České dráhy v roce 2011 neporušily zákon, když snížily ceny jízdného na trati Praha–Ostrava v době, kdy po ní zahájil provoz RegioJet. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Případem se zabývala i Evropská komise (EK), vyšetřování zrušila po šesti letech loni na podzim.

„ÚOHS zahájil správní řízení z moci úřední v lednu 2012, v roce 2016 se blížil vydání rozhodnutí, ale případ tehdy převzala Evropská komise, šetření tedy muselo být pozastaveno do doby, než rozhodne komise. Když loni komise šetření zastavila, správní řízení mohlo pokračovat,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

RegioJet začal na trati mezi Prahou a Ostravou jezdit na podzim 2011, České dráhy následně snížily ceny jízdného. Zástupci RegioJetu tehdy uvedli, že se jedná o cenovou válku s cílem jejich společnost z trhu vytlačit a že ceny ČD jsou podnákladové.

Evropská komise ani ÚOHS ale nic podobného nezjistily. „Z ekonomických dat poskytnutých ČD v jednotlivých letech 2011 až 2012 vztahujících se k poskytování služeb na trati Praha–Ostrava, jejichž ekonomická reálnost byla ověřena znaleckým posudkem, vyplynulo, že co se týče ekonomiky provozu vlaků IC/EC/Ex, výnosy bezpečně pokrývaly vyhnutelné náklady, u vlaků SC Pendolino výnosy rovněž pokryly vyhnutelné náklady na provoz, ačkoli poměrně nízkým rozdílem,“ uvedl úřad v odůvodnění.