Obvyklou zkratkou je mluvit o tom, jak se do cen aktiv promítá očekávání finančních trhů. A tak se často píše, že trhy například očekávají, že centrální banka zvedne své úrokové sazby o tolik a tolik v následujících měsících. Avšak v těchto dnech, poznamenaných turbulencemi po pádu Silicon Valley Bank a nuceném převzetí Credit Suisse, je tato zkratka dosti zavádějící.

Podívejme se například na to, co nám finanční ceny říkají o takovémto „očekávání trhů“ pro vývoj sazeb stanovených americkou centrální bankou. Podle současných cen finanční trhy očekávají propad sazeb až o jeden procentní bod ve zbytku tohoto roku. Toto je dramatický obrat oproti situaci před dvěma týdny, kdy finanční trhy naceňovaly naopak další nárůst asi o procentní bod. Podobně jsou na tom i očekávání pro Evropskou centrální banku, ačkoliv tam došlo pouze k zmírnění očekávaného nárůstu.

Znamená to, že bychom opravdu měli očekávat pokles sazeb v USA? Realita je složitější. Pokles o procentní bod totiž nejspíše není pravděpodobným scénářem, ale pouze průměrem mezi (aspoň) dvěma velmi rozdílnými scénáři. Jeden scénář je, že současné turbulence odezní a Fed opravdu bude dále agresivně zvyšovat sazby. Druhý scénář pak je, že současná situace dále eskaluje, načež Fed bude muset dramaticky obrátit kurz a snížit sazby o několik procentních bodů. Cena pozorovaná na trhu pak odpovídá váženému průměru mezi dalším nárůstem a velkým poklesem.

Samozřejmě tato logika postihuje i ostatní ceny na finančních trzích. Například cena ropy se za poslední dva týdny propadla z 85 na 75 dolarů za barel, tak jak postupně začala reflektovat možný pokles poptávky z důvodu hospodářské recese.

Rozlišovat tyto dva scénáře pak může být velmi důležité: Jakmile se z nich jeden začne naplňovat, může dojít k dalšímu rapidnímu pohybu v cenách na finančních trzích. Nejpravděpodobnější variantou je, že současná situace se uklidní a v návaznosti na to dojde ke skokovému návratu k očekávání dalšího růstu úrokových sazeb. Anebo k dalšímu poklesu, pokud situace eskaluje. Tak jako tak, současné ceny pravděpodobně dlouho nevydrží.