Česko si hospodářsky nestojí dobře. Z plánovaného deficitu státního rozpočtu za rok 2023 ve výši 295 miliard korun se do konce května „ukrojilo“ už 263,7 miliardy. Meziroční míra inflace v témže měsíci činila 11,1 procenta a míra nezaměstnanosti pouze 3,5 procenta. Očekávaný přírůstek HDP za rok 2023 ve výši 0,1 procenta je proto negativní zprávou! Vždyť kvalifikovaná pracovní síla chybí už i v našich montovnách.

Vysoká inflace vede zaměstnance a důchodce k vytváření tlaku na kompenzaci inflačního znehodnocení svých příjmů. U státních zaměstnanců a důchodců se jedná přímo o výdaje veřejných rozpočtů. S dalším růstem rozpočtových deficitů bude země zabředávat do hlubších nerovnováh charakterizovaných vyšší inflací, tenzemi na trhu práce a slabým ekonomickým růstem. Zacyklení nepříznivého vývoje je zapotřebí přetnout razantními úsporami, které povedou k restrukturalizaci české ekonomiky.

Dvě desetiletí si stěžujeme, že naše ekonomika se mění v montovnu. Nejméně po stejně dlouhou dobu víme, že účinnou obranou jsou investice do vzdělání, vědy, výzkumu a inovací. Jaké výsledky tyto investice generovaly v uplynulých dvou dekádách? Umíme je vůbec měřit? Jsme přesvědčeni, že naše vlády alokují veřejné finanční zdroje do těchto oblastí efektivně, tedy správně?

Na tyto otázky poskytuje odpovědi čerstvě zveřejněná zpráva NKÚ. Kontrolovala výdaje MPO v objemu téměř 2,3 miliardy korun na institucionální podporu 14 výzkumných organizací v období 2018 až 2022. NKÚ odhalil, že ministerstvo přidělovalo dotace, aniž by mělo stanovené konkrétní cíle a očekávané přínosy, jichž hodlá poskytováním veřejné podpory dosáhnout.

Proč by měla být situace v jiných institucích vědy a výzkumu odlišná? Jsem si jist, že omezení vládních výdajů na tyto programy o 10 procent neovlivní negativně naši technologickou vyspělost a konkurenceschopnost ani náš budoucí blahobyt či veřejné zdraví a už vůbec nepovede k odchodům nadějných vědců a výzkumníků. Povede jen k nezbytnému zeštíhlení a restrukturalizaci zbytnělých a nekonkurenčních vědeckých pracovišť.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze