Součástí úsporného fiskálního balíčku, pomocí kterého chce česká vláda zmírnit deficit veřejných financí, jsou i navrhované změny daně z přidané hodnoty. Ty by měly přinést místo současných tří sazeb DPH pouze dvě. Zatímco základní sazba ve výši 21 procent by měla zůstat beze změny, dvě snížené sazby 10 procent a 15 procent by měla nahradit pouze jedna čítající 12 procent. Alespoň u části dotčeného zboží a služeb lze v důsledku toho očekávat změny cen pro konečné spotřebitele, jejichž součástí DPH je.

Pokud by se navrhované změny DPH promítly v cenách dotčeného zboží a služeb jedna ku jedné, pak by to podle našeho odhadu vedlo ke snížení inflace o 0,4 procentního bodu. Na základně dosud známých informací o podobě úsporného balíčku odhadujeme, že změny DPH by se měly týkat 35 procent spotřebního koše používaného pro výpočet inflace (jde o 176 z celkových 510 položek). Zatímco meziměsíční inflace by byla ovlivněna pouze v měsíci zavedení daňových změn, meziroční inflace by tento dopad reflektovala po celý následující rok.

Souhrnný dezinflační vliv pramení především ze snížení sazby DPH, ze současných 15 procent na navrhovaných 12 procent, u potravin (bez nápojů a tabáku) a stavebních prací. Tyto položky se na celém spotřebním koši podílí zhruba z třetiny. Vlivem změn DPH by se měla podle našeho odhadu snížit také jádrová inflace, avšak pouze o přibližně 0,2 procentního bodu.

V naší analýze však bereme v úvahu i nepříznivý scénář. V tom ceny zboží a služeb, u kterých by mělo dojít ke snížení sazby DPH, zůstávají beze změny, zatímco zvýšení sazby DPH se u dotčených položek projeví v ekvivalentním zvýšení cen. Výsledkem by byl nárůst inflace o 0,5 procentního bodu. V tomto scénáři tak abstrahujeme od výše uvedeného snížení DPH na potraviny a stavební práce. Jádrová inflace by vzrostla o 0,6 procentního bodu. Vyšší zdanění by se mělo týkat především služeb a některých energií.

V kontextu celého úsporného balíčku, který by měl prostřednictvím fiskální konsolidace přispět k omezení agregátní poptávky, však spíše očekáváme mírně protiinflační působení navrhovaných změn DPH. V souvislosti s tím připomeňme, že tuzemská poptávka je již nyní velmi utlumená.

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.