V prvním pololetí se ceny mnoha aktiv přizpůsobily novým podmínkám – vyšší inflaci a úrokovým sazbám. Jednoduše řečeno investoři požadují ze stejného aktiva vyšší výnos, aby lépe čelili inflaci a zvládali platit vyšší úroky ze svých dluhů. Jsme tak svědky prudkého pádu cen i u velmi kvalitních investic.

Například desetiletý český státní dluhopis vyplácí úrok 1,75 procenta ročně. Když se daný dluhopis obchoduje za nominál, pak je výnos právě 1,75 procenta. Před pár týdny ale výnos dosahoval až 5,9 procenta. Cena tohoto bezpečného státního dluhopisu totiž propadla až o více než 30 procent.

Podobný osud potkal nejziskovější a nejobdivovanější firmu současnosti – Apple. Nikdo nepochybuje o jejích kvalitách, přesto její akcie letos propadly až o více než čtvrtinu.

Vysvětlení tohoto vývoje je nasnadě. Aktiva, která nesou nějaký výnos – zisky či jiné peněžní toky u akcií, kuponové platby u dluhopisů nebo třeba nájemné z nemovitostí –, se vydělí očekávanou mírou výnosnosti a vyjde očekávaná cena. Tento vztah však funguje poměrně spolehlivě jen v delším období několika let. V kratším časovém horizontu vstupuje do hry poměrně zásadně nálada investorů. Ta se, jak známo, střídá v cyklech mezi chamtivostí a strachem. V době euforie může kurz výrazně převyšovat férovou hodnotu.

Stejné zákonitosti platí i pro nemovitosti. Například nájemné z bytu v Praze je zhruba 3600 korun ročně na metr čtvereční. Při očekávaném výnosu 2,5 procenta to znamená cenu 144 tisíc korun za metr. Při požadovaném výnosu pět procent vychází cena na 72 tisíc. Faktor nálady investorů je směrem k nemovitostem zatím velice pozitivní a to drží ceny výrazně nad jejich oceněním. Tento faktor typicky slábne s příchodem stagnace cen či jejich poklesu.

Ceny nemovitostí vždy reagují se zpožděním a nejpomaleji, proto na ně přichází řada až nyní. Žádné aktivum dlouhodobě neodolá základním ekonomickým zákonitostem. Ceny akcií a dluhopisů to letos již poznaly a po vydatné korekci se některé stávají atraktivními. Zajímavé jsou i peníze. Řada realit nyní představuje spíše riziko než výnos, podobně jako dluhopisy před rokem.