Investoři se nás nyní často ptají, jak fungování realitních fondů ovlivní rostoucí úrokové sazby. Fondy Arete jsou postavené na eurech, a tedy jsou pro nás určující sazby na jednotné evropské měně. Náš fond Arete Industrial SICAV měl na konci roku 2021 podíl úvěrů vůči hodnotě fondu (LTV) na úrovni 12,8 procenta, který je pravděpodobně vůbec nejnižší mezi fondy kvalifikovaných investorů na českém trhu. Tím pádem nebyl a aktuálně není případný růst eurových sazeb ohrožujícím faktorem pro dosažení očekávaného výnosu pro investory.

I přes takto nízkou úroveň využívání finanční páky dosáhl náš fond za loňský rok mimořádně vysokého zhodnocení 24,53 procenta. Protože budeme hodnotu LTV nadále držet v úrovni do 50 procent, nebudou případně rostoucí sazby zásadním způsobem negativně ovlivňovat výnosnost fondu ani v budoucnosti.

Také je třeba říci, že jsme minulý rok evidovali nejvyšší objem investičních příležitostí od založení naší skupiny. Aktuálně jsme v podstatě na stejném objemu příležitostí jako na konci roku 2021. Růst nákladů na výstavbu je do jisté míry kompenzován růstem nájemného v průmyslových parcích.

Konkurenční výhodou našich fondů je nejen schopnost nakupovat hotové, pronajaté parky, ale nové parky také plně developovat přímo ve fondu. Tím pádem jsme schopni budovat portfolio, které má stabilnější a lepší výkonové parametry. V rámci stanoveného investičního cyklu fondu Arete Industrial jsme přesvědčeni, že investice do průmyslových nemovitostí je nadále smysluplná a lze touto cestou dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení.

Velkým tématem tuzemských fondů jsou také investice mimo Česko. Pro Arete Industrial jsou klíčovými trhy Česko a Slovensko. Vzhledem k tomu, že cílová velikost fondu je plánována na 400 milionů eur, bude nezbytné z pohledu řádné diverzifikace doplnit portfolio o aktiva také z dalších zemí EU, jako jsou například Německo nebo Rakousko. Ovšem obecně platí, že rozhodnutí o investici v zahraničí musí být vždy podloženo důkladnou právní a ekonomickou analýzou, ve které budou vyhodnocena a kvantifikována všechna mandatorní kritéria a případná rizika.

Přehled realitních fondů v Česku