zdvojnásobila a celkem jsme tak na pomoc Ukrajině prostřednictvím Českého červeného kříže věnovali více než 13 milionů korun.

Jsou podobné akce ojedinělé, nebo je společenská odpovědnost nedílnou součástí vaší firemní kultury?

Obecně, projekty týkající se společenské odpovědnosti mají u nás velkou tradici. Díky nim se nám daří upevňovat nejen sounáležitost zaměstnanců, ale také hrdost na příslušnost k naší ­firmě. Dlouhodobě se výrazně věnujeme například podpoře výzkumu a vzdělávání. Příkladem je Cena Wernera von Siemense, což je ocenění, které udělujeme mladým studentům vysokých škol a vědcům z technických i přírodovědných oborů, přičemž oceňujeme nejen studenty, ale i jejich pedagogy.

S přispěním Zuzany Keményové

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.