V České poště se objevují ztráty, které dosahují v posledních letech až miliardových částek. Pokud stát nebude ochoten pokrývat tyto ztráty ze státního rozpočtu, situace se bude muset řešit poměrně radikálně.

Stát má motivaci držet poštu ve svých rukách až do doby, kdy to bude možné, a to z toho důvodu, že pošta poskytuje služby v celé zemi a chce zajistit jejich dostupnost pro všechny obyvatele, včetně těch v nejvzdálenějších oblastech, kde by to pro soukromníky nemuselo být ekonomicky výhodné. To je podobné jako v případě dopravců, kteří obhospodařují méně lukrativní linky. Dlouhodobé náklady vyloučení regionů nebo skupin obyvatel by mohly být vysoké, a proto je důležité, aby byla pošta dostupná pro všechny.

Druhým důvodem pro udržení kontroly státu nad poštou je zabezpečení kritické infrastruktury pro stát v případě krizových situací a udržování páteřní linky pro podporu mezinárodního obchodu a komunikace. I když by pošta mohla fungovat v omezené míře, její roli nelze úplně nahradit soukromým sektorem.

V Evropě existují příklady privatizací národních pošt, které se liší výsledky. Jedním z těch úspěšných je Deutsche Post, která se po privatizaci v roce 2000 stala globální poštovní společností. Častokrát jsme ale svědky her s nulovým nebo jen mírně kladným součtem, takže tento příklad není možný následovat u všech privatizací. Francouzská La Poste byla privatizována, i přes velký odpor veřejnosti, v době mých studií v Lyonu v roce 2010. Přes původní turbulence, navyšování cen a omezování dostupnosti služeb je dnes stabilní a silnou entitou s diverzifikovaným portfoliem produktů. Privatizace Royal Mail ve Spojeném království vedla po delší dobu k omezení poštovních služeb, zvýšení cen a vysokým ziskům nových akcionářů, nicméně i tam se v posledních letech situace stabilizovala.

V České republice by mohlo být lepší začít opatrněji. Jednou z možností by bylo snížit režii tam, kde to neovlivní dostupnost služeb, a současně se zaměřit na modernizaci, digitalizaci a zefektivnění. Česká pošta by měla zintenzivnit spolupráci s obecním maloobchodem a využívat další možnosti flexibilizace. Dalším krokem by mohla být přeměna České pošty na obchodní společnost s částečným obchodováním akcií na burze, podobně jako v Rakousku.

Až pak se teprve bavme o privatizaci.

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.